Tag: EB – 5

E-2 VİZESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Belirli bir minimum yatırım miktarı şartı yoktur. Yasalar sadece yatırımın başarılı ve marjinal olmayan bir işletmenin geliştirilmesine yetecek kadar olması gerektiğini belirtmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı kıstaslarına göre büyük çapta bir başlangıç yatırımı, bahsi geçen işletmenin geliştirilmesi için en azından 150,000$+ olmalıdır;

E-2 yatırımcısının eşi ve 21 yaşından küçük çocukları bağlı E-2 vizesi almaya hak kazanacaktır. E-2 eşi, bağlı E-2 vizesi temel alınarak çalışma izni için başvurabilir;

Bağlı E-2 vizesi alan 21 yaşından küçük çocuklar ABD’de istedikleri herhangi bir okula gidebilirler, ancak çalışma izni alamazlar;

E-2 vizesi sahipleri istedikleri kadar ABD dışında kalabilir ve vizeleri geçerli olduğu sürece bu vizeyle yeniden ABD’ye giriş yapabilirler; birçok eyalette E-2 vizesi sahiplerinin çocukları 21 yaşına gelip bağlı E-2 vizesi statülerine kaybedene dek devlet üniversitelerinde eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur.

E-2 VİZESİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

E-2 vize yenileme başvuruları, işletmenin zorluk yaşadığı durumlarda genellikle reddedilir;

E-2 vize başvurusunun ana ilkesi olarak E-2 vizesi sahipleri yalnızca yatırım yaptıkları işletmede çalışabilirler;

E-2 statülerinin süresi geçmemiş olsa dahi işletmeleri başarısız olduğu takdirde ABD’yi terk etmek durumundalardır;

Çocuklar 21 yaşına bastıklarında bağlı vize haklarını kaybeder ve ABD’de kalmak istiyorlarsa başka bir vizeye (Öğrenci vizesi veya Uzman vizesi) başvurmaları gerekir;

Göçmen olmayan bir vize türü olan E-2 vizesi, kalıcı oturum izni ile sonuçlanmaz.

Her ne kadar kişinin kalıcı oturma izni almasına engel olmasa da kalıcı oturma izni almaya hak kazanması için herhangi bir temel oluşturmaz. E-2 vizesi sahipleri sponsor oldukları işletmeyi sattıklarında ya da kapattıklarında ABD’yi terk etmeleri veya ABD’de kalmak istiyorlarsa başka tür bir vizeye başvurmaları gereklidir;

E-2 vizesi sahiplerine ve ailelerine ABD’ye her girişlerinde vizeleri daha uzun bir süre için geçerli olsa dahi yalnızca 2 yıllık bir E-2 statüsü verilmektedir.

E-2 vizesi sahipleri, devlet tarafından kişilerin arazilerinin korunması için tahsis edilen özel haklar, federal hükümet tarafından verilen öğrenim kredileri, üniversite eğitimi için yapılan bazı maddi yardım ve burs gibi birçok sosyal yardımdan faydalanamazlar.

EB-5 GÖÇMEN YATIRIMCI VİZESİ (eb-5 bölgesel merkez yeşİl kartı)

EB-5 vizesi bir göçmen vizesidir, yani kalıcı oturma izni ile sonuçlanır.

EB-5 vizesi, devlet tarafından onaylanmış bir bölgesel merkez projesine 500,000$ değerinde bir yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

Bölgesel bir merkez, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından Bölgesel Merkez olarak atanmış yasal bir kurum, organizasyon veya kentin ya da eyaletin kamu dairelerinden biridir. Yabancı uyruklu kişiler Bölgesel Merkez projesine yaptıkları yatırımlara göre kalıcı oturum izni edinmeye hak kazanmaktadır.

Bir bölgesel merkez, her biri kendi iş faaliyetlerine sahip sınırlı ortaklıklar kurar ve sınırsız sorumlu ortak tüm bu ortaklıkları yönetir. ABD’de kalıcı oturma izni almak isteyen yabancı yatırımcılar bir projeye 500,000$ değerinde bir yatırım yaparak sınırlı ortak haline gelebilir. Yatırımcı kişi, Bölgesel Merkezin günlük idaresine dahil değildir.

Yatırımcı para kaynaklarını bir iş, işyeri sahipliği, yatırım, miras veya hediye gibi yasal yollardan kazandığını kanıtlamak durumundadır. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcının kendi ülkesinden veya halihazırda yaşadığı ülkeden vergi beyannamelerini temin etmesini ve yatırımda kullanılan kaynakları nasıl elde ettiğini açık bir şekilde belgelemesini beklemektedir.

EB-5 GÖÇmenLİK SÜRECİ:

Yatırımcı kendi seçtiği Bölgesel Merkeze 500,000$ değerinde bir yatırım yaptıktan sonra göçmenlik uzmanı bir avukat, yatırımcının adına ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile birlikte Göçmenlik Başvurusunu gerçekleştirir.

İlk başvuru onaylandıktan sonra avukat, yatırımcının ve ailesinin göçmenlik vizesi alması veya yatırımcı uzun süreli bir vize ile ABD’de bulunuyorsa statü düzenlemesi için konsoloslukla ilgili işlemleri başlatır.

İlk şartlı Yeşil Kart 2 yıllıktır. 2 yıl dolmadan önce yatırımcının avukatının yeşil karttaki şartın kaldırılması için başvuruda bulunması gereklidir. Kalıcı yeşil kart edinmeye hak kazanmak için yatırımcının göçmenlik bürosuna yaptığı yatırımın ve Bölgesel Merkezin hala yürürlükte olması gerekmektedir.

EB-5 YATIRIMCI PROGRAMININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Yatırımcı dilediği ABD eyaletinde yaşayabilir ve yatırım yaptığı işletmeyi yönetmek zorunda değildir;

EB-5 yatırımcıları herhangi bir işverenin çatısı altında herhangi bir pozisyonda çalışabilir; kendi işini kurabilir veya emekliye ayrılabilir;

EB-5 yatırımcıları ve aile üyeleri ABD’de kalıcı oturum izninin getirdiği birçok sosyal haktan faydalanabilir;

EB-5 yeşil kart sahiplerinin çocukları istedikleri işe girebilir veya istedikleri okula gidebilir, burs alabilir ve eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur;

EB-5 yeşil kart sahipleri için vize başvurularının sürekli reddedilmesi gibi bir endişe yoktur.

Программа ЕВ-5 является постоянной, но перед региональными центрами ЕВ-5 возможно встанет вопрос об окончании сроков. Лицензии региональных центров связаны со государственной статьей об ассигнованиях, срок действия которой истекает в пятницу 5 Декабря 2017 года. В Вашингтоне сейчас накаляется обстановка по вопросам продления срока действия нынешней статьи о финасировании, и возможно будет согласовано кратко-срочное решении этого вопроса, пока конгрессмены не придут к окончательному решению. В данный момент вопросы по программе ЕВ-5 не являются особо актуальными или противоречивыми в списке всех вопросов стоящий на данный момент перед Конгрессом, и мы пока не слышали, чтобы кто-то из законодателей говорил о необходимости внести это вопрос в повестку дня. Мы предполагам, что на следующнй недели мы получим одобрение продолжения законопроекта о продолжени статьи об ассигнованиях или резолюцию о продлении срока лицензии региональных центров согласно срока статьи о регинальных центрах по ЕВ-5 (так как это и происходило последние два года, и Конгресс сейчас занят более острыми вопросами). Мы не думаем, что программа региональных центров будет отменена или не принята во внимание с точки зрения статьи об ассигнованиях. Законодателей стремящихся закрыть эту программу не так много и их голоса не так сильны, к тому же вопрос о закрытии программы требует существенного времени и внимания со стороны Конгресса, что в данный момент не возможно, учитывая что существуют другие политические и экономические прерогативы для Конгресса.

E-2 ve EB-5 (EB-5 yeşil kart) vizelerinin her ikisi de yatırımcı vizeleri olmakla birlikte, ikisinin arasında pek çok farklılıklar vardır. Bu şablon iki yatırımcı vizesi arasındaki temel farklılıkları özetlemektedir.

Madde E-2 Yatırımcı Vizesi EB-5 Yatırımcı Vizesi

Vize süresi Geçici vizedir fakat sınırsız yenilenebilir. Konsolosluk vizeyi 5 yıllık verebilir fakat genellikle daha az süreli vermektedir Yeşil Kart – Daimi Oturum Kartı
Yatırımın Miktarı Yapılacak işe göre değişiklik göstermektedir fakat en az $75,000 olması gerekmektedir. Yatırımın miktarı daha yüksek olduğu takdirde E-2 vizesinin onaylanma ihtimali artmaktadır Eğer ABD devletinin Bölgesel Merkezi üzerinden yatırım yapılacaksa yatırım miktarı $500,000’dır.
Kaç Yeni İş İmkanı Oluşturmalıdır? Herhangi bir net sayı yoktur fakat kurulan şirket sadece yatırımcıyı ve ailesini destekleme amacıyla kurulmamalıdır ABD devletinin Bölgesel Merkezleri kaç tane yeni iş imkanı oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.

Yatırımcının yapması gereken tek şey $500,000 miktarında ki yatırımı yapmasıdır.

Yatırımcı yatırıma ne kadar dahil olmalıdır? Yatırımcı aktif olmalıdır – pasif yatırıma müsade yoktur Yatırımcı pasiftir – yatırım Bölgesel Merkez üzerinden yapılır
Paranın Yasallığının İspatı Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır
Yatırımcının ABD’de Geçirmesi Gereken Süre Tam bir süre yoktur fakat yatırımcı aktif bir şekilde şirketin idaresini yapmak zorundadır Yatırımcı Yeşil Kart şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Yeşil kart sahipleri için koşulan şart her 6 ayda bir en az bir günü ABD’de geçirmeleridir. Eğer yatırımcı ABD dışında bir buçuk seneden fazla kalmayı planlıyorsa iki yıllık geri giriş izni için başvuruda bulunabilir. Bu izin sayesinde kişi daimi oturum statüsünü kaybetmemiş olacaktır

Vize Kısıtlamaları Yatırımcı sadece açtığı veya satın aldığı şirket için çalışabilir. Bu vize göçmen olmayan vize kategorisindedir ve diğer göçmen olmayan vizelerdeki kısıtlamalara tabi tutulur. Göçmen vizesidir (yeşil kart) fakat ilk iki sene şartlı yeşil kart verilir. İki yılın sonunda yatırımcı 10 tam zamanlı yeni iş imkanı sunduğunu belirterek yeşil kartındaki şartların kaldırılması için başvuru yapmak zorundadır
İş Planı Zorunluluğu Evet Evet, fakat ABD devletinin Bölgesel Merkezi iş planını kendisi oluşturmaktadır
Aile Yatırımcının eşi ve 21 yaş altında olan çocukları da E-2 vizesi alabilir. Yatırımcının eşi çalışma iznine başvurma hakkına sahiptir. Çocuklar okula gidebilir fakat çalışma izni alamazlar. Yatırımcının eşi ve 21 yaş altı çocukları da yeşil kart sahibi olurlar
Başvurunun Değerlendirme/Sonuçlanma Süreleri Bir ay içerisinde değerlendirilebilir Bir yıldan fazla sürede değerlendirilir

E-2 ve EB-5 vizeleri hakkında ek yasal danışmanlık almak isterseniz a.johnson@lawapj.com email adresinden bize ulaşabilir veya ofis numaramızdan (212-693-3355) bize ulaşabilirsiniz veya bize email atarak Skype üzerinden ücretsiz danışmanlık için randevu oluşturabilirsiniz.

 

We have been getting numerous injuries from our Turkish EB-5 clients regarding the new restrictions on non-immigrant visas at US embassies in Turkey. Our clients are asking question such question as: “Will the new non-immigrant visa restrictions jeopardize my EB-5 application?” The simple answer is no. The EB-5 green card application is an immigrant visa and the new restrictions at the US Embassies in Turkey are only regarding non-immigrant visas. Non-immigrant visas are F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, and E-2, which are not being issued at this time. However, EB-5 green cards are being normally processed at the US embassies in Ankara and Istanbul. Another question we have received regarding EB-5 is, “Will there be any problem with the regional center returning EB-5 applicant’s funds back to their personal account in Turkey?” First, there are no present restrictions regarding EB-5 funds being transferred back from the USA to a Turkish bank account.

In addition, after the EB-5 investor has received their green card, they can direct the regional center to transfer their investment funds to any account they may have throughout the world. The EB-5 green card holder can also keep the money in the United States and is under no obligation to move the investment funds back to Turkey. Our Turkish clients are concerned about the deteriorating relationship with the US government and the Turkish government; however, we have reminded our clients that EB-5 applications are still processed for countries such as Iran. Therefore, regardless of how bad the US-Turkish relations become, the EB-5 investment program for Turkish nationals will always be an avenue in which to obtain a green card relatively quickly for Turkish citizens.

В: Для получения гринкарты по программе ЕВ-5 необходимо доказать происхождение средств, которые вы инвестируете в экономику США через эту программу. Можете ли вы поделиться некоторыми сведениями о происхождении средств и о том, почему проблемы или именно этот компонент процесса получения EB-5 представляет из себя серьезное испытание?

О: Безусловно. С происхождением средств есть две проблемы. Первая – это то, что иногда заявители думают, что тут в принципе нет никакой проблемы, и только потом, вникнув в детали, понимают, что проблемы основаны на некоторых специфических налоговых законах страны. Второе – некоторые клиенты думают, что они абсолютно никак не смогут обосновать законность происхождения своих средств, и, проконсультировавшись с адвокатом, который занимается этим много лет, понимают, что существует множество путей, с помощью которых вы сможете обосновать происхождение своих капиталов. Происхождение средств просто-напросто означает доказать Службе Гражданства и Иммиграции (СГИ), что ваши деньги были заработаны вами законными способами. Это является самым важным, поскольку много людей объясняют, что, мол, в их стране они были заработаны легально, и государство знает, что они были заработаны легально, однако, по правилам СГИ это может считаться не совсем законным происхождением средств. Главное правило о легальном происхождении средств заключается в том, что вам нужно представить именно тот источник денег, из которого вы получили их законным путем, и позвольте я приведу вам несколько примеров. Самый легкий пример – это недвижимое имущество. Был продан дом, и вырученная сумма из этих денег используется, чтобы продемонстрировать СГИ законный источник, с которого были получены деньги. Вы можете поступить точно также в случаях с наследством, простыми накоплениями, инвестициями, доходами с бизнеса или заработной платой, подарками от родственников или друзей, и любыми другими вариациями. Людям не всегда понятно, что можно иметь 10% денег из наследства, 10% – от доходов с бизнеса, 10% – от накоплений, и так далее. Не нужно, чтобы они все происходили из одного источника. Есть еще один вопрос, который люди не понимают до конца. Они просто говорят: «Хорошо, я продаю дом, которым владел два года, и вот она – выручка, я доказал законное происхождение средств.» По причине того, что это недавняя сделка по продаже дома, СГИ захочет знать, откуда появились деньги, на которые 2 года назад был куплен этот дом. Если же дому 20 лет, требования наличия документации, демонстрирующей, как были заработаны деньги, намного менее строги и могут быть просто обоснованы письменным изложением заявителя.

В: По вашему опыту, каким образом лицо может продемонстрировать детали происхождения перечисляемых средств, которые были заработаны 20 или 30 лет назад? Можете ли вы рассказать нам, какие дополнительные свидетельства могут быть полезны в подобных ситуациях – когда источник средств тянется далеко в прошлое, и инвестору будет весьма нелегко предоставить четкие детали, удовлетворяющие требованиям СГИ?

О: Прежде всего, в идеале, если это 20 лет, попытаемся показать всю историю того, как деньги были заработаны 20 лет назад. Вам нужно будет показать, как были заработаны деньги, даже если дом принадлежит вам 30 или 40 лет. Все дело в том, что это проще, чем кажется, обычно вы можете обставить это так: «Вот, эти деньги были заработаны с моей зарплаты, а эти… Мой отец работал на компанию и зарабатывал примерно 20000 долларов в год в течении 10 лет и затем купил дом в 1992-ом.» Обычно все устанавливается таким образом, так что вы всегда можете все обосновать. Я считаю, что лучший способ объяснить то, что произошло 2 года назад – это чтобы вы были в состоянии найти и показать, откуда 2 года назад вы получили эти деньги. Если это было 15 или 20 лет назад, вы можете обосновать это тем, что называется вторичными свидетельствами, другими словами, не напрямую с банковских счетов, откуда были перечислены деньги, потому что люди, скорее всего, не имеют выписок с того банковского счета.

Я извиняюсь, это не совсем точный ответ. Нам нужно сделать все возможное, для того, чтобы продемонстрировать как можно более точный источник средств, а СГИ обычно принимает то, что выглядит разумно. Вполне разумно с помощью письменных показаний и изложения показать, как были заработаны деньги 30 лет назад, чтобы приобрести дом. Также разумно то, что, если дом был куплен 2 года назад, вам следует показать, с помощью каких средств вы их приобрели, с помощью выписок с банковских счетов.

S: Biraz bize fon kaynaklarından ve EB-5 yatırımlarında neden bu konunun zaman zaman zorluklara sebebiyet verdiğinden bahsedebilir misin?

C: Tabi ki. Söz konusu fonların kaynağı olunca genellikle iki problem ortaya çıkıyor. Birincisi, öncelikle başvuran birey başta paranın kaynağını göstermekte hiçbir problem yaşamayacağını düşünse bile, sonra kendi ülkesindeki belirli vergi kanunlarından dolayı bunun çokta kolay olmadığını farkedebiliyor. İkincisi, bazı müvekkiller hiçbir şekilde para kaynaklarını ispat edemeyeceklerini düşünüyor, fakat bu işle yıllardır uğraşan bir avukata danıştıktan sonra aslında birçok farklı yol olduğunu öğreniyor. Bu bilgiyle birlikte, size standart koşullardan biraz bahsetmek istiyorum. Fonların kaynağı anlamı aslında Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’ne paranın yasal yollardan kazanıldığını ispatlamaktır. En mühim konu budur, çünkü birçok kişi parayı yasal yollardan kazandığını bilir, kendi ülkesinin devleti de bunu bilir, fakat Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri’nin kurallarına göre para yasal sayılmayabilir. Para kaynağının yasal olduğuna karar verilebilmesi için, paranın kazanılmış olması veya başka yasal yollardan elde edilmiş olması gerekmektedir. Size bazı örnekler vereyim, bunlardan bir tanesi emlak olabilir. Diyelim ki bir ev satıldı, bu evin satılma işlemlerinde elde edilen para Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine yasal kaynak olarak gösterilebilir. Para kaynağının yasal olduğunu aynı zamanda miras, yıllar içinde yaptığınız birikimler, yatırımlar, maaş, firma geliri, akrabalar veya arkadaşlardan gelen hediye ve bunun gibi birçok farklı yollardan da gösterebilirsiniz. İnsanların bilmediği şey fonlarının kaynağının %10’u mirastan, %10’u iş gelirinden, %10’u birikimlerinden gelebilir. Herşeyin tek bir kaynaktan gelmesi şartı yoktur. İnsanların bilmediği bir konu daha var. Mesela, iki yıldır sahip oldukları bir evi satarak o evden edilen geliri fonlarının kaynağı olarak gösterebileceklerini düşünüyorlar. Ev yakın bir tarihte satıldığı için, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri iki yıl önce evi alırken kullanılan paranın kaynağının yasal olduğunun delilini isteyecektir. Eğer ev 20 yıl önce alınmışsa, evin alımında kullanılan paranın kaynağıyla ilgili istenen evraklar oldukça azdır ve çoğunlukla başvuru sahibinin yeminli ifadeleri veya yazılı ifadeleri delil için yeterli görülür.

S: Sizin tecrübelerinize göre, 20 veya 30 yıl önce kazanılan paranın yasal olduğu nasıl ispat edilebilir? Para kaynağının çok eski tarihlere dayalı olduğu ve yatırımcının ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servislerine para kaynağının yasal olduğunu ispat etmekte güçlük çektiği zamanlarda ikincil delillerin nasıl yardımcı olabileceğini açıklayabilir misiniz?

C: İdeal bir durumda, yapmaya çalıştığımız şey paranın kaynağı 20 yıl önceye dayansa bile yasal olduğunu ispat edebilmek. Paranın nasıl kazanıldığını göstermeniz gerekiyor, ev 30 veya 40 yıl önce satın alınmış olsa dahi. Şöyle durumlarda kolay olabilir, ‘’Tamam, şu kadarı maaşım tarafından karşılandı ve… Babam bir şirket için çalışıyordu, yıllık yaklaşık 20,000 dolar yapıyordu ve on yıllık birikimiyle 1992’de ev sahibi oldu’’. Genellikle bu şekilde açıklanabilir ve her zaman bir açıklama yapma zorunluluğu vardır. İki yil önce elde edilmiş bir para güncel tarihli olduğu için kaynağını gösterebiliyor olmanız lazım. Eğer paranın kaynağı 15 veya 20 yıl öncesine dayanıyorsa, ikincil delil dediğimiz delilleri gösterebilirsiniz. Başka bir şekilde izah edecek olursam, direk banka hesaplarıyla para kaynağını ispat etmeniz zordur çünkü o kadar eski tarihlere dayanan banka dökümanlarının kayıtları elinizde bulunmayabilir. Eğer bu doğrudan bir cevap değilse sizden özür diliyorum. Biz elimizden geldiğince para kaynağının nereden geldiğini doğrudan göstermeye çabalıyoruz, fakat çoğu durumda ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri anlaşılır nedenleri kabul ediyor. Evi satın almak için kullanılan para kaynağını yazılı ve yeminli ifadelerle açıklamak anlaşılır bir durum. Ev iki sene önce alındıysa, banka kayıtlarıyla bunu ispat etmek de anlaşılır bir durum.

E2 visa is different because it does not lead to a green card. It is a temporary visa that can be renewed on a two or five year basis, and the requirements for an E2 visa is about $100,000 investment into United States where you have to set up a business and then to see the money spent in the United States. USCIS is getting much stricter with these visas, and is also requiring usually a minimum of two or three people on payroll along with making sure the hundred thousand dollars has been spent on the US business in United States.

What is the new countries added to TPS (temporary protective status)?

The TPS designations for the three countries are effective Nov. 21, 2014 and will be in effect for 18 months. The designations mean that eligible nationals of Liberia, Guinea, and Sierra Leone (and people without nationality who last habitually resided in one of those three countries) will not be removed from the United States and are authorized to work and obtain an Employment Authorization Document (EAD). The 180-day TPS registration period begins Nov. 21, 2014 and runs through May 20, 2015.

If an individual cannot prove how they obtained their $500,000, they can ask a wealthy friend to give them the $500,000. If the wealthy friend gifts the $500,000 for the EB-5 applicant, the wealthy friend will have to show how his $500,000 gift was legally obtained.

So hypothetically, the wealthy friend has a salary of $200,000 a year and deposited the money into his personal account. Once $500,000 from his salary is deposited into his personal bank account that should be enough proof of the legal source of funding. However if during that time money was taken out of that personal account and different money from different sources was deposited into the applicant’s personal account the legal source of funding has not been approved.

So even if $500,000 of legally earned money is deposited into the wealthy friend’s bank account that may not be enough to prove legal source of funding, if at any time money was taken out of that account and money was re-deposited from each separate source.

As you can see, to prove the EB-5 source of funding to the US government imposes is a higher burden of proof.

But as with every case we would look at the individual’s total financial situation and find the clearest path to prove the legal source of funding for the EB – 5 program.

An EB-5 Regional Center is an organization designated by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) that sponsors capital investment projects for investment by EB-5 investors. The major advantage for regional center designation is that the regional center can take advantage of indirect job creation.

EB-5 applicant invests $500,000 into a regional center, and If the process goes smoothly, the entire family could receive their green card in about 12 to 14 months. The money is held for around six years, each year the EB-5 investors are supposed to receive a yearly return on their investment

Is there fraud in the EB 5-regional center programs?

There are some regional centers that have a questionable background and questionable track record. In fact, 2013,the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) announced that The U.S. District Court Judge, ordered the return of more than $147 million in funds to investors who had given capital to the Intercontinental Regional Center Trust of Chicago. And presently there is a regional center in Texas and a regional center in South Dakota that are under investigation by federal authorities.

The foreign investors who invested capital into these regional centers did not receive the proper advice and did not do the proper due diligence before they invested in these regional centers.

It depends on what the EB-5 regional center the investor wants: if he or she wants a large return of their investment, they may choose a risky or regional center that offers a high return.

If they just want their $500,000 return at the end of a six-year time they may choose a regional center with a high success rate who gives a very low return.

 

*** Andrew P. Johnson, a New York Immigration Lawyer, practices immigration law and has litigated immigration cases throughout the country. His office handles all immigration issues and problems. The Law Offices of Andrew P. Johnson has submitted proposed regulations for Congress in order to help streamline the US CIS. In addition, Andrew P. Johnson, has been invited to speak in front of United States ambassadors and United Nations ambassadors regarding all aspects of immigration law. The law office can reach for comments regarding Immigration Reform at 212.693.3355 or apjlaw@gmail.com.

For all countries, there is an allocated 7% of the total EB 5 visas available per year. For China, that equates to about 9940 per year. The Department of State has estimated that the Chinese nationals will reach that number in 2014. This means that if the EB 5 is filed, and 9940 visas were already been submitted this year, the applicant needs to wait for an additional 6 to 12 months to process their EB 5 case. Moreover, if more Chinese nationals keep applying, the backlog will increase in time.

 

In addition, the Canadian investor program has been recently terminated. Canada offered a guaranteed permanent residence status in exchange for a guaranteed $800,000 investment. The United Kingdom, Australia and New Zealand require as much as 5 to 10 million dollars, and do not offer up-front permanent residency.

 

A percentage of Chinese nationals who are planning to invest in the Canadian investor program are now filing the EB – 5 applications in the United States since the United Kingdom, Australia and New Zealand require between 5 to10 million dollar investments. This will obviously increase the backlog and longer waiting time for the US program.

 

The good news is that there are numerous congressmen who are trying to increase the monetary amount for the EB 5 requirement, however, the US Congress does not appear on planning to pass any immigration reform anytime soon.

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer