Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/lawapj.com/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Çalışma Yoluyla Göçmenlik

EB-1 İlk Tercih olan Öncelikli Çalışanlar

EB-1 Tercih Kategorisinin başvuru sahiplerine kazandırdığı avantaj Çalışma Departmanı’yla yapılan ‘’Perm’’ denilen sürecini atlayarak direk olarak Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) başvurabilmeleridir.

EB-1 kategorisi (Çalışma Belgesi gerektirmez) üç grubu kapsar: olağanüstü yeteneği olan çalışanlar, seçkin profesör ve araştırmacılar, çokuluslu idareciler ve yöneticiler.

EB-1 Olağanüstü Yetenekli Çalışanlar

EB-1 öncelikli çalışanın ilk alt kümesinde herhangi bir iş teklifi gerekli değildir. Bunun anlamı şudur: bir işveren EB-1 olağanüstü yetenekli çalışan için dilekçe sunabilir veya kişi kendisi için bu dilekçeyi sunabilir. Eğer çalışan kendisi dilekçe sunuyor ise, çalışanın ispat kontratlarını göstermesi veya önceden ayarlanmış gelecek iş imkanlarına özverili olması veya ABD’de kazanç sağlayarak nasıl çalışacaklarını belirtmeleri şarttır.

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) sunmuş olduğu yasalara göre, olağanüstü yeteneğin tanımı ‘’bir alanda kişinin alanında gösterebileceği en yüksek gayreti göstererek azınlık olan bir yüzdeliğe girecek kadar ustalıkta olduğudur’’. Kişinin bahsi geçen olağanüstü yetenek kapasitesinin ulusunda veya uluslararası olarak onaylanmış olması ve alanında seçkinliğinin birçok dokümantasyonlarla belirtilmesi gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) kişinin ABD’ye katkı sağlayacak işler yapacağının ispatının sunulmasını şart koşar. Olağanüstü yeteneğin ispatı için başvuru sahibinin alanında seçkin olduğunu göstermesi ve yaptığı işlerin alanında takdir gördüğünü göstermesi gerekmektedir. Bunun ispatı için uluslararası başarısı tanınmış olan Nobel Ödülü, Pulitzer Ödülü veya Akademik Ödül gibi tek bir majör ödül alması yeterlidir. Alternatif olarak, başvuru sahibi aşağıda belirtilen 10 kriterden üçünü seçerek ispat olarak kullanabilir:

Yüksek derecede başarı gösterdiği alanda ulus veya uluslararası olarak daha az tanınan ödül veya mükâfatlarının kazanıldığının ispatı;

Emek gösterdiği uzmanlık alanındaki derneklerde üyeliğinin olması ve derneğin üyelerinin alanlarında ulus veya uluslararası uzman olmalarını şart koşması;

Yabancı uyruklu kişi hakkında ve yaptığı işler hakkında profesyonel dergilerde, ticaret yayımlarında, veya majör kabul edilen medya kuruluşlarında yazılar yayınlanmış olması;

Bir grupla veya tek olarak uzman olduğu alanda veya benzer alanda çalışan başka kişilerin süpervizörlüğünü yapmış olması;

Alanında majör önem arz eden ve orijinal olan bilimsel, akademik, veya sanatsal katkılarının olması;

Alanında akademik makalelerinin olması ve bu makalelerin profesyonel dergilerde veya majör medyada yayınlanmış olması;

Yabancı uyruklu kişinin sanatsal çalışmalarının birden fazla ülkede sergilenmiş olması;

Özel bir itibar göstererek kuruluşlarda bir liderlik veya kritik rol oynamış olması;

Alanındaki diğer şahıslara kıyasla daha yüksek bir maaşının olması;

Veya sahne sanatlarında yüksek bir ticari başarısının olması ve bunun satışlarla belgelenmesi.

Bu 10 kategorinin gösterilebilecek tüm ispatlar olmadığını akılda tutarak, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) sayılan kategorilere denk olan başka ispat maddelerini kabul edebileceğini unutmamak gerekir.

EB-1 Öne Çıkan Profesörler ve Araştırmacılar:

EB-1 öncelikli çalışan kategorisinin ikinci alt kümesi uluslararası olarak öne çıkan başarıları olan profesörler ve araştırmacıları kapsar. Bu kategori içerisinde, çalışan kişinin bir iş teklifi alması şart koşulsa da, Departman Çalışan Sertifikası gerektirmez.

Bu kategori için gerekli maddeler aşağıdaki gibidir:

Belli bir akademik alanda uluslararası başarılarının öne çıkması;

İlgili alanlarında en az üç sene eğitim vermiş olmaları veya araştırma yapmış olmaları gerekmektedir. Eğitim vermeleri ve araştırmaları ileri düzeyde eğitim aldıkları sırada gerçekleşmiş olsa dahi bu kabul görür, fakat kişilerin eğitim vermiş oldukları derslerde tüm sorumluluk onlara ait olmak zorundadır, veya araştırmanın öne çıkmış olması gerekmektedir ve iş teklifi sunulmuş olması gerekmektedir.

İş teklifinde olması gereken unsurlar: 1. Kadrolu veya kadrolu olma yolunda olan eğitimci pozisyonu; veya 2. Bir üniversite veya yüksek öğrenim enstitüsünde araştırma görevi; veya 3. Eğer şirket bünyesinde en az üç tam zamanlı araştırmacı barındırıyor ve ilgili alanındaki geçmiş araştırma başarılarını belgeleyebiliyor ise, özel bir şirkette araştırma pozisyonu.

Teklif edilen iş pozisyonun daimi olması gerekmektedir, bir başka deyişle pozisyonun süresi sınırsız olmalı veya sınır tanınmamalıdır ve çalışma imkanının devamlılık arz etmesi gerekmektedir. Olağanüstü yetenek alt kümesine giren başvuru sahiplerinden farklı olarak, profesör veya araştırmacı alt kümesine giren başvuru sahipleri için bir iş teklifi olması şarttır.

Buna rağmen, bütün ilk tercih olan çalışma dilekçelerinde olduğu gibi, Departmanın Çalışma Sertifikası gerekmez.

Öne çıkan profesör ve araştırmacıların belirtilen bu kriterleri ispatlama zorunluluğu vardır:

Akademik alanında öne çıkan başarılarından dolayı majör bir ödül veya mükâfatın makbuzu; Sadece alanında seçkin başarılara imza atmış şahısları üye olarak kabul eden bir derneğe üye olmaları; Yaptıkları işler hakkında başkaları tarafından yazılmış makalelerin profesyonel yayımlarda yer almış olması; Alanlarında başkalarına süpervizörlük yapmış olmaları; Alanlarına orijinal bilimsel veya akademik katkılarının olması; veya akademik kitaplar veya uluslararası geçerliliği olan yayımlarda makaleler yazmış olmaları gerekmektedir.

EB-1 Çokuluslu İdareciler ve Yöneticiler:

Uluslararası idareciler ve yöneticiler çalışma sertifikası almaktan muaftırlar. Göçmen olarak kabul edilmek için, bir çokuluslu idareci veya yöneticinin son üç yıl içerisinde en az bir yıl yönetici veya idareci olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bu çalışma tecrübesinin aynı işverenle, birleştirici olan, ana şirkette veya bağlı kuruluşunda olması şarttır. Çalışma tecrübesinin hepsinin bir kerede tamamlanmış olması gerekmez, fakat üç yıl içerisinde elde edilmiş olması gerekmektedir. Dilekçe verecek işverenin ABD’de en az bir senedir işletme tecrübesinin olması şarttır.

Yönetici kategorisine uygun olmak için, başvuru sahibinin:

 1. Kuruluşun yöneticiliğini direkt olarak yapması veya majör bir kısmında rol alması;
 2. Kuruluşun hedeflerini ve idaresini üstlenmiş olması;
 3. Takdire bağlı karar verme yeteneğinin geniş olması ve bunu gösterebilmesi;
 4. Sadece kendisinden daha yüksek mertebede olan yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, veya kuruluşun hisse sahipleri tarafından süpervizyon görmesi;

İdareci olarak tanımlanabilmek için, başvuru sahibinin:

 1. Kuruluşun tümünün, veya bir departmanının, altbölümünün, bir fonksiyonunun veya bölgesinin idaresini yapması;
 2. Süpervizör olan başka profesyonellerin veya idarecilerin yaptığı işlerin kontrolünden ve süpervizörlüğünden sorumlu olması, veya kuruluş içerisinde önemli bir fonksiyonu, departmanı, veya altkümeyi idare etmesi;
 3. Süpervizyon görerek çalışan elemanları işe almak veya işten çıkarmak için otoritesinin olması, veya (denetime tabi tutulan çalışanlar yoksa) kuruluşun hiyerarşisinin üst mertebesinde olması;
 4. Otoritesinin olduğu kuruluş departmanında günlük aktivite ve sorumluluklarında aktif olması gerekmektedir.

EB-2 Yüksek Öğrenim Derecesi olan Profesyoneller ve İstisnai Kabiliyeti olan Çalışanlar

EB-2 tercih edilenler kategorisine uygun olan iki farklı çalışan grubu vardır: 1. Çalışanların yüksek öğrenim (veya buna eşdeğer olan öğrenim) görmüş olmaları, ve 2. Bilimsel, edebiyat ve beşeri ilimler, veya işletmede istisnai kabiliyetlerinin olması ve bu kabiliyetlerinin gelecekte ulus içerisindeki ekonomiyi, kültürel veya eğitim unsurlarını, veya ABD’nin sıhhatine önem arz eden katkısı olması gerekmektedir. Çalışma sertifikası gerektirir, fakat bazı durumlarda ulusun menfaati adına muafiyet tanınmaktadır.

EB-2 Yüksek Öğrenim Derecesi olan Profesyoneller:

EB-2 müracaat sahibi yüksek öğrenim gerektiren bir iş için dilekçe sunuyor olmalı ve kişinin yüksek öğrenim derecesinin olması (yüksek lisans veya üstünde bir öğrenim) veya üniversite mezunu olup ek olarak yüksek öğrenimin yerine geçmesi için ilgili alanda beş yıl tecrübesinin olması gerekmektedir.

EB-2 Bilimsel, Edebiyat ve Beşeri İlimler, veya İşletme/Ticarette İstisnai Kabiliyetleri olan Çalışanlar:

EB-2 müracaat sahibinin bilimsel, edebiyat ve beşeri ilimler, veya işletme/ticarette istisnai kabiliyeti olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin bilimsel, edebiyat ve beşeri ilimler, veya işletme/ticarette istisnai kabiliyetinin olmasını sınırlamasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) sporcuları sanatsal bölüme uygun görerek EB-2 sınıflandırmasına uygun bulmaktadır. EB-2 sınıflandırması için, müracaat sahibinin istisnai kabiliyetinin ispatı için altı unsurundan üçünü göstermek zorundadır:

 1. Eğer mesleğinde gerekiyorsa lisansı veya çalışma için uygun sertifikanın sunulması;
 2. Yüksek öğrenim dereceli EB-2’ler için, üniversiteden mezuniyetinin veya alanında ilgili enstitüden aldığı eğitimin resmi kayıtları;
 3. İstisnai kabiliyet EB-2’leri için, alanında on yıl boyunda tam zamanlı tecrübesinin olduğunun ispatı (genellikle geçmiş işverenlerin yazdıkları referans mektupları)
 4. İstisnai kabiliyet durumlarında, yüksek gelirinin ispatı için maaş bordrosu veya istisnai kabiliyeti belirten farklı türde ödeme kayıtları;
 5. İstisnai kabiliyet durumlarında, profesyonel kurumlarda üyelik; ve istisnai kabiliyet durumlarında, profesyonel kurumların veya kişilerin alandaki başarı ve katkılarının ispat ve takdirinin belgelenmesi.

EB-2 Yüksek Öğrenim Profesyonellerinin veya Bilimsel, Edebiyat ve Beşeri İlimler, veya İşletme Alanlarında İstisnai Kabiliyeti olan Çalışanların Ulusal Muafiyeti

EB-2 sınıflandırması eğer ulusal muafiyet alınmıyorsa işverenin dilekçesiyle çalışma sertifikası almasını şart koşar. Ulusal muafiyet alınabilmesi için, başvuru sahibinin EB-2 dilekçesinin onaylanması sonucu Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal bir kazanımı olacağının gösterilmesi gerekmektedir.

İki farklı ulusal menfaat muafiyeti vardır. Doktorlar bir kategoriye ayrılır, diğer kategori ise tüm diğer davaları kapsar. İdari Çağrı Ofisi belli bir işin ulusal kazanım sağlayacağını belirtmek için yedi temel faktör düzenlemiştir:

 1. ABD’nin ekonomisine katkı sağlaması;
 2. ABD çalışanlarının gelir ve çalışma şartlarında gelişim sağlaması;
 3. ABD’deki çocukların ve az vasıflı çalışanların eğitim ve yetiştirme programlarında gelişim sağlaması;
 4. Sağlık hizmetlerinde gelişim sağlaması;
 5. Geliri düşük, genç, veya yaşlı ABD sakinleri için fiyatı uygun konaklama tedarik etmesi;
 6. ABD çevresinin gelişiminde ve ulusun imkanlarının daha verimli kullanabilmesi,
 7. Ve ABD resmi kurum tarafından giriş izninin verilmesi.

Bu maddelere ek olarak, İdari Çağrı Ofisi son zamanlarda üç faktöre daha dikkat etmektedir:

 1. Çalışanın ‘’önem arz eden esas fazilet’’ alanında iş imkanı araması
 2. Çalışan tarafından önerilen katkının ‘’ulusun faaliyet alanında’’ olması ve
 3. Ulusun menfaatinin kişiye çalışma sertifikası gerektirdiği takdirde zarar görmesi.

Bir tıp adamının ulusal menfaat muafiyeti alabilmesi için, yabancı uyruklu tıp adamının:

 1. Klinik bir alanda en az beş sene çalışmayı onaylıyor olması, fakat eğer dilekçe Kasım 1, 1998 tarihi öncesinde verildiyse, klinikte en az üç sene çalışmayı onaylıyor olması;
 2. Aile veya genel tıp, pediatrik, genel dahiliye, doğum ve gebelik bilimi/kadın doğum, veya psikiyatri alanlarında çalışmayı kabul etmesi;
 3. Profesyonel Sağlık Noksanlığı olan Alanı’nda, Profesyonel Ruh Sağlığı Alanı’nda (sadece psikiyatristler için geçerlidir), Sağlık olarak Yetersiz Hizmet Veren Alanda, veya Gazi Vakaları kurumlarında çalışması;
 4. Devlet müessesi veya sağlık bakanlığı departmanı tarafından tıp adamının niteliklerinin ispatının belgelenmesi ve belgelerin tıp adamının uzmanlığının kamunun menfaatine olduğunu göstermesi gerekmektedir.

Tıp adamı statü düzenlemesine başvurarak Amerika çalışma izni elde edebilir, fakat Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ulusal menfaat muafiyeti almayı bekleyen doktorun sağlık olarak yetersiz hizmet veren alanda tam zamanlı olarak beş veya üç yıl çalışmadan (başvurunun yapıldığı tarihe göre süre değişiklik gösterir) statü düzenlemesine kesin olarak bir hüküm vermemektedir.

EB-3 Üçüncü Tercihli Yetenekli Çalışanlar, Profesyoneller, ve Diğer Çalışanlar

EB-3 kategorisi için üç farklı çalışan sınıflandırması vardır:

Profesyoneller;

Yetenekli Çalışanlar; ve

Diğer Çalışanlar.

Profesyonel çalışanlar kategorisine girmek için kişilerin üniversite diplomalarının olması ve girecekleri iş pozisyonlarının giriş düzeyinin üniversite derecesi gerektirmesi gerekmektedir.

Yetenekli çalışanlar giriş düzeyinin en az alanda iki sene eğitim veya tecrübe gerektirdiği işlere giren çalışanları kapsar. Diğer çalışanlar girdikleri iş pozisyonunun eğitim veya tecrübe gereksiniminin iki yılın altında olduğu kişileri kapsar.

Genellikle EB-3 kategorisine başvurularda ciddi oranda gecikme söz konusudur. EB-3 kategorisinde, bütün çalışma imkanları iş teklifi sonucu gerçekleşmek zorundadır ve kişilerin çalışma sertifikası alma prosesinden geçmeleri gerekmektedir.

EB-4 Dördüncü Tercihli Dini Çalışanlar

EB-4 kategorisi ‘’özel göçmenleri’’ kapsar. Dini çalışanlar daimi oturma izinlerini çalışma yoluyla almak zorundadırlar. Dini çalışanlara yıllık verilen vize limiti 5,000’dir.

EB-4 dini çalışanlarda olması gereken özellikler:

 1. Kişinin bakan olması;
 2. Kişinin profesyonel kapasitede bir dini kuruluşta veya meslekte çalışıyor olması;
 3. Kişinin dini bir kuruluş için veya dini kuruluşta bir dalı için çalışmış olması ve başvurusunun hemen öncesinde en az iki sene bahsi geçen organizasyonda aktif olarak çalışmış olması;
 4. Kişinin iyi niyetli ve vergi muafiyeti olan bir dini kuruluşta çalışmak için geliyor olması. Buna ek olarak, müracaat sahibinin müracaat etmeden önce en az iki yıl dini bir kuruluş için çalışmış olması. Bu tecrübe ABD veya başka bir ülkede edinilmiş olabilir.

Dini zümrenin tanımı dini bir grubun organize edilmiş ve ortaya konulmuş bir inancı, genel bir inanç sistemi ve benzer bir dini yönetim yapılandırması olmasıdır. Bağlı olan grupların temel dini yönlendirici ilkeleri, dini seremonilerini benzer şekilde gerçekleştiriyor olmaları, aynı yöneticilik materyallerini (ilahi kitap, dua ilkeleri gibi) kullanıyor olmaları, ve cemaatlerinin olması gerekmektedir.

Dini meslekten kasıt ‘’geleneksel dini fonksiyonların’’ yürütülmesi anlamındadır. Bu kategori dini danışmanları, dini koro şeflerini, ayinsel bakanları ve çalışanları, dini hastane ve sağlık çalışanlarını, misyonerleri, dini çevirmenleri ve yayıncıları kapsar. Şahsi olarak dini kategori sayılmayacak zümrelerde çalışanları kapsamaz.

Aynı zamanda dini meslekte olan herkesi kapsar, bu da hayatını dini yaşam ve servislere adanmış kişi demektir. Bu kişinin zümreye olan bağlılığıyla, hayati yeminleri ve sözleriyle ispatlanabilir. Bu rahipleri, papazları, yardımcı papazları, birlikçileri kapsar.

Bu kategoriye uygun olan dini bir kuruluş sayılmak için, dini çalışanın ‘’hayır için, kar gayesi gütmeyen, dini kuruluş adı altında’’ veya ‘’hayır için çalışan dini bir zümrenin parçası olan bir organizasyonda’’ çalışıyor olması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) göre hayır için, kar gayesi gütmeyen, dini bir kuruluşun tanımı Milli Gelirler Yasası’na göre vergiden muaf tutulan kuruluşlardır.

Amerika’da çalışmak isteyenlerin alması gereken Amerika çalışma vizesi, çalışma yoluyla göçmenlik hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Andrew P. Johnson ile iletişime geçebilirsiniz.

Merkez ofisi:

Contacts: LawAPJ 65 Broadway, Suite 1603 NY 10006 New York TEL: +1 212 693-3355 / FAX: +1 212 430-6797 / E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Telefon görüşmesi:

Lütfen bu kısa anketi doldurunuz ve tüm bilgilerin gizli tutulacagindan emin olabilirsiniz. Anket e-mail veya faks yoluyla gönderilebilir The Questionnaire can be sent electronically or by fax +1 (212) 430-6797

Kişisel danışma:

Danismanlik icin lutfen mesai saatleri icinde ofisimizi arayin. +1 (212) 693-3355