Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/lawapj.com/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Amerika Ticari ve İşletme Vizesi

B Vize Kategorisi

B vizesi genellikle göçmen olmayan vize türlerini kapsar. İki çeşit B vizesi vardır: Ticari ziyaretçiler için B-1 vizeleri, ve keyif için olan B-2 vizeleri.

B-1 Amerika Ticari Ziyaretçi Vize Kategorisi

B-1 vize kategorisi aşağıdaki maddeleri ispat edebilen müracaat sahiplerine verilir:

  1. Yaşadıkları ülkeyi terk etmeye niyeti olmayan kişilere ve,
  2. ABD’yi geçici olarak ticaret için ziyaret eden kişilere.

B-1 vizesi genellikle bir seneye kadar uzatılabilir, fakat çoğu B-1 girişleri sadece kişinin ticaret yapacağı süre boyunca verilir. Başka bir deyişle, B-1 müracaat sahiplerine genellikle 3 ila 6 ay süre aralığı olan vize verilir, fakat uygun belgeler sunulduğunda bu süreç bir 6 ay daha uzatılabilir.

ABD’ye girişten sonra, ticari ziyaretçiler yapabilecekleri aktivitelerde sınırlandırılır. B-1 vize sahipleri ABD içerisinde herhangi bir alanda işe giremez ve ABD’de yaptıkları her iş bir yabancı uyruklu işveren adına yapılmalı ve işveren tarafından ödenmelidir.

Eğer ABD asıllı satıcı veya yatırımcı şirketinin davetiyesi olursa, yatırımcı vizesiyle ilgilenen şahıslar ABD’ye B-1 vizesiyle giriş yapabilirler.

B-2 Keyif için Ziyaretçi Kategorisi

B-2 vizesi öncelikli olarak turistler içindir (fakat B-2 vizeleri aynı zamanda akraba ve ailelerini, sağlık için, konferans katılımları için, kısa eğitim ve kurslar alacak, eğlence aktiviteleri veya amatör sanatsal çalışmaları takip edecek kişiler için de uygundur). B-2 vize müracaat sahibi yaşadığı ülkeye olan bağlılıklarını, ABD’deki ziyareti sırasında kalabilecek yeteri kadar geliri olduğunu, ve kaldığı ülkede terk etmeyeceği bir oturumu olduğunu göstermek zorundadır. Eş ve çocuklar ayrı olarak başvuru yapmak zorundadır ve kalacakları süre zarfı genellikle 6 aydır, vizelerini bir 6 ay daha uzatma opsiyonu tanınmaktadır.

Genel çerçeveden bakıldığında, başvuru sahibinin vize alabilme şansı yapılacak seyahatin kısa olması, uçuş biletlerinin sıralanmış olması, ziyaret için yeterli gelirinin olduğunu göstermesi, işvereninin seyahat için gerekli sürenin iznini vermiş olmasıyla artacaktır. Emekli kişiler ülkelerine olan bağlılıklarını, seyahat için yeterli finansal durumlarının olduğunu ve güçlü aile bağlarını ispat ederek vize almak için şanslarını yükseltirler. Bununla birlikte, başvuru sahibinin hangi ülkeden başvurduğunun da büyük bir önemi vardır. Ulusal olarak ABD’ye ziyaretlerinde kalma izinlerinin üzerine çok geçmeyen ülkelerde vize başvuru onayları daha yüksektir.

B vize sahibi olan kişiler ABD’ye giriş yaptıktan sonra statü değişikliğine başvurabilir, fakat ilk 30 gün içerisinde gerçekleşen statü değişikliği müracaatları Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) ülkeye girişte yaparken Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ni (USCIS) yanlış yönlendirdiğini düşündürebilir.

E-1 E-2 Yatırımcı ve Tüccar Vizeleri

Firmalarımız çeşitli ülkelerde ‘’Amerika Birleşik Devletleri’nde Yatırım ve Yaşamak’’ adı altında konferanslar düzenlemektedir. Bu konferanslar işletme grupları ve kuruluşlarına E-1, E-2 ve E-5 başvurularında atılması gerekilen gerekli adımları açıklar. Bir yatırımcı yeni bir şirket kurarak veya Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut bulunan bir işletmeyi minimum 75,000 dolar yatırım yapıp satın alarak kendisinin ve ailesinin işletme devam ettiği sürece ABD’de yaşama hakkı kazanmasını sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri başka ülkelerle antlaşma imzalayarak ticaret ve yatırımın yapılmasını sağlar. E-vizeleri iki farklı türde verilir: E-1 ticaret ve tüccar vizesi Amerika Birleşik Devletleri’yle mal ve servis ticareti yapanlar için geçerlidir, E-2 yatırımcı vizesi ise müracaat sahibinin belli bir oranda Amerika Birleşik Devletleri’ne yatırım yaparak yeni iş imkanı tanımasıyla elde edilir. E-2 vizesi tek bir yatırımcının sahip olduğu bir firma tarafından veya büyük çapta olan uluslararası firmalar tarafından kullanılabilir. Buna ek olarak, E vizesi onaylandıktan sonra, bu aynı zamanda yabancı uyruklu personellerin E şirketi altında özel uzman olarak çalışmaları için de bir fırsattır. Bu vizenin geçerliliği süresizdir (veya başvuru sahibi yaptığı yatırım veya ticareti devam ettirdiği sürece geçerlidir) ve yenilenmesi mümkündür, genellikle 2 ila 5 sene arasında bir zaman dilimine uzatılır. E-1 ve E-2 statüsünden yararlanabilmek için ABD’nin ilgili uluslararası ülkeyle ticaret antlaşması olması gerekmektedir.

E-1 Tüccar Antlaşması

E-1 sınıflandırması Amerika Birleşik Devletleri ve müracaat sahibinin vatandaşı olduğu ülke arasında ticaret antlaşması gerçekleştirmesiyle müracaat sahibine açıktır. Ticaretin uygun olması için ABD ile ticaret yapan ülke arasında uluslararası malların takası şarttır.

E-1 vizesi için, ABD ve antlaşma yapacağı ülke arasındaki ticaretin önemli ve gerekli olması şarttır. Ticaretin majör bir kısmı E-1 vize sahibinin vatandaşı olduğu ülke ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olmalıdır. E-1 yabancı uyruklu işveren kişinin bir işletmesi veya kurumu olması ve bahsi geçen şirketin en az %50’si E-1 vize sahibinin olmalıdır. Buna ek olarak, müracaat sahibi başlıca tüccar değil ise, çalışan kişinin idareci veya yönetici kapasitesinde olması, veya alanında özel yeteneklerinden dolayı ticaretin gerçekleşmesi ve yürütülebilmesi için yapılacak olan ticaretteki varlığının önemi esas olmalıdır. Son olarak, çalışan kişi E-1 vize sahibiyle aynı ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.

E-2 Yatırımcı Vizesi

E-2 yatırımcı vizesi yatırımcılar, çalışanlar, yöneticiler, süpervizörler ve olmazsa olmaz çalışanlar içindir. Yatırımcı olarak, yabancı uyruklu başvuru sahibi hazırda olan bir işletmeyi satın almak, hazırda yürürlüğü devam eden bir işletmeye yatırım yapmak yada yeni bir işletmeye yatırım yapmak zorundadır. İşletmenin türüyle ilgili bir sınırlandırma yoktur ancak işletmenin satın alınmış hisse veya arsa gibi pasif olmaması gerekmektedir.

E-2 başvuru sahibi işletmenin en az %50’sinin sahibi olmalıdır ve ‘’yeterli’’ sermaye yatırımını yapmak zorundadır. E-2 yatırımcı vizesi alabilmek için, başvuru sahibinin işletmenin yürürlüğünde ve idaresinde direkt olarak ilgilenmesi veya yeterli sermayenin yatırımının sürecinde olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’yle ticaret antlaşması olan bir ülkenin vatandaşı olması şarttır.

E-2 yatırımcı vizesi müracaatı Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) öncelikli onayı olmadan konsolosluk veya elçilikte veya başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisindeyken yapılabilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri’nin itibarı değeri üstünde bir yatırım yapılıyorsa E-2 vizesi birkaç hafta içerisinde onaylanabilir. E-2 vize sahibinin eşi çalışma izni kartı alarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olarak çalışma hakkı kazanır. E-2 vizesi genellikle her beş yılda bir yenilenir, ve işletme devam ettiği sürece vize süre sınırı olmadan devamlı yenilenebilir.

E-2 Yatırımcısının Çalışanı

Çalışan kişi E-2 yatırımcısıyla aynı ülkenin vatandaşı olmak zorundadır. Eğer başvuru sahibi esas yatırımcı değilse, idareci veya süpervizör olarak işe alınmalı veya özel bir uzmanlık alanında yeteneklerinin olması ve işletme için gerekli bir çalışan olması şarttır.

E-3 Çalışan vizesi – Sadece Avustralyalılar

Sadece Avustralya vatandaşları E-3 vizesi için uygunlardır. E-3 vize sahipleri ABD’ye geçici olarak ‘’uzmanlık mesleklerini’’ icra etmek için gelirler. E-3 vizesi Avustralyalıların H-1B başlığı altındaki problemlerden kaçınmaları için vardır; fakat, her yıl 10,500 vize limiti vardır. Uzmanlık gerektiren meslekler H-1B kategorisinde tanımlanmıştır. E-3 vizeleri genellikle iki yıllıktır fakat uzatma hakkı tanınır ve bu hakkında sınır tanınmaz. E-3 vize sahiplerinin eşlerine (E ve L vizelerine benzer olarak) çalışma izni verilir.

H-1B Vizesi

Şuandan itibaren, her mali yıl 65,000 H-1B başvuru hakkı vardır, bununla birlikte ABD’de yüksek lisans bitiren müracaat sahipleri için geçerli olan ek 20,000 başvuru imkanı mevcuttur. (Bazı kar gayesi gütmeyen, devlet ve eğitim sektörlerinde sunulan işler mali yıl kapsamının dışında tutulmaktadır). Başvuru sahibi dört yıllık üniversite mezunu olması veya her üniversite eğitimi olmadığı yıl için uzmanlık belirtilen alanda üç yıl deneyimi olması gerekmektedir. Örneğin, eğer başvuru sahibinin iki yıllık üniversite eğitimi ve ilgili uzmanlık alanında altı yıllık deneyimi varsa, iş tanımıyla deneyimi uyuştuğu taktirde başvuru yapmak için uygundur. Uzmanlık alanı teori ve pratikte en yüksek uzmanlık bilgisini taşımalı ve üniversite eğitimi veya uzmanlık alanında (veya ona denk bir alanda) alınabilecek en yüksek eğitimin alınmasıyla iş pozisyonunun üstlenilmesi gerekmektedir. Bu pozisyonlar hukuk, muhasebe, mühendislik, mimarlık, matematik, fen bilimleri, işletme uzmanlıkları, teoloji ve edebiyat gibi birçok alanı kapsar.

İşveren başlangıç tarihinden 180 gün önce H-1B başvurusu yapabilir. Mevcut H-1B vizesi olan müracaat sahiplerinden düzenleme, uzatma veya transfer bekleyenler bu başlık altına düşmez.

H-1B sahibi olan kişiler çift niyet taşıma hakkına sahiptir (örneğin ABD’de daimi olarak kalma niyetinde olabilirler). H-1B altı yıla kadar verilebilir, ve eğer başvuru sahibi ABD dışında bir yıl geçirirse, başvuru sahibi H-1B döneminde bir altı yıl daha kalma hakkı kazanır. Eğer H1-B sahibi çalışan olarak daimi oturma iznine başvuru yaptıysa, H-1B statüsünü şu şartlarda uzatabilir:

Çalışma sertifikalarının üzerinden bir yıl (365) gün yada daha fazla zaman geçtiyse, veya H-1B taşınabilirlik I-40 göçmenlik dilekçesini teslim edeli 365 günü geçtiyse, bu da H-1B çalışanının H-1B başvurusunu yaptıktan sonra yeni işveren için çalışabileceği anlamına gelmektedir (onaylarını beklemek zorunda değildir).

H-2A Ziraat Vizeleri

H-2A tarımsal vize genellikle mevsimlik/sezonluk gelen ve ziraat alanında veya servislerinde çalışacak olan başvuru sahiplerini kapsar. Bir ziraat firması veya işvereni (veya yetkili kurum) H-2A vizesi için başvuru belgeleri sunabilir, fakat bunun için ABD çalışanlarının sezonluk ziraat alanı ve servislerinde sayıca az olduğunu ön görmek zorundadır.

H-2A vizeleri bir yıllık verilir ve bir yıllık uzatılabilir (H-2A vize sahipleri 3 yıldan fazla kalamaz). Üç yılın sonunda, H-2A vize sahibi ülkeyi en az 6 aylığına terk etmek zorundadır.

H-2B Geçici Vizeler

H-2B geçici vizeler sezonluk işler için verilir, bu işler bir defaya mahsus ve azami yükü olan veya aralıklarla gerçekleşen işlerdir; bu çalışma olanakları için tanınan süre bir yıldan daha azdır. Buna ek olarak, ABD vatandaşları veya Yasal Daimi Oturma İzni olan kişilerin bu işi yapacak yeterli düzeyleri olmaması gerekmektedir. Vasıflı veya vasıfsız kişiler H-2B vizesi sahibi olabilirler ve günümüzde yıllık H-2B vize kotası 66,000’dır (her 6 ayda 33,000).

H-3 Kursiyerleri

H-3 vize başvurusu yapacak kişilerin ABD’ye kendi ülkelerinde olmayan ve alanlarında eğitim almak istedikleri herhangi bir eğitim programına katılım niyetleri olmak zorundadır, yüksek öğrenim tıp eğitimleri bu eğitim programları kategorisine girmez. H-3 vize sahiplerinin çift niyetlerinin olmasına izin verilmez.

İşverenin eğitim sırasında işletmenin normal şartlarda ABD çalışanı tarafından gerçekleştirilecek bir pozisyon veya iş imkanının aranmadığını belirtmesi gerekmektedir. Eğitimin amacı sadece yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesinde devam eden kariyerine bir katkı olarak görülmelidir.

H-4

H-1B ve H-3 başvuru sahiplerine bağlı olan şahıslar (eşler ve 21 yaş altı olan bütün çocuklar)

J-1 Eğitimsel ve Kültürel Değişim Vizesi

J-1 başvuru sahipleri ABD’ye onaylanmış bir eğitici, kurs veya kültürel bir programa katılım için girerler. J-1 vizesi eğitim vermek, eğitim almak, ders vermek, araştırma yapmak, incelemek, danışmanlık vermek, özel becerileri ispat etmek, kurs tarafından eğitim almak gibi çeşitli unsurlar için kullanılabilir. Bütün başvuru sahipleri Dışişleri Bakanlığı tarafından J-1 değişim ziyaretçilerine sponsor olmaya uygun görülmüş organizasyonlar tarafından sponsor olunmak zorundadır.

Her J-1 vize başvuru sahiplerine sponsor olan organizasyonların programlarına uygun olan belli kuralları olacaktır. J-1 başvuru sahipleri bazı durumlarda 2 yıllık yabancı uyruklu oturum izni gerekliliğini akıllarında tutmalı ve bu koşulan şartın başvuru sahiplerinin kendi ülkelerine minimum iki yıl boyunca dönmelerini engelleyebileceğini akıllarında tutmalılardır. Belli durumlarda muafiyet verilebilir; fakat, kişilerin kendi ülkeleri ve belli durumlara göre muafiyet alma süreci zorlaşabilir. Genellikle, başvuru sahipleri 2 yıllık oturum gerekliliğinden haberdar değillerdir. Her zaman J başvuru sahiplerinin sponsorları olan organizasyonlarla bir araya gelerek muafiyet problemini konuşmalarını ve anlamalarını öneriyoruz.

L1 Çokuluslu İdareciler

L-1 kategorisi Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli veya bağlı ortaklığı olan bir şirkette çalışanlar veya bu şirketlerde ana kurumunda çalışan yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. Bu çalışanlar ABD’ye firma içi transferle geçici olarak idareci veya yönetici olarak atanırlar (L-1A) veya belli bir dalda uzman olarak (L-1B) ana firma, şube, veya kurumun topluca bağlı olduğu bir şirkette yurtdışında çalışmakta olan veya bu şirketlerin ana kurumunda çalışmakta olan kişileri kapsar. Çalışan kişinin yurtdışındaki şirkette (veya kurumun bağlı olduğu veya şubesi olduğu) L kategorisinin son üç senesi içerisinde tam zamanlı olarak en az bir senedir çalışıyor olması gerekmektedir. Yıllık gelirinin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili bir sınır belirtilmez, fakat kişinin ABD’deki gelirinin devletin yardımına bağlı olmadan geçinebilmesi için yeterli olması şarttır. İdareci ve yöneticilerin ABD’de kalabileceği en uzun zaman yedi senedir, belli bir dalda uzman kategorisinde gelenler için bu süre beş senedir. L vizesi alındıktan sonra müracaat sahibi ilk öncelikli çokuluslu idareci olarak daimi oturma iznine başvuru yapabilir.

Eşler ve 21 yaş altı çocuklar

L-1 çalışanlarının eşleri ve 21 yaş altı çocukları L-2 statüsüne girerler. L-2 statüsünde kalmaya devam eden çocuklar ABD’de eğitim görebilirler, L-2 statüsündeki eşler de Çalışma İzni Belgesi alırlar ve ABD’de çalışmaya hak kazanırlar.

L-1 Kapsamlı Dilekçe

Şirketler belli bir sayıda yabancı uyruklu çalışanları kısa sürede transfer edebilir, L-1 kapsamlı dilekçe düzenlemelerine göre Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nin (USCIS) şahsi dilekçe için öncelikli onayı olmadan yurtdışındaki ABD konsolosluklarına başvurarak firma içi transfer yapılmasına ve L-1 vizesine başvurulmasına izin verilir. Kapsamlı L-1 dilekçe sahibi kategorisine uygun olmak için, dilekçe sahibinin aşağıda belirtilen maddelere uygun olması gerekmektedir:

Dilekçe sahibi veya geçerli olan işletme ticari aktiviteleri ve servislerinin olması; Dilekçe sahibinin ABD’de bir yıl veya daha uzun süredir aktif olan bir ofisinin olması; Dilekçe sahibinin yerli veya uluslararası üç veya daha fazla şubesi, yan şubesi veya kurumun bağlı olduğu şubelerinin olması; ve Dilekçe sahibinin ve diğer uygun organizasyonların en az on ‘’L’’ idarecisi için dilekçe izninin olması veya son 12 ay içerisinde firma içi uzmanlarının olması; veya ABD firmasının en az on milyon dolar satış hasılatının olması; veya ABD’de en az 1,000 çalışanının olması.

Kanada vatandaşları direkt olarak Sınıf A gümrük girişinden kapsamlı dilekçelerini ve konsolosluk başvurularında gerekli gösterilen aynı evrakları göstererek L-1 statüsüne başvuru yapabilirler.

Olağanüstü Yetenek Geçici Vize

O-1 Geçiçi Vizeler bilim, edebiyat ve beşeri ilimler, eğitim, ticaret, ve spor dallarında ‘’olağanüstü yeteneği’’ olan adaylar için uygundur. Bu kategori oldukça geniş kapsamlı olup bilimsel araştırmacılar, profesörler, yenilikçi kurumsal idareciler, jazz müzisyenleri, judo eğitmenleri, grafik tasarımcıları, sanat yönetmenlerini, serigraf sanatçıları, beden eğitimi koçlarını, bilgisayar yazılım uzmanları gibi farklı dallardan gelen adaylar için uygun olabilir – ilgili dallarında olağanüstü yeteneklerini gösterebildikleri takdirde. Yeteneğini ispat etmenin sorumluluğu dilekçe sahibine aittir (O-1 vizesi müracaat sahibi); bununla birlikte, olağanüstü yeteneğin ispat edilmesinde birçok yaratıcı yol vardır.

Bu vizeye müracaat etmek isteyen şahısların olağanüstü yeteneklerini ispat etmeleri için ilgili alanlarında göstermiş oldukları milli ve uluslararası başarılarını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin milli veya uluslararası ödüller alması, başarılarının medyaya yansımış olması, yayınlanmış yazılarının olması, alanlarına orijinal yenilikler katması, çeşitli şirketler için çalışmış olması, organizasyonlarda veya projelerde seçkin itibarının olması, alanında yüksek gelir kazanıyor olması veya onaylanmış başarılarının olması gibi durumlarda O-1 dilekçelerinin olumlu sonuçlanma oranı daha yüksektir.

Sinema filmi veya televizyon endüstrisinde olan şahısların O-1 vizesine uygun olmaları için başvuru sahibinin olağanüstü başarısını yukarıda belirtilen unsurlarla beraber yetenek derecesi ve önemli ölçüde tanınmışlığıyla ispat etmek durumunda olup alanında olağanüstü, tanınmış veya öncü olması gerekmektedir. Buna ek olarak, O-1 vizesine başvuracak şahısların olağanüstü yetenek veya başarılarının olduğu alanlarında çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeleri şarttır.

O-1 geçici vizeye başvurmak için uygun olan adaylar genellikle EB-1 (olağanüstü yetenek) vizesinin gerektirdiği yasal standartlara uygun olmaktadır.

P Vizesi – Sporcular ve Sanatçılar için

Spor ve sanat dallarında olan başvuru sahipleri P vizesi için uygundur. Sanatçılar genellikle bir sanat grubunun parçası olmalı ve bu grubun uluslararası olarak bilinmesi gerekmektedir. Benzer olarak, spor takımları veya bağımsız sporcular uluslararası başarılara imza atmış olmalılardır. Buna ek olarak, sanatçılara ve sporculara P-3 vizesi için esas destek verilir.

Q-1 Uluslararası Kültürel Değişim Vizesi

Bu vize uluslararası kültürel değişim programına katılacak müracaat sahipleri içindir. Q-1 vizesi yabancı uyruklu kişilerin ulusal eğitim ve çalışma imkanından yararlanmaları içindir, bu imkanlar kendi ülkelerinin tarihlerini, kültürlerini ve geleneklerini paylaşmayı kapsar. Bu vize 15 aydan fazla verilmez ve vizenin süresi programın süresine göre verilir.

R vizesi – Din Adamları ve Çalışanları için

R-1 vizesi dini bir organizasyon veya organizasyonun bağlı olduğu bir dal için çalışan din adamları içindir ve 5 yıldan fazla verilmez. 5 yıldan sonra, eğer R-1 başvuru sahibi bir yıl boyunca ABD sınırlarının dışındaysa, R-1 vizesi 5 yıllık olmak üzere tekrar verilir.

R-2 vizeleri R-1 göçmen olmayan kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilir ve bu statü altında çalışma izinleri yoktur.

TN Vizeleri (Kanada/Meksika)

Kuzey Amerikan Bağımsız Ticaret Anlaşması Kanada ve Meksika uyruklu şahıslara ekstra bir vize hakkı tanır. Kriterlere göre çalışan kişi üniversite mezunu veya profesyonel olarak tanımlanabilecek deneyime sahip olmalı ve ‘’profesyonel aktivitelerde’’ yer almalıdır. (Devlet yasaları hangi alanların TN statüsüne uygun olduğunu sıralamaktadır).

Kanadalılar için, TN vizeleri ön uçuş denetiminde alınabilir, yıllık kotaları yoktur, ve sınırsızca yenilenebilir, fakat çift yön niyetine TN vizeleri için izin verilmez. TN vize sahiplerinin eşlerine ve çocuklarına TD vizesi verilir. TD vize sahipleri okula gidebilir, fakat çalışma izinleri yoktur.

Vize Muafiyet Programı

Belli ülkelerden gelen şahısların B-2 vizesi almadan 90 güne kadar ABD ziyareti yapmalarına izin verilir, fakat Vize Muafiyet Programı’nda yer alarak ABD sınırları içerisinde statü değişikliği yapmak isteyen şahıslar için ciddi kısıtlamalar vardır.

Merkez ofisi:

Contacts: LawAPJ 65 Broadway, Suite 1603 NY 10006 New York TEL: +1 212 693-3355 / FAX: +1 212 430-6797 / E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Telefon görüşmesi:

Lütfen bu kısa anketi doldurunuz ve tüm bilgilerin gizli tutulacagindan emin olabilirsiniz. Anket e-mail veya faks yoluyla gönderilebilir The Questionnaire can be sent electronically or by fax +1 (212) 430-6797

Kişisel danışma:

Danismanlik icin lutfen mesai saatleri icinde ofisimizi arayin. +1 (212) 693-3355