EB-5 Yatırım Yeşil Kartı

Göçmen yatırımcı yeşil kartı, EB-5 yatırımcı programı çerçevesinde daimi oturum olanağı sunmaktadır. ABD’li işletmelere yatırım yaban yabancılar Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşlık ile sonuçlanan daimi oturum alabilirler. Buna kişinin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları da dahildir. USCIS ya da açık adıyla Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri EB-5 programını yürütmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu programı 1990 senesinde, ABD ekonomisine yapılan yatırımları artırmak amacıyla yürürlüğe koydu.

Yatırım Yeşil Kartı Gereklilikleri

Yabancı yatırımcı, EB-5 yatırım yeşil kart vizelerinin yatırımcı gerekliliklerini karşılamak için ABD’li bir ticari işletmeye sermaye yatırımı yaparak sermayesini risk altına almalıdır. Projeye bağlı olarak bu yatırım 500.000$ ya da 1 milyon dolar olmalıdır. Bir TEA ya da açık adıyla hedeflenen istihdam alanına yapılacak yatırım 500.000$ ve diğer tüm yatırımlar minimum 1 milyon ABD doları gerektirir. EB-5 yatırımları ABD’de minimum iki sene süreyle on tam zamanlı istihdam yaratmalıdır. Bu süreç oldukça karmaşıktır ve bir göçmenlik avukatına başvurulması şiddetle tavsiye olunur.

Yatırım Yeşil Kartı Sayısı

USCIS tarafından her mali yıl için 10.000 yatırım yeşil kartı ayrılmıştır ve bu rakama şimdiye kadar hiçbir yıl ulaşılmamıştır. 2011’de bu programın katılımcılarının yatırım yeşil kartına olan ilgileri büyük bir artış göstermiş ve programa 3 binin üzerinde yatırımcı başvurmuştur. 2011 mali yılı içerisinde yaklaşık 3.500 EB-5 yatırım yeşil kart vizesi verilmiştir. Bu rakam ise 2010 senesine göre yüzde seksen artışa tekabül etmektedir. Bu artış ise başvuru sürecinin etkinliğine bağlı olarak artan güven düzeyine, USCIS’in şeffaflığına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bölgesel merkezlerdeki artışa bağlanmıştır. 2005 mali yılı ile 2012 mali yılı arasındaki toplam EB-5 başvuru sayısı 12.410 iken bir yıl için en düşük rakam 2005 senesinde 332 ile gerçekleşmiştir. Bu rakamlar USCIS tarafından yayınlanan I-526 alındı raporlarına göre derlenmiştir.

EB-5 Yatırım Yeşil Kartı Bölgesel Merkezler

Yatırım yeşil kartı almak isteyen bir kişinin başlıca iki yatırım seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki doğrudan bölgesel merkeze yatırım yapılmasıdır. İkincisi ise, yatırımcı tarafından belirlenecek ve kişinin projenin tamamlanması için doğrudan yönetici rolü üstleneceği bir yatırım projesidir. Yatırımları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyen yatırımcılar için doğrudan yatırım idealdir. Her iki seçenek de etkilidir ancak yatırım yeşil kartı gerekliliklerinin karmaşık doğası hukuki yardım alınmasını gerektirir. Yatırımlarından en fazla kazancı elde etmek yerine EB-5 göçmenlik hedefleri belirlemiş olan kişilerin Bölgesel Merkezlere yatırım yapmaları tavsiye edilir. USCIS, EB-5 yatırım projeleri için bölgesel merkezleri belirlemektedir. EB-5 başvuru sahipleri tarafından yapılan yatırımların yaklaşık yüzde doksanı bir bölgesel merkez yoluyla yapılmıştır.

İstihdam Yaratma Gereklilikleri

Bölgesel Merkezler istihdam yaratma gerekliliklerini yerine getirmektedir. USCIS, EB-5 yatırımı ile vasıflı ABD’li işçiler için en az on tam zamanlı iş açılmasını öngörmektedir. Bütün bu işlerin oluşturulması ve devamlılığı, yatırımcının Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi ve şartlı daimi oturumunu almasını takip eden iki sene içerisinde gerçekleşmelidir. Bir EB-5 projesinin tanımı dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiştir. Doğrudan yatırımda, yatırım yeşil kartı başvuru sahibinin yatırdığı sermayenin doğrudan istihdam oluşturulmasını sağladığını kanıtlaması gerekir. Çalışanlar doğrudan EB-5 yatırımının yapıldığı işletme için çalışmalıdır. Bölgesel merkezler söz konusu olduğunda ise dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiş işlerin tümü başvuru sahibinin istihdam oluşturma hedefi kapsamında sayılır.

Bir Yatırım Yeşil Kartı için Başvuru Sürecine Genel Bakış

EB-5 vizesi başvurusu yapan kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi oturum alabilmek için izlemesi gereken üç temel adım bulunmaktadır. Söz konusu işletme tarafından, başvuru sahibinin doğrudan yatırımına bağlı olarak on adet tam zamanlı ve doğrudan istihdam yaratılmalıdır. Ya da USCIS tarafından belirlenen bölgesel merkez yatırımcı için on adet dolaylı, doğrudan ya da teşvik edilmiş istihdam yaratır. Kişinin bir DS-260 Statü Değişimi Başvurusu ya da Göçmenlik Vize Başvurusu yoluyla daimi oturum almak için başvurabilmesinden önce I-526’nın onaylanması gerekir. Bu başvuru, yatırımcı ve yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu tüm hak sahiplerine bu yatırımı geri verir. Bu formlar ve destekleyici kanıtlar son derece karmaşıktır ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır, bu nedenle bir göçmenlik avukatının hizmetlerine başvurulması tavsiye edilir. EB-5 vizesinin tüm gerekliliklerinin yerine getirildiğini kanıtlayan I-829 başvurusu, iki senelik sürenin sonunda teslim edilmelidir. Eğer bir göçmenlik avukatı ile EB-5 sürecini görüşmek istiyorsanız lütfen ücretsiz bir danışmanlık görüşme randevusu almak için Andrew P. Johnson Hukuk Bürosunu arayın (212-693-3355) ya da info@lawapj.com adresinden e-postayla iletişime geçin.

Какой проект является лучшим для программы ЕВ-5?

Это один из самых важных вопросов, который задают люди. Также, ответ на этот вопрос возможно дать только зная специфические особенности, которые являются важными для вас. Учитывая, что у вас есть выбор из более чем двухсот программ региональных центров, принять решение не зная всех тонкостей, довольно сложно. Этот вопрос можно немного переиначить, например так:

Какой проект по программе ЕВ-5 является лучшим для меня?

Давайте ответим на него прямо сейчас. Чтобы это сделать, необходимо знать, какие именно критерии важны именно для вас:
a) Безопасность моего иммиграционного статуса, иными словами, смогу ли я получить свою «грин-карту» и оставить ее?
b) Как защитить мои 500 000 долларов, то есть, кто на самом деле будет отвечать за сохранность моих денег?
c) Существует ли определенная стратегия выхода, то есть может ли региональный центр с точностью сказать мне, как и когда я смогу вернуть свои деньги? Возвращал ли кто-либо себе свои 500 тысяч?
d) Должен ли я получать прибыль со своих инвестиций? Есть ли понимание разницы между предложенным и вынужденным возвратом? Где можно найти подобную информацию?
e) Какой тип регионального центра будет подходящим именно для меня?
a. Заем
b. Недвижимость
c. Финансовые активы

Важно: все региональные центры соревнуются, чтобы продать вам идею того, что их бизнес-план лучшем чем чей-либо еще, им нужны ваши деньги, поэтому они тщательно рисуют картину со всеми положительными аспектами своего проекта регионального центра, зачастую умалчивая о негативных моментах проекта. Наша цель – предоставить вам полную информацию и знания, необходимые вам для принятия верного решения.

E-2 ile EB-5 vizeleri arasında çok sayıda fark bulunmaktadır. Örneğin, E-2 vizesi bir göçmen olmayan vizesidir, bu nedenle de E-2 vizesine başvurduğunuz zaman yeşil karta başvurmuş olmazsınız. Ayrıca, AB-5 göçmen (yeşil kart) vizesinin aksine E-2 vizesinin bir ülke zorunluluğu bulunur ve üye ülkelerden birinin vatandaşı değilseniz buna başvuramazsınız. Buna ek olarak, E-2 vizesi çok daha küçük bir yatırım meblağı gerektirir (firmamız 100.000$ kadar düşük yatırımlarla E-2 vizelerini işleme koymuştur) ve EB-5 göçmen vizesi, yatırım yaptığınız yere göre 500.000$ ile 1.000.000$ arasında yatırım gerektirir. Dahası E-2 yatırımcısının kurdukları ya da satın aldıkları şirkette aktif rol almaları gerekirken EB-5 vizesinde bölgesel merkezler yoluyla az çok daha pasif bir yatırım mümkündür.

Bir E-2 vizesi göz önünde bulundurulurken sıklıkla ele alınan dezavantajlardan biri de E-2 vizesinin “bir yeşil karta götürmemesidir”. Bu sıklıkla bir dezavantaj olarak görülse de, göçmen olmayan vizelerinin hiçbirinin yeşil kart alımına katkıda bulunmaması nedeniyle bu çok anlamlı bir beyan değildir. (Yani H1-B, L-1, O-1, TN, vb.). Bunun yerine, herhangi bir göçmen olmayan vize için başvuru sahibinin kendisine uygun bir yeşil kart kategorisi bulması (yani EB-5 ya da aile temelli) ve daha sonra yeşil kart başvurusu yapması gerekir. Dolayısıyla, E-2 vizesi için sıklıkla dile getirilen “sınırlama” aslında bir istisna değildir.  Uygun olabilecek bazı yeşil kart kategorileri arasında şunlar yer alır:

 • EB-5 (yatırımcı vizesi)
 • Evlilik temelli yeşil kart
 • Aile temelli yeşil kart
 • İstihdam temelli yeşil kart (yani bir şirketin size sponsor olması)
 • EB-1 (Olağanüstü yetenek; kendinize sponsor olabilirsiniz)
 • EB-2 Ulusal Çıkardan Feragat (kendinize sponsor olabilirsiniz)

Burada önemli olan ise hiçbir göçmen olmayan vizesinin bir yeşil kart ile sonuçlanmaması, ancak E-2 statünüz devam ederken yukarıdaki herhangi kategoride başvuru yapabilecek olmanızdır.

Bununla birlikte, E-2 vizesinin “çift amaçlı” bir vize olmadığını unutmamalısınız, bu nedenle E-2 statüsündeyken bir yeşil kart başvurusu yapacaksanız başvurularınızın zamanlamasını dikkatle ayarlamalı ve yenileme, ülkeye giriş ve çıkışlarınızı doğru şekilde planlamalısınız. Bunu belirttikten sonra, göçmenlik görevlileri yıllardan beri E-2 statüsündekiler için yeşil kart vizelerini işleme koymaktadır. Açıkça söylemek gerekirse, yatırımcının bir E-2 vizesi alarak kurduğu bir işletmenin nihayetinde 10 tam zamanlı elemanı olan bir milyon dolarlık kuruluşa dönüşecek başarıyı göstermesi halinde yatırımcı, vize statüsünü E-2 vizesinden EB-5 yeşil kart olarak değiştirmek için uygun olabilir. Benzer şekilde, E-2 vizesi sahibi kişi hak kazanabilecek olması halinde aile temelli yeşil kart kategorilerine de başvurabilir.

 

 

 

Nitelikli bir göçmenlik avukatı ile birlikte çalışmanın gerekliliğinin yanı sıra bu makalenin söylemek istediği şey, mevcut E-2 yatırımcısını herhangi diğer istihdam ya da aile temelli göçmenlik başvurusundan (yeşil kart) faydalanmaktan alıkoyan hiçbir şey olmadığıdır.

Между визами Е-2 и ЕВ-5 существует несколько различий. К примеру, Е-2 – это неиммиграционная виза, так что, когда вы подаете заявление на визу Е-2 вы не претендуете на «грин-карту». Также, в отличие от иммиграционной визы («грин-карты») ЕВ-5, виза Е-2 имеет требование вхождения страны вашего гражданства в международное соглашение с США, и, если ваша страна не входит в их перечень, вы не можете подаваться на эту визу. Вдобавок, виза Е-2 требует меньшей суммы инвестиций (наша фирма проводит процессы подачи на визы Е-2 с такими небольшими суммами инвестирования как 100 000 долларов), тогда как иммиграционная виза ЕВ-5 требует 500 000 или 1000 000 долларов в качестве инвестиций, в зависимости от того, куда вы инвестируете. Также, виза ЕВ-5 позволяет проводить более или менее пассивные инвестиции через региональные центры, тогда как инвестор по визе Е-2 обязан принимать активное участие в предприятии, которое они запускают или покупают.

Одним из недостатков, часто упоминаемом, когда речь идет о визе Е-2, является факт того, что виза Е-2 не «ведет к грин-карте». В то время, как это подается в качестве недостатка, данное утверждение не несет в себе настолько серьезной смысловой нагрузки, поскольку ни одна из неиммиграционных виз не «ведет к грин-карте» (такие как H1-B, L-1, O-1, TN, и пр.) Вместо этого, применимо к любой неиммиграционной визе, заявитель может найти категорию «грин-карты», требованиям которой он соответствует (например, ЕВ-5 или «грин-карта» на основе семейных связей), и затем подавать заявление на «грин-карту». Таким образом, «запрет», часто упоминаемый касательно визы Е-2 ни в коем случае не является исключением из правила. Подобные доступные категории «грин-карты» включают в себя:

 • ЕВ-5 (инвесторская виза);
 • «Грин-карта» на основе супружества;
 • «Грин-карта» на основе семейных связей;
 • «Грин-карта» на основе трудоустройства (то есть когда организатором выступает компания);
 • EB-1 (при наличии выдающихся способностей, организатором выступает сам заявитель);
 • Вейвер национальных интересов EB-2 (National Interest Waiver, организатором выступает сам заявитель).

Ключевой момент заключается в том, что ни одна из неиммиграционных виз не «ведет» к грин-карте, однако если вы соответствуете требованиям одной из приведенных выше категорий, вы можете просить «грин-карту», находясь в статусе Е-2.

Вам следует понимать, что виза Е-2 не является визой «двойного намерения», так что вам надо осторожно управлять временными рамками своих заявлений, а также вы должны тщательно планировать обновление своей визы и въезды и выезды из страны, если вы желаете подать заявление на «грин-карту» находясь в статусе Е-2. Вместе с тем, юристы занимаются делами по визе Е-2 в течение многих лет. Чтобы было понятней, бизнес, который был запущен инвестором с визой Е-2, который является достаточно успешным, чтобы однажды вырасти в многомиллионное предприятие, создавшее более десяти рабочих мест, может вполне подойти в качестве основания для смены статуса с Е-2 на «грин-карту» ЕВ-5. Подобно этому, лицо, обладающее визой Е-2 может подавать заявление на одну из категорий «грин-карты» на основе семейных уз в той степени, в которой они соответствует нужным требованиям.

Вместе с тем, что вы должны работать в тесной связке с квалифицированным иммиграционным адвокатом, основная мысль этой статьи заключается в том, что нет никаких реальных ограничений, которые могут помешать текущему инвестору по визе Е-2 стать обладателем любой другой визы, будь то на основе трудоустройства, семейных уз или инвестирования («грин-карта»).

We have been getting numerous injuries from our Turkish EB-5 clients regarding the new restrictions on non-immigrant visas at US embassies in Turkey. Our clients are asking question such question as: “Will the new non-immigrant visa restrictions jeopardize my EB-5 application?” The simple answer is no. The EB-5 green card application is an immigrant visa and the new restrictions at the US Embassies in Turkey are only regarding non-immigrant visas. Non-immigrant visas are F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, and E-2, which are not being issued at this time. However, EB-5 green cards are being normally processed at the US embassies in Ankara and Istanbul. Another question we have received regarding EB-5 is, “Will there be any problem with the regional center returning EB-5 applicant’s funds back to their personal account in Turkey?” First, there are no present restrictions regarding EB-5 funds being transferred back from the USA to a Turkish bank account.

In addition, after the EB-5 investor has received their green card, they can direct the regional center to transfer their investment funds to any account they may have throughout the world. The EB-5 green card holder can also keep the money in the United States and is under no obligation to move the investment funds back to Turkey. Our Turkish clients are concerned about the deteriorating relationship with the US government and the Turkish government; however, we have reminded our clients that EB-5 applications are still processed for countries such as Iran. Therefore, regardless of how bad the US-Turkish relations become, the EB-5 investment program for Turkish nationals will always be an avenue in which to obtain a green card relatively quickly for Turkish citizens.

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer