Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/customer/www/lawapj.com/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

EB-5 Maddi Kaynaklarının Kanıtlanması

İşveren-bazlı Beşinci Tercih (EB-5) göçmen vize kategorisi 1990 yılında Kongre tarafından yeni iş alanları oluşturmak ve yabancı yatırımcıların sermaye yatırımları ile ABD ekonomisini canlandırmak için oluşturulmuştur. Bu vizeyi alabilmek için EB-5 yatırımcısının yeni bir ticari kuruluşa en az 10 adet tam zamanlı iş pozisyonu yaratacak en az 500,000$ yatırım yapması gereklidir. EB-5 yatırımları iki gruba ayrılır: doğrudan yatırım ve bölgesel merkez yatırımları.

İlk EB-5 başvurusu, I-526 Formu, yeni ticari kuruluşa ve yatırımcının yatırım kaynaklarına dair belgelerle birlikte gönderilmelidir. Hem doğrudan yatırım hem de bölgesel merkez projesine yatırım yapan yatırımcılar için fon kaynakları şartı aynıdır.

EB-5 kurallarına göre yatırımcılar yatırımda kullandıkları kaynakları “yasal yollardan edindiklerini” kanıtlamak durumundadır. [1] Diğer bir deyişle yatırım kaynakları cezai aktiviteler aracılığıyla edinilmiş olmamalıdır. Kurallara göre yasal maddi kaynakları kanıtlamak için gerekli belgeler dört grupta toplanmıştır:

 1. Yabancı iş sicil kayıtları;
 2. Son 5 yıla ait kurumsal, ortaklık ve kişisel vergi beyannameleri veya dosyalanmış benzer belgeler;
 • Sermaye kaynaklarını tanımlayan kanıtlar; veya
 1. Son 15 yıla ait mahkeme kararlarının, henüz karara bağlanmamış davaların ve idari davaların tasdikli kopyaları.[2]

Bu liste çok uzun görünmese de pratikte ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi yasal kaynakların kanıtlanmasına dair bu kategorilere ek olarak çok daha fazla belge talep etmektedir. Her ne kadar EB-5 yönetmelikleri yatırımcılarının sermaye yatırımını aşan herhangi bir miktar göstermesini zorunlu kılmasa da ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcıların projelerden aldıkları yasal idari ücretleri kanıtlaması gerektiğini belirtmektedir. Çoğu proje operasyon ücretlerini ve pazarlama harcamalarını karşılamak için idari ücret talep eder. Dolayısıyla, ticari işletmenin ek olarak 50,000$ değerinde bir idari ücret istemesi durumunda yatırımcının toplam değer olan 550,000$’ı yasal kaynaklardan edindiğine dair belge sunması gerekmektedir.

Yasal maddi kaynakları kanıtlamanın yanı sıra yatırımcıların bir diğer yükümlülüğü de fonlarının yasal yolunu göstermektir. Fon yolu, yatırımcının fonlara sahip olduğunu ve bu parayı ABD’deki yeni ticari işletmeye aktardığını belgelemek için kullanılan yöntemdir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, paranın yatırım işletmesine yasal yollardan ulaştığını göstermek için yatırımcıların fon yolunu düzgün bir şekilde belgelemesini zorunlu kılmaktadır.

EB-5 yönetmeliğine göre yatırımcıların fon yolu ve kaynakları için gerekli standart kanıt, “kanıt üstünlüğü” standardıdır, ki bu da ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurunun başvuruda sunulanların “doğru olma ihtimalinin olmama ihtimalinden daha yüksek” olduğu kanaatine varması gerektiği anlamına gelir. [3] Bu standart, farklı durumlarda kullanılan “açık ve ikna edici” ve “makul bir şüphenin ötesinde” gibi standartlardan daha düşük bir standarttır. Ancak ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi hakimleri yatırımcıların fon yollarına ve kaynaklarına dair karara varırken genellikle bu yüksek standartları uygularlar. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’nin standartlarına uyum sağlamamak yatırımcının I-526 başvurusunun reddedilmesiyle sonuçlanır. Bu yüzden EB-5 yatırımcılarının ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi incelemelerinden başarıyla geçmek için yasal fon kaynaklarını ve yollarını detaylı belgelerle sunmaya hazır olmaları gerekmektedir.

Bu her ne kadar zorlu bir iş gibi görünse de bu görevi daha yönetilebilir hale getirmek için birkaç temel prensip vardır. Bu makalede EB-5 yatırımcılarının ve avukatlarının fon kaynağı ve yolu belgelerini hazırlarken dikkat etmesi gereken temel prensiplerden ve ilkelerden bazıları ele alınacaktır.

Dikkate Alınması Gereken İlk Sorular

Her yatırımcı birbirinden farklı olduğu gibi yatırım fonlarını biriktirme yolu da birbirinden farklı olmak durumundadır. Bunun yanı sıra bazı yatırımcıların yatırım fonlarından daha fazla mal varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla yatırımcının yasal fon kaynaklarını kanıtlayabileceği birçok yol vardır. Bir yatırımcının fon kaynaklarını kanıtlamanın en iyi yolunu bulmak için yatırımcılar ve avukatlar üç temel soruya cevap vermelidir:

 1. Fonlar şu anda nerede?
 2. Fonlar nereden geldi? Fonlar üçüncü bir şahıstan mı elde edildi? Eğer öyleyse üçüncü şahıstan fonların kanıtı edinilmelidir.
 3. Fonlar projeye veya projenin emanet hesabına nasıl aktarılacak?

Bu soruların yanıtları yatırımcı ve avukatının yatırımcının kendi durumunda gerekli belgelerin ne olduğuna karar vermek adına iyi bir başlangıç noktası oluşturabilir.

EB-5 fonları şu anda nerede?

Bazı yatırımcılar, yatırım fonlarını banka hesaplarında tutuyor olabilirken bazıları da hisse, gayrimenkul veya iş yeri şeklinde fonlara sahip olabilir. Bu tespit ile bir sonraki soruya geçilir.

EB-5 fonları nereden geldi?

Durum bu noktada biraz karmaşıklaşabilir, çünkü yatırım fonları birçok farklı kaynaktan gelebilir. Ayrıca bu soru, fonların orijinal kaynaklarına dek izleri sürülene dek tekrar tekrar sorulmalıdır.

Bu sorunun bilinen cevaplarından bazıları şunlardır:

 • İşten gelen kazançlar ve ikramiyeler
 • Yatırımcının işinden kazançları
 • İş yeri varlıklarının satılması
 • Miras
 • Hediye
 • Hisseler
 • Emeklilik fonları
 • Bir gayrimenkul alım satımından gelen kazanç
 • Konut kredisi
 • Yatırımcının işyerinden alınan borç/kredi
 • Finansal bir kuruluştan alınan borç/kredi
 • Bir arkadaş veya aileden alınan borç/kredi

Not: Kredi fonları yatırımcının teminatlı varlıkları ile güvence altına alınmış olmalıdır. Yatırımcı, güvence altına alınmış/teminatlı varlıkları elde etmek için kullanılan yasal fon kaynaklarını açıklamak ve belgelemek durumundadır. Borç verenin parası da yasal bir kaynaktan gelmeli ve belgelenmelidir.

Bu kategorilerin her birine özel bir belge listesi eşlik eder. Örneğin, borç/kredi yoluyla elde edilen yatırım fonları borç kontratları, ekonomik beyannameler, teminatlar (tahmin edilen değer ile) ve kredi mevduatlarını gösteren banka hesap özetini içermelidir. Fonları aile üyelerinden veya arkadaşlarından hediye olarak alan yatırımcılar hediye mektuplarını, hediye vergi sertifikalarını ve fonların yatırımcının hesabına geçtiğini gösteren banka hesap özetlerini de göstermelidir. Gelir veya iş yeri kaynaklı kazançlar için yatırımcılar işveren kontratlarını, şirket profillerini, birikmiş toplam geliri gösteren banka hesap özetlerini ve vergilerin ödendiğini gösteren vergi beyannamelerini sunmalıdır.

Yatırımcılar ve avukatlar kullanacakları kaynak konusunda stratejik kararlar almalıdır. Örneğin yatırımcının birikmiş gelirinin farklı kaynaklarla karıştığı durumlarda fonları takip etmek zordur. Böyle bir durumda yatırımcı fon kaynaklarının yasallığını kanıtlamak için alternatif kaynaklar kullanmayı düşünmelidir.

Öneri: ABD’ye aktarılan paranın her bir kısmı için yeni açılmış (steril) banka hesapları kullanın.

Daha önce de bahsedildiği gibi fonların orijinal kaynaklarına dek izleri sürülmelidir. Bu durum çok daha fazla belge gerektirebilir.

Örneğin, yatırımcı birikmiş gelirini bir gayrimenkul almak için kullanmış ve bu mülkü bankadan kredi çekerken teminat olarak göstermişse bu yatırımcı için gerekli belgeler üç farklı grupta toplanır:

 1. Yatırımcının birikmiş gelirine dair belgeler şunları içermelidir:
  1. İş kontratı
  2. Maaşını gösteren banka hesap özetleri; ve
  3. Vergi ödemelerinin kanıtı
 2. Yatırımcının satın aldığı gayrimenkule dair belgeler şunları içermelidir:
  1. Satın alma anlaşması;
  2. Mal varlığı sertifikası
  3. Mülke yapılan ödemeyi gösteren banka hesap özetleri;
  4. Ödenmiş emlak vergisi veya tapu vergisinin kanıtı

Bir ipotek söz konusuysa ve yatırımcı ipoteği ödemek için iş yeri kazançlarını kullandıysa, yatırımcı aynı zamanda ipotek kontratını ve işyeri kazançlarıyla yaptığı ipotek ödemelerinin kanıtlarını sunmalıdır.

 1. Gayrimenkulün bankadan alınan krediye teminat olarak kullanılmasına dair belgeler şunları içermelidir:
  1. Bankadan mülkü teminat olarak gösteren kredi veya ipotek anlaşması;
  2. Mülkün değer takdiri raporları; ve
  3. Kredi makbuzunu gösteren banka hesap özetleri

Bu örnek karışık bir fon kaynağı senaryosu değildir, çünkü sadece üç aşamalı bir takip süreci gerektirir. Daha fazla aşama ve işlem gerektiğinde senaryo daha karışık bir hal alır ve gerekli belge sayısında önemli bir artış gözlenir.

EB-5 fonları üçüncü bir şahıstan mı elde edildi?

Fonlar üçüncü bir şahıstan elde edildiyse üçüncü şahıstan fonların kanıtı alınmalıdır. Örneğin bu fonlar bir hediye olarak alınmışsa hediye veren kişinin kaynaklarının yasallığı belgelenmelidir. Fon kaynağı borç/kredi ise borç veren kişinin fon kaynağının yasallığı ve borcun teminatı belgelenmelidir. Borcu veren tarafın bilinen bir banka olması durumunda fon kaynağının yasallığını gösteren destekleyici belgeler muhtemelen gerekli olmayacaktır. Eğer fon kaynağı miras yolu ile edinildiyse vefat etmiş kişinin fon kaynaklarının da belgelenmesi gerekmektedir.

“Döviz bürosu” kullanımı özel şartları beraberinde getirir: Kişinin kendi ülkesindeki döviz bürosu ile ABD doları harcayan işletme veya kişi arasındaki ilişki açık olmalıdır. Aksi takdirde ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi paranın yasal bir kaynaktan geldiğini tanımaz.

Fon kaynaklarını kanıtlamak için hangi belgeler kullanılabilir?

Her ne kadar fon kaynakları belgelerinin eksiksiz bir şekilde orijinal kaynağa kadar gitmesi gerekse de yatırımcıların talep edilen belgelerden bazılarını sunamaması I-526 başvurularının reddedileceği anlamına gelmez. Belgelerin eksik olduğu noktalarda gerekli bilgili detaylandırarak ve istenen belgenin neden sunulamadığını açıklamak adına beyannameler verilebilir. Bu beyannameler yatırımcı tarafından veya açıklanan bilgileri tasdikleyebilecek kişiler tarafından hazırlanabilir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurları, beyanların inanılırlığının yüksek olduğu durumlarda eksik belgeler için verilmiş beyannameleri genellikle kabul etmektedir. Örneğin, bir yatırımcı ülkesinde vergi beyannamesi vermek zorunda olmadığı için herhangi bir vergi beyannamesi sunamıyorsa yatırımcının ülkesindeki bir vergi uzmanının duruma açıklık getirdiği bir belge yeterli olabilir.

Beyannameler eksik belgeleri açıklamak için kullanışlı bir alternatif oluştursa da yalnızca son seçenek olarak kullanılmaları gerektiği unutulmamalıdır. Gerekli belgelerin yerine kullanılmamalıdır. Lütfen ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’ne verilecek belgelerin tamamının uygun olan yerlerde İngilizce tercümeleriyle birlikte sunulması gerektiğini unutmayın.

Fonlar projeye veya projenin emanet hesabına nasıl aktarılacak?

EB-5 Fon yolu nasıl gösterilir?

Aynı fon kaynaklarının kanıtında olduğu gibi fon yolu kanıtı da eksiksiz ve açık olmalıdır. Yol, açık bir şekilde fonların yasal yollardan yatırımcıdan ABD’deki yeni ticari kuruluşa aktarıldığını göstermelidir. Bu transfer, para çıkışında kısıtlamaları olan ülkeler için zor olabilir. Bu gibi durumlarda yatırımcının birkaç aşamalı işlemler gerçekleştirmesi gerekebilir.

Sonuç

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurları yatırımcının fon kaynaklarının ve yollarının yasallığını onaylamak için ileri düzeyde bir inceleme süreci yürüttükleri için yatırımcıların ve avukatların bu duruma hazırlıklı olmaları ve fon kaynağı ve yolu belgelerinin hazırlanması için çok zaman ve çaba harcamaya istekli olmaları gerekmektedir. Bu belgelerin İngilizce olmadığı durumlarda İngilizceye tam ve doğru bir şekilde tercüme edilmiş kopyaları ile sunulmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Merkez ofisi:

Contacts: LawAPJ 65 Broadway, Suite 1603 NY 10006 New York TEL: +1 212 693-3355 / FAX: +1 212 430-6797 / E-MAIL: apjlaw@gmail.com

Telefon görüşmesi:

Lütfen bu kısa anketi doldurunuz ve tüm bilgilerin gizli tutulacagindan emin olabilirsiniz. Anket e-mail veya faks yoluyla gönderilebilir The Questionnaire can be sent electronically or by fax +1 (212) 430-6797

Kişisel danışma:

Danismanlik icin lutfen mesai saatleri icinde ofisimizi arayin. +1 (212) 693-3355