Tag: amerika oturma izni

E-2 yatırımcısı, yatırımda kullandığı tüm sermaye ve paranın kontrolünü kendi elinde bulunduruyor olmalıdır. Ayrıca yatırımcının bu fonları kişisel birikim, yatırım kazançları, hediye, miras vb. yasal kaynaklardan edinmiş olması gerekmektedir. Kişi, bahsi geçen fon kaynaklarını ABD dışında edinmiş olmak zorunda değildir. ABD’de kazanılmış para da E2 yatırımı için kullanılabilir. Ancak bir işletmeyi miras olarak devralmak E2 vizesi almaya hak kazandırmaz.

Belli tür krediler E2 yatırım fonu olarak sayılabilir. Genellikle bir evin ikinci dereceden ipoteklenmesi gibi yatırımcının mal varlıkları ile teminatlandırdığı krediler veya bireysel kredi gibi teminatsız krediler de yatırıma dahil edilebilir.

Ancak, ipotekli borç veya E2 işletmesinin varlıkları ile teminatlandırılmış ticari krediler yatırım olarak sayılamaz. Örneğin, başvuru sahibinin yatırım yaptığı işletme teminat olarak kullanılıyorsa bu kredi veya ipotekten elde edilen fonlar bazı şahsi fonlar dahil ediliyor olsa bile E2 yatırımı olarak kabul edilmez.

Özetle, vize için uygun yatırım fonları yalnızca kişisel fonlar, diğer ipoteksiz mal varlıkları ve yatırımcının şahsi gayrimenkulünün teminat olarak gösterildiği bir ipotek gibi yatırımcının şahsi mal varlıklarını içeren paradan oluşabilir. İş yeri harcamaları için açılmış bir işletme hesabında bulunan makul bir miktar nakit para da yatırım fonu sayılabilir. Dolayısıyla yatırımcı, yatırım fonu olarak sayılması için tüm fon kaynaklarını harcamak durumunda değildir.

Yatırılacak fonlar ve mal varlıkları tam anlamıyla yatırıma adanmalıdır ve bu taahhüt gerçek ve değiştirilemez olmalıdır. Örneğin, E2 statüsü almaya hak kazanan bir işletmenin satın alınması vizenin verilmesi koşuluna bağlı olabilir. Bu koşula rağmen bahsi geçen satın alma sürecinde kullanılan mal varlıkları koşulu sağlamak kaydıyla emaneten üçüncü bir şahsa verilmişse sağlam bir taahhüt oluşturur.

Ayrıca işletme, kontrat imzalama, uygun yer ve mülk arayışı sürecini bitirip halihazırda operasyonlarına başlamış veya başlamak üzere olmalıdır. Sadece yatırım yapmaya niyetlenmek veya banka hesabında taahhüt olarak gösterilmemiş varlıkların bulunması, hatta ileriye dönük taahhüt gerektirmeyen yatırım düzenlemeleri bile tek başına E2 vize şartlarını sağlamaya yeterli değildir.

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer