Tag: EB5

E-2 VİZESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Belirli bir minimum yatırım miktarı şartı yoktur. Yasalar sadece yatırımın başarılı ve marjinal olmayan bir işletmenin geliştirilmesine yetecek kadar olması gerektiğini belirtmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı kıstaslarına göre büyük çapta bir başlangıç yatırımı, bahsi geçen işletmenin geliştirilmesi için en azından 150,000$+ olmalıdır;

E-2 yatırımcısının eşi ve 21 yaşından küçük çocukları bağlı E-2 vizesi almaya hak kazanacaktır. E-2 eşi, bağlı E-2 vizesi temel alınarak çalışma izni için başvurabilir;

Bağlı E-2 vizesi alan 21 yaşından küçük çocuklar ABD’de istedikleri herhangi bir okula gidebilirler, ancak çalışma izni alamazlar;

E-2 vizesi sahipleri istedikleri kadar ABD dışında kalabilir ve vizeleri geçerli olduğu sürece bu vizeyle yeniden ABD’ye giriş yapabilirler; birçok eyalette E-2 vizesi sahiplerinin çocukları 21 yaşına gelip bağlı E-2 vizesi statülerine kaybedene dek devlet üniversitelerinde eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur.

E-2 VİZESİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

E-2 vize yenileme başvuruları, işletmenin zorluk yaşadığı durumlarda genellikle reddedilir;

E-2 vize başvurusunun ana ilkesi olarak E-2 vizesi sahipleri yalnızca yatırım yaptıkları işletmede çalışabilirler;

E-2 statülerinin süresi geçmemiş olsa dahi işletmeleri başarısız olduğu takdirde ABD’yi terk etmek durumundalardır;

Çocuklar 21 yaşına bastıklarında bağlı vize haklarını kaybeder ve ABD’de kalmak istiyorlarsa başka bir vizeye (Öğrenci vizesi veya Uzman vizesi) başvurmaları gerekir;

Göçmen olmayan bir vize türü olan E-2 vizesi, kalıcı oturum izni ile sonuçlanmaz.

Her ne kadar kişinin kalıcı oturma izni almasına engel olmasa da kalıcı oturma izni almaya hak kazanması için herhangi bir temel oluşturmaz. E-2 vizesi sahipleri sponsor oldukları işletmeyi sattıklarında ya da kapattıklarında ABD’yi terk etmeleri veya ABD’de kalmak istiyorlarsa başka tür bir vizeye başvurmaları gereklidir;

E-2 vizesi sahiplerine ve ailelerine ABD’ye her girişlerinde vizeleri daha uzun bir süre için geçerli olsa dahi yalnızca 2 yıllık bir E-2 statüsü verilmektedir.

E-2 vizesi sahipleri, devlet tarafından kişilerin arazilerinin korunması için tahsis edilen özel haklar, federal hükümet tarafından verilen öğrenim kredileri, üniversite eğitimi için yapılan bazı maddi yardım ve burs gibi birçok sosyal yardımdan faydalanamazlar.

EB-5 GÖÇMEN YATIRIMCI VİZESİ (eb-5 bölgesel merkez yeşİl kartı)

EB-5 vizesi bir göçmen vizesidir, yani kalıcı oturma izni ile sonuçlanır.

EB-5 vizesi, devlet tarafından onaylanmış bir bölgesel merkez projesine 500,000$ değerinde bir yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

Bölgesel bir merkez, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından Bölgesel Merkez olarak atanmış yasal bir kurum, organizasyon veya kentin ya da eyaletin kamu dairelerinden biridir. Yabancı uyruklu kişiler Bölgesel Merkez projesine yaptıkları yatırımlara göre kalıcı oturum izni edinmeye hak kazanmaktadır.

Bir bölgesel merkez, her biri kendi iş faaliyetlerine sahip sınırlı ortaklıklar kurar ve sınırsız sorumlu ortak tüm bu ortaklıkları yönetir. ABD’de kalıcı oturma izni almak isteyen yabancı yatırımcılar bir projeye 500,000$ değerinde bir yatırım yaparak sınırlı ortak haline gelebilir. Yatırımcı kişi, Bölgesel Merkezin günlük idaresine dahil değildir.

Yatırımcı para kaynaklarını bir iş, işyeri sahipliği, yatırım, miras veya hediye gibi yasal yollardan kazandığını kanıtlamak durumundadır. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcının kendi ülkesinden veya halihazırda yaşadığı ülkeden vergi beyannamelerini temin etmesini ve yatırımda kullanılan kaynakları nasıl elde ettiğini açık bir şekilde belgelemesini beklemektedir.

EB-5 GÖÇmenLİK SÜRECİ:

Yatırımcı kendi seçtiği Bölgesel Merkeze 500,000$ değerinde bir yatırım yaptıktan sonra göçmenlik uzmanı bir avukat, yatırımcının adına ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile birlikte Göçmenlik Başvurusunu gerçekleştirir.

İlk başvuru onaylandıktan sonra avukat, yatırımcının ve ailesinin göçmenlik vizesi alması veya yatırımcı uzun süreli bir vize ile ABD’de bulunuyorsa statü düzenlemesi için konsoloslukla ilgili işlemleri başlatır.

İlk şartlı Yeşil Kart 2 yıllıktır. 2 yıl dolmadan önce yatırımcının avukatının yeşil karttaki şartın kaldırılması için başvuruda bulunması gereklidir. Kalıcı yeşil kart edinmeye hak kazanmak için yatırımcının göçmenlik bürosuna yaptığı yatırımın ve Bölgesel Merkezin hala yürürlükte olması gerekmektedir.

EB-5 YATIRIMCI PROGRAMININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Yatırımcı dilediği ABD eyaletinde yaşayabilir ve yatırım yaptığı işletmeyi yönetmek zorunda değildir;

EB-5 yatırımcıları herhangi bir işverenin çatısı altında herhangi bir pozisyonda çalışabilir; kendi işini kurabilir veya emekliye ayrılabilir;

EB-5 yatırımcıları ve aile üyeleri ABD’de kalıcı oturum izninin getirdiği birçok sosyal haktan faydalanabilir;

EB-5 yeşil kart sahiplerinin çocukları istedikleri işe girebilir veya istedikleri okula gidebilir, burs alabilir ve eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur;

EB-5 yeşil kart sahipleri için vize başvurularının sürekli reddedilmesi gibi bir endişe yoktur.

Yatırım vasıtasıyla Kalıcı Oturum İzni

EB-5 Yeşil Kart programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı oturum izni almanın hızlı yollarından biridir. EB-5 yatırım vizesi, yabancı yatırımcılar bu program ile istihdamı artırıp ülkeye sermaye yatırımı yaptıkları için ABD ekonomisini canlandırmak amacıyla 1990 yılında ABD Kongresi tarafından ortaya çıkarılmıştır.

EB-5 Vizesi, yatırımcının kendisi, eşi ve 21 yaşından küçük bekar çocukları için ABD’de doğrudan kalıcı oturum hakkı (Yeşil Kart) sağladığı için tüm diğer iş ve yatırımcı vizelerinin arasından sıyrılmaktadır.

EB-5 başvurusu onaylandıktan sonra yatırımcı ve aile üyeleri ABD’ye Şartlı Yasal Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edilirler. 2 yıllık Yeşil Kart’ın süresinin dolmasından 90 gün önce yatırımcı ve ailesi oturma izninin şartlılığını kaldırmak amacıyla başvuru yapmak ve 10 yıllık yeşil kart almak zorundadır. ABD’ye Şartlı Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edildikten beş yıl sonra EB-5 yatırımcısı, ABD Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapmaya hak kazanır.

 

EB-5 Vizesi Nasıl Alınır?

EB-5 programına başvuran çoğu kişi bölgesel bir merkeze yatırım yapmayı tercih etmektedir. Bu şekilde yapılan yatırım miktarı, kişinin şahsen kuracağı EB-5 şirketine yapacağı yatırımın yüzde 50’sine tekabül eder.

ABD Bölgesel Merkezleri Nedir?

Bölgesel bir merkez, bulunduğu bölgenin verimliliğini, istihdamını artırıp ekonomik büyümeye ve yerel sermaye kaynaklarına katkı sağlayan, devlete ait ya da özel bir firmadır. Bir firmanın idare ve kontrolünü almak istemeyen ancak yatırım yoluyla Yeşil Kart edinmek isteyen göçmenler için uygun bir seçenektir.

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, Bölgesel Merkezleri “ekonomik büyümenin gelişmesine; bölgedeki üretkenliğin, istihdamın ve sermayenin artmasına katkı sağlayan devlete bağlı veya özel iktisadi kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır.

Diğer bir deyişle bu merkezler, yabancı yatırımcıların sermaye yatırımı yapıp dolaylı yoldan istihdam yaratmasının ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından uygun görüldüğü kuruluşlar olarak da adlandırılabilir.

500,000$’lık yabancı yatırımlar EB-5 başvurusu tamamlanmadan önce yapılmalıdır. Bu durum I-526 formunun onaylanması için zorunludur.

Yatırımcının sermayesi (EB-5 para kaynağı) yasal bir kaynaktan gelmelidir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi bu kaynak hakkında detaylı bilgi talep edecek ve inceleme yapacaktır. Bölgesel merkeze yapılacak yatırım miktarı en az 500,000$ olmalıdır. Genellikle bu paranın 5 ile 6 yıl arasında iade edileceğine dair bir kontrat da hazırlanır.

Üçüncü aşama olarak, I-526 (Yabancı Girişimci Başvurusu) ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile tamamlanmalıdır. I-526 başvuruları 14-18 ay sürmektedir.

ABD dışında yaşıyorsanız ülkenizdeki ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’nda bir vize görüşmesi ayarlamanız gerekmektedir. Bu süreç Konsolosluk Süreci olarak adlandırılır ve ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte genellikle 6 ay veya daha fazla sürebilmektedir. Bu süreler kişinin durumuna göre de değişebilir.

Halihazırda geçerli ve süresi dolmamış göçmen olmayan bir vize ile ABD’de yaşıyorsanız “statü düzenlemesi” için I-485 formu ile ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’ne başvurabilirsiniz. ABD’de yaşayan eş ve çocukların her biri için farklı I-485 formu doldurularak onlar da bu başvuruya dahil edilebilir.

 

I-485 formunuzu beklerken ABD’de çalışma izni ve yeniden giriş izin belgesi almadan bir yıldan daha fazla ülkede kalabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

Statü düzenlemesi onaylandıktan sonra genellikle 12 ay içerisinde yatırımcı ve ailesinin ABD’ye girişi Şartlı Yasal Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edilir. I-829 Formu (Şartlılığı Kaldırmak için Girişimci Başvurusu), yapılan yatırımın hala geçerli olduğunu kanıtlamak amacıyla EB-5 başvurusu yapan kişiye şartlı Yeşil Kartı verilmesinin ikinci yıldönümünden 90 gün önce tamamlanmalıdır. Burada üçüncü aşama çok önemlidir ve bu aşamada genellikle göçmenlik uzmanı bir avukatın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır

Bir göçmenlik avukatı bölgesel merkez seçiminde bana nasıl yardım edebilir?

Avukatınızın EB-5 süreci boyunca en önemli görevi başvurunuzu denetlemek ve size her adımda önerilerde bulunmaktır. Göçmenlik uzmanı avukatınız EB-5 başvuru sahibinin yatırımının korunması için seçeceğiniz merkezde gerekli koruma şartlarının olup olmadığına dair Bölgesel Merkez’in Özel Yerleşim Mutabakat Metnini (Private Placement Memorandum) detaylı bir şekilde inceleyebilir.
Bölgesel merkezinizde beklentileriniz neler olmalı?

Tüm bölgesel merkezler birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla sizin için doğru yeri seçmek çok önemli bir süreçtir. Bazı bölgesel merkezler yıllardır süregelen başarıları ile tanınırken, bazıları yeni kurulmuş firmalar olabilir. Ayrıca bazı bölgesel merkezler sertifikalı olmayabilirken bazıları aktifliğini yitirmiş veya yeniden sertifikalandırılmamış olabilir.

 

Bir Göçmenlik Avukatı ile İletişime Geçin

New York’ta bulunan göçmenlik uzmanı bir hukuk bürosu olarak Yatırım Vizesi, İşe Bağlı Vizeler, Yeşil Kart ve ABD Vatandaşlık başvuruları dahil olmak üzere tüm göçmenlik konuları ile ilgilenmekteyiz. Özellikle EB-5 başvuruları konusunda 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz. Daha önce Asya ve Avrupa’da birçok konferansa; New York’ta Birleşmiş Milletler elçileri, Washington DC’de ise ABD elçileri ile EB-5 programına dair konuşmak için etkinliklere davet edildik.

Ayrıca birçok podcast’te EB-5 yatırımı için nasıl kaynak gösterileceğine dair bilgi verdiğimiz röportajlar yaptık. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, bu para kaynaklarının kanıtlanmasında belirli şartlar koşmaktadır. Yeşil kart yatırım programlarına dair bilgi almak için ücretsiz olarak bize Skype’tan ulaşabilir veya bizzat firmamıza gelerek bize danışabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bize apjlaw@gmail.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

 

EB-5 kalıcıdır, fakat EB-5 Bölgesel Merkez programı başka bir bitiş tarihi ile karşı karşıyadır. Bölgesel Merkez’in mevcut yetkileri, önümüzdeki hafta 8 Aralık Cuma günü sona erecek olan tahsis kanunuyla bağlantılıdır. Washinton’da bir sonraki finansman kanunu gündemde. Temsilcilerimiz bir karara varana kadar kısa süreli bir çözümün uygulanması mümkün. Meclis’in karışık ve tartışmalı gündeminin içerisinde şuan EB-5 programına yer vermeleri pek mümkün görünmüyor ve EB-5 hakkında herhangi bir gelişme kulağıma gelmiyor. Tahminimce göreceklerimiz: (1) önümüzdeki hafta Bölgesel Merkez için yeni bir finansman kanunu çıkarılacak veya mevcut kanun devam ettirilecek (çünkü son iki yıldır gelişmeler bu yönde oluyor, ayriyetten şuan gündemi karışık olan Meclis’in ilk atacağı adımın bu olması büyük bir olasılık) (2) Bölgesel Merkez’in programının iptal edileceğini yada kanundan çıkarılacağını düşünmüyorum. Programı sonlandırmayla ilgili konuşulan yada gündemde olan bir konu yok ve böyle bir kararın alınabilmesi için Meclis’in toplanacak zamanı şuanki gündemden dolayı bulunmuyor.

E-2 ve EB-5 (EB-5 yeşil kart) vizelerinin her ikisi de yatırımcı vizeleri olmakla birlikte, ikisinin arasında pek çok farklılıklar vardır. Bu şablon iki yatırımcı vizesi arasındaki temel farklılıkları özetlemektedir.

Madde E-2 Yatırımcı Vizesi EB-5 Yatırımcı Vizesi

Vize süresi Geçici vizedir fakat sınırsız yenilenebilir. Konsolosluk vizeyi 5 yıllık verebilir fakat genellikle daha az süreli vermektedir Yeşil Kart – Daimi Oturum Kartı
Yatırımın Miktarı Yapılacak işe göre değişiklik göstermektedir fakat en az $75,000 olması gerekmektedir. Yatırımın miktarı daha yüksek olduğu takdirde E-2 vizesinin onaylanma ihtimali artmaktadır Eğer ABD devletinin Bölgesel Merkezi üzerinden yatırım yapılacaksa yatırım miktarı $500,000’dır.
Kaç Yeni İş İmkanı Oluşturmalıdır? Herhangi bir net sayı yoktur fakat kurulan şirket sadece yatırımcıyı ve ailesini destekleme amacıyla kurulmamalıdır ABD devletinin Bölgesel Merkezleri kaç tane yeni iş imkanı oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.

Yatırımcının yapması gereken tek şey $500,000 miktarında ki yatırımı yapmasıdır.

Yatırımcı yatırıma ne kadar dahil olmalıdır? Yatırımcı aktif olmalıdır – pasif yatırıma müsade yoktur Yatırımcı pasiftir – yatırım Bölgesel Merkez üzerinden yapılır
Paranın Yasallığının İspatı Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır Yatırım yasal bir kaynaktan çıkmalıdır ve takip edilebilir olmak zorundadır
Yatırımcının ABD’de Geçirmesi Gereken Süre Tam bir süre yoktur fakat yatırımcı aktif bir şekilde şirketin idaresini yapmak zorundadır Yatırımcı Yeşil Kart şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Yeşil kart sahipleri için koşulan şart her 6 ayda bir en az bir günü ABD’de geçirmeleridir. Eğer yatırımcı ABD dışında bir buçuk seneden fazla kalmayı planlıyorsa iki yıllık geri giriş izni için başvuruda bulunabilir. Bu izin sayesinde kişi daimi oturum statüsünü kaybetmemiş olacaktır

Vize Kısıtlamaları Yatırımcı sadece açtığı veya satın aldığı şirket için çalışabilir. Bu vize göçmen olmayan vize kategorisindedir ve diğer göçmen olmayan vizelerdeki kısıtlamalara tabi tutulur. Göçmen vizesidir (yeşil kart) fakat ilk iki sene şartlı yeşil kart verilir. İki yılın sonunda yatırımcı 10 tam zamanlı yeni iş imkanı sunduğunu belirterek yeşil kartındaki şartların kaldırılması için başvuru yapmak zorundadır
İş Planı Zorunluluğu Evet Evet, fakat ABD devletinin Bölgesel Merkezi iş planını kendisi oluşturmaktadır
Aile Yatırımcının eşi ve 21 yaş altında olan çocukları da E-2 vizesi alabilir. Yatırımcının eşi çalışma iznine başvurma hakkına sahiptir. Çocuklar okula gidebilir fakat çalışma izni alamazlar. Yatırımcının eşi ve 21 yaş altı çocukları da yeşil kart sahibi olurlar
Başvurunun Değerlendirme/Sonuçlanma Süreleri Bir ay içerisinde değerlendirilebilir Bir yıldan fazla sürede değerlendirilir

E-2 ve EB-5 vizeleri hakkında ek yasal danışmanlık almak isterseniz a.johnson@lawapj.com email adresinden bize ulaşabilir veya ofis numaramızdan (212-693-3355) bize ulaşabilirsiniz veya bize email atarak Skype üzerinden ücretsiz danışmanlık için randevu oluşturabilirsiniz.

 

We have been getting numerous injuries from our Turkish EB-5 clients regarding the new restrictions on non-immigrant visas at US embassies in Turkey. Our clients are asking question such question as: “Will the new non-immigrant visa restrictions jeopardize my EB-5 application?” The simple answer is no. The EB-5 green card application is an immigrant visa and the new restrictions at the US Embassies in Turkey are only regarding non-immigrant visas. Non-immigrant visas are F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, and E-2, which are not being issued at this time. However, EB-5 green cards are being normally processed at the US embassies in Ankara and Istanbul. Another question we have received regarding EB-5 is, “Will there be any problem with the regional center returning EB-5 applicant’s funds back to their personal account in Turkey?” First, there are no present restrictions regarding EB-5 funds being transferred back from the USA to a Turkish bank account.

In addition, after the EB-5 investor has received their green card, they can direct the regional center to transfer their investment funds to any account they may have throughout the world. The EB-5 green card holder can also keep the money in the United States and is under no obligation to move the investment funds back to Turkey. Our Turkish clients are concerned about the deteriorating relationship with the US government and the Turkish government; however, we have reminded our clients that EB-5 applications are still processed for countries such as Iran. Therefore, regardless of how bad the US-Turkish relations become, the EB-5 investment program for Turkish nationals will always be an avenue in which to obtain a green card relatively quickly for Turkish citizens.

Turkiye’de bulunan EB-5 yatırımcılarımızın bir kısmı Türkiye’deki ABD Konsolosluklarına getirilen göçmen olmayan vize kısıtlamalarıyla ilgili endişeler duyduklarını söylediler. Müvekkillerimiz, “Göçmen olmayan vizelere getirilen yeni uygulama EB-5 yatırım sürecini olumsuz yönde etkileyecek mi?” gibi sorular sordular. Bu sorunun net bir cevabı var: hayır. EB-5 Yeşil Kart başvurusu göçmen vizesidir ve konsolosluğa getirilen kısıtlamalar sadece göçmen olmayan vizeler için geçerlidir. Göçmen olmayan vizeler (F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, E-2, I) şuanda konsolosluk tarafından verilmemektedir, fakat EB-5 yeşil kart başvurularının her zaman olduğu gibi Ankara ve İstanbul’da bulunan konsolosluklarında işlemleri devam etmektedir. Öncelikle, EB-5 başvuru sahiplerinin fonlarının ABD’den Türkiye’ye geri gönderilmesi gibi bir durum gündemde değildir ve böyle bir kısıtlama getirilmemiştir. Buna ek olarak, EB-5 yatırımcısı yeşil kartını aldıktan sonra, Bölgesel Merkez’e yatırım fonlarını dünyanın herhangi bir yerindeki hesaplarına transfer etmelerini talep etme hakkına sahiptir. EB-5 yeşil kart sahibi aynı zamanda parasını Amerika Birleşik Devletleri’nde tutma hakkına da sahiptir, parayı Türkiye’ye geri transfer etmeleri için herhangi bir yaptırım yoktur.

Türk müvekkillerimiz ABD ve Türkiye arasında bozulan ilişkiyle ilgili endişe duymaktadır, fakat müvekkillerimize genellikle hatırlattığımız şey İran’dan EB-5 yatırım programına başvuran şahısların da başvurularının normal süreç içerisinde değerlendirildiğidir. Dolayısıyla, Türkiye ve ABD arasındaki ilişki ne kadar bozulursa bozulsun, Türk müvekkiller her zaman EB-5 yatırımcı programına başvuru yapma hakkına sahip olacaktır ve başvuruları normal süreçte ilerleyecektir ve Türk vatandaşları her zaman diğer ülkelere göre daha hızlı yeşil kart alanlardan olacaktır.

S: Andrew, verdiğin tüm harika bilgiler için ve bizleri dinleyen yatırımcıların para kaynağının önemini anlamalarına yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok fazla bilgi sonucunda kafası karışan veya bugün konuştuklarımızın kendilerini kapsamadıklarını düşünen yatırımcılara ne söyleyebilirsin?

C: Sanırım diyebileceğim en iyi şey asla vazgeçmemeleri olur. Benim verdiğim örnekleri dinleyip, ‘’Benim durumum bu anlatılanların hiçbiriyle uyuşmuyor, EB-5 için hiçbir şansım yok’’ diye düşünen adaylar olur diye endişeleniyorum açıkcası. Yüzlerce vakanın üzerinden burada geçemem çünkü her vakanın kendine özgü durumları var. Yapmamız gereken tek şey her davayı bireysel olarak değerlendirmek. Çoğu zaman para kaynağını ispat edebilme şansımız oldukça yüksek oluyor. İnsanların, ‘’Söylediği hiçbir şey bana uymuyor, demek ki EB-5’e uygun değilim’’ diye düşünmesini istemiyorum. Öyle bir düşünceye sebebiyet vermek istemem, hatta muhtemelen durum bu düşüncenin tam tersi. Eğer elinizde böyle bir para varsa kaynağını ispat etmemiz oldukça yüksek bir ihtimaldir.

S: En karışık durumlarda bile sizin gibi bir göçmenlik avukatıyla çalışarak uygun bir yol çizen yatırımcıların EB-5 için oldukça yüksek şansları var.

C: Kesinlikle. Karmaşık para alışverişleri ve birkaç farklı yerden para kaynağı olan kişilere uygun bir plan çıkartarak başarılı sonuç almaları için yardımcı olabiliriz, daha önce bunu bir çok kez yaptık, göçmenliğe gönderdik ve onay da aldık. İnanıyoruz ki müvekkillerimize onlara uygun bir harita çizerek para kaynaklarını kanıtlamalarında yardımcı olabiliriz.

Özet/Bitiş: Bugünkü yayınımızın sonuna geldik, ancak hızlıca konuştuklarımızı özetlemek istiyorum. EB-5 yatırımınız için size uygun bir plan ve taslak çıkaracak bir göçmenlik avukatıyla görüşmeden para transferleri yapmaya başlamayın. Borç alınımına izin verilse bile, ABD göçmenlik avukatları EB-5 sürecini erteleyeceğinden ötürü borçtan kaçınmanızı tavsiye eder. Para kaynağınızı kanıtlayamayacağınızı düşünseniz dahi, her zaman ikincil kanıtlara başvurarak destekleyici evraklar toparlayabilirsiniz. Para kaynağınızı oluşturabilmek adına arkadaşlarınızdan veya aile bireylerinizden parayı hediye olarak alabilirsiniz. Göçmenlik avukatıyla çizeceğiniz plan sonrasında EB-5 yatırımınızın sonucunda başarı şansınız oldukça yüksektir. Lütfen unutmayın, tüm bu varsayımlar ve örnekler sadece size daha iyi bilgi verebilmek için, yoksa her vakanın kendine özgü detayları vardır. Her EB-5 yatırımcısının para kaynağı EB-5 programıyla ilgili tecrübesi olan bir göçmenlik avukatı tarafından incelenmelidir. Bu yayın hukuki danışmanlık amacıyla yapılmamıştır ve herhangi bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Andrew P. Johnson’la ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için www.lawapj.com u ziyaret edebilirsiniz. Yatırımcıların tecrübeli bir göçmenlik avukatına danışmaları zorunludur, fakat aynı zamanda hisse senedi komisyoncu bir şirketin desteklediği ve ABD yasalarına uygun olan EB-5 yatırımlarına göz atmaları çok önemlidir. Onları ekibe dahil etmek için ek bir ücret ödemek gerekmez ve ekipte bulundurmak oldukça iyi bir seçimdir. EB-5 yatırımcı internet portalına ve EB-5 başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için www.eb-5eb-5.com u ziyaret edebilirsiniz. Andrew, bugün bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Seni tekrar yayınımızda ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

 

 

 

 

 

 

S: Andrew, size veya bir başka göçmenlik avukatına danışmadan bir projeye para transferi yapan yatırımcılara ne gibi bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi bir durum oluyor bu sanırım. Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz?

C: Eğer para transfer edildiyse izini geri takip ediyoruz. Öncelikle müvekkillere paranın nereden geldiğini soruyoruz. Onlar bize bilmemiz gereken her şeyi anlattıktan sonra detayları birleştirerek bir yerde topluyoruz. Öncelikle, daha önceden de söylediğim gibi, bazen müvekkillere paralarını geri transfer etmelerini söylüyoruz. Eğer kanıtlamanın hiçbir yolu yoksa Bölgesel Merkez’i arayarak durumu izah edebiliriz. Söylediğim gibi, dava reddedilecektir. Bölgesel Merkez’e durumu açıkladığımızda parayı durumun düzeltilmesi adına geri transfer etmeleri çoğunlukla mümkün olabiliyor. Durumun düzeltilmesinden kastım, para geri transfer edildikten sonra başka bir kaynaktan gelen parayı kullanmaları veya gelen paranın daha iyi bir yoldan geldiğini göstermeleridir. Çoğu Bölgesel Merkez parayı geri vererek durumun düzenlenmesine izin verecektir. Tabi ki, bu durumda herhangi bir başvuru tarihine yetiştirmemiz gerekmediğini umuyorum. Bazen ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisleri yatırım için olan parayı 300,000 dolar arttıracaklarmış gibi gösteriyor fakat bunu gerçekte yapmıyorlar. İki yıldır her Eylül ayının 30’unda bunu yapacaklarını söylüyorlar. Zamana karşı yarışıyoruz açıkcası. Son iki ay oldukça stresli oluyor çünkü son başvuru tarihine yetiştirmeye çalışıyoruz, fakat sonra parayı arttırmamaya karar veriyorlar. Tekrar söyleyeyim, aynı problem bu sene için de geçerli. Yatırım için parayı arttırıp arttırmayacaklarından emin değiliz, fakat arttıracaklarını söylüyorlar. Soruna dönecek olursam, eğer müvekkil, ‘’Tamam, benim 600,000 dolarım var. Kendi ülkeme geri dönmeyi düşünmüyorum. Bu yolda devam edeceğim’’ derse, vakayı inceleyip bir karar veririz. Şöyle söyleyeyim, eğer davanın %60 başarısızlık oranı varsa, davayı almıyoruz. Sadece onlara, ‘’Yaptığınız şey size bir felakete mal olacak, neden kendinize böyle birşey yapasınız?’’ diye soruyoruz. Hala bir şansları olduklarına inanan müvekkillere, ‘’Tamam, belki bir yol olabilir, %60 veya %65 başarı sansınız var’’ diye söylüyoruz ve davayı devam ettiriyoruz. Diğer davalarda müvekkillerimiz başarı oranlarını sorduklarında onlara net bir cevap verebiliyoruz. Paranın kaynağının kanıtına oranla %100 başarı oranları var. Eğer bizim çizdiğimiz yoldan ilerlerlerse onlara başarı oranlarını garanti edebiliyoruz çünkü daha önce çok sayıda davaya baktık. Göçmenlikle beraber oluşabilecek problemlerin farkındayız ve bu sorumluluğu üstlenmeye de hazırız. Bazen müvekkillere, ‘’Bakın, burada bazı problemler var. Sizden ekstra kanıt istenmesi yüksek bir ihtimal ve daha fazla destekleyici evrak toparlamamız gerekecek, aynen de bunu yapacağız’’ diye söylüyoruz. Eğer para kaynaklarının ispatıyla ilgili endişeleri varsa, bu konuda bir çok ön tahminde bulunabiliyoruz. Tekrar söyleyeyim, eğer bizim söylediğimiz şeyleri uygular ve çizdiğimiz yolu takip ederlerse, genellikle hiçbir problemle karşı karşıya gelmeleri söz konusu olmayacaktır.

S: EB-5 programı yoluyla vizeye başvuran yatırımcılarının yapmamaları gereken şeyler varsa bunlar nelerdir? EB-5’e başvuran müvekkillerinize kabul alma ihtimallerinin artması için genel olarak verdiğiniz tavsiyeler var mıdır?

C: Kesinlikle. İlk tavsiyem şu… Bunu söylediğimde ne kadar çok kişinin aldırmadığını hayal bile edemezsiniz. EB-5 programına başvurmak istiyorsanız, bir göçmenlik avukatıyla görüşene dek paranızı hesaptan çekmeyin ya da başka bir yere transfer etmeyin. Bir çok kez beni dinlemeden müvekkiller paralarını başka yerlere transfer ettiler. Mesela, kendi ülkelerinde olan bir hesaptan Kuveyt hesabına para transferi yaparak, ‘’Tamam, Kuveyt hesabında param var ve herşeyim hazır’’ diyorlar. Bunu ben parayı başka yere transfer etmeyin dedikten sonra yapıyorlar. Daha sonra parayı takip ettiğimizde uygun şekilde transfer etmediklerini keşfediyoruz. Ya bütün parayı geri transfer etmemiz gerekiyor ya da durumu tamamen başka şekilde düzenlemeye ve anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada tüm amaç, daha önceden de belirttiğim gibi, oluşabilecek tüm problemleri en aza indirgemek. Avukatla müvekkil arasında yapılan görüşmelerde avukatın çizdiği yola göre para transferi yapıldığında kaynağı ispat etmek her zaman kolaylaşıyor.

Bazen bu transferler müvekkiller için büyük problemler yaratıyor, çünkü transfer edip ayrı hesaplara dağıttıkları paraları tekrar ana kaynak altında toparlamaları gerekiyor. Bu yapmamanız gereken en büyük hata, ve ne kadar fazla kişinin aynı hataya düştüğünü söylemeden geçemeyeceğim. Ne olursa olsun parayı avukatla görüşmeden önce transfer etmemeniz gerekiyor… Hatta, özür dileyerek söylüyorum, EB-5 adına herhangi bir para alışverişi yapmadan önce mutlaka avukatla görüşülmesi gerekiliyor. Öncelikle avukatın, ‘’Tamam, bu işlem paranın kaynağını ispat etmek için iyi bir adım’’, veya ‘’Eğer böyle bir yola başvuracaksan satışın ispatı adına şöyle evrakları toparlaman gerekiyor’’ demesini beklemeleri gerek. Eğer avukat ve müvekkil izleyecekleri yoldan eminlerse, ve bunun en doğru yol olduğuna karar verilmişse, o zaman işlemlerin başlaması uygundur. Bu konu hakkında bizlerden yardım alarak en iyi planı çıkarabilirler, ama henüz net bir yol çizilmemişken para transferi yapmak tam bir kaosa dönüşebiliyor.

S: Sanırım şöyle birşey söylediğim zaman sen de buna katılacaksın, EB-5 sektöründe lisanssız emlakçıların yatırımcıları yanlış yönlendirdiğine dair medyada bir çok olumsuz makalelerle karşılaşabiliyoruz. Yatırımcılar bu kişilere güvenmek yerine bir göçmenlik avukatına danışmalı. Yatırımcıların lisanssız emlakçılar ve göçmenlik acentalarından aldıkları bilgilerle yola çıkmamalarını önermek doğru mudur? Anladığım kadarıyla bu yatırımcılardan bir çoğu 500,000 doları direk transfer ediyorlar ve Bölgesel Merkez’e gönderiyorlar, bu işlem sırasındaysa hiçbir yatırım bankacısından veya lisanslı emlakçıdan fikir almıyorlar. Biraz yatırımcıların kendilerini korumak ve doğru yatırımı yapmak adına neler yapmaları gerektiğinden bahsedebilir misiniz?

C: Tabi ki, kesinlikle haklısınız. Böyle hikayeleri ben de duydum. İnsanların paralarını herhangi bir göçmenlik avukatına danışmadan ABD’ye transfer etmeleri beni gerçekten hayrete düşürüyor. Kim olduklarını bilmediğim hilebaz komisyoncular var, gerçeği söylemek gerekirse iş tanımlarının bile ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çok kötü sonuçlarla karşı karşıya gelen vakalar biliyorum. Müvekkiller bize geldiğinde ve davaları için bize ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini sormaya başladıklarında onları hemen durduruyoruz. ‘’Bir dakika, önce paranızın kaynağının yasal olduğunu ispat etmemiz gerekiyor, bunu gerçekleştirmeden önce davanıza bakmayı kabul edemeyiz’’ diyoruz. Bu davalarla ilgilenen avukatlar tabi ki zaman içerisinde ki başarılarıyla başkaları tarafından tavsiye ediliyorlar. Öncelikle, paranın kaynağının yasal olduğunun ispatı olmadan davayı almayı kabul etmemeliler. İlk adım paranın kaynağının yasal olduğunu ispat etmek. İkinci aşama, sizin de az önce söylediğiniz gibi, lisanslı bir emlakçıyla çalışmak. Önce size, ‘’Tamam, göçmenlik avukatımla görüştüm. Paranın kaynağını kanıtlayabilirim. Bir sonraki adımım Bölgesel Merkez seçmek’’ diyebilirler ve kesinlikle adımlar bu şekilde olmalıdır. Eğer böyle değilse, bir çok problem baş gösterebilir ve bu problemler oldukça gereksizdir. Müvekkilin para kaynağının yasal olduğunu kanıtlaması için kolay bir yol olabilir, fakat izlenecek yoldan emin olmadan diğer adımlara geçilmemelidir.

В: Для получения гринкарты по программе ЕВ-5 необходимо доказать происхождение средств, которые вы инвестируете в экономику США через эту программу. Можете ли вы поделиться некоторыми сведениями о происхождении средств и о том, почему проблемы или именно этот компонент процесса получения EB-5 представляет из себя серьезное испытание?

О: Безусловно. С происхождением средств есть две проблемы. Первая – это то, что иногда заявители думают, что тут в принципе нет никакой проблемы, и только потом, вникнув в детали, понимают, что проблемы основаны на некоторых специфических налоговых законах страны. Второе – некоторые клиенты думают, что они абсолютно никак не смогут обосновать законность происхождения своих средств, и, проконсультировавшись с адвокатом, который занимается этим много лет, понимают, что существует множество путей, с помощью которых вы сможете обосновать происхождение своих капиталов. Происхождение средств просто-напросто означает доказать Службе Гражданства и Иммиграции (СГИ), что ваши деньги были заработаны вами законными способами. Это является самым важным, поскольку много людей объясняют, что, мол, в их стране они были заработаны легально, и государство знает, что они были заработаны легально, однако, по правилам СГИ это может считаться не совсем законным происхождением средств. Главное правило о легальном происхождении средств заключается в том, что вам нужно представить именно тот источник денег, из которого вы получили их законным путем, и позвольте я приведу вам несколько примеров. Самый легкий пример – это недвижимое имущество. Был продан дом, и вырученная сумма из этих денег используется, чтобы продемонстрировать СГИ законный источник, с которого были получены деньги. Вы можете поступить точно также в случаях с наследством, простыми накоплениями, инвестициями, доходами с бизнеса или заработной платой, подарками от родственников или друзей, и любыми другими вариациями. Людям не всегда понятно, что можно иметь 10% денег из наследства, 10% – от доходов с бизнеса, 10% – от накоплений, и так далее. Не нужно, чтобы они все происходили из одного источника. Есть еще один вопрос, который люди не понимают до конца. Они просто говорят: «Хорошо, я продаю дом, которым владел два года, и вот она – выручка, я доказал законное происхождение средств.» По причине того, что это недавняя сделка по продаже дома, СГИ захочет знать, откуда появились деньги, на которые 2 года назад был куплен этот дом. Если же дому 20 лет, требования наличия документации, демонстрирующей, как были заработаны деньги, намного менее строги и могут быть просто обоснованы письменным изложением заявителя.

В: По вашему опыту, каким образом лицо может продемонстрировать детали происхождения перечисляемых средств, которые были заработаны 20 или 30 лет назад? Можете ли вы рассказать нам, какие дополнительные свидетельства могут быть полезны в подобных ситуациях – когда источник средств тянется далеко в прошлое, и инвестору будет весьма нелегко предоставить четкие детали, удовлетворяющие требованиям СГИ?

О: Прежде всего, в идеале, если это 20 лет, попытаемся показать всю историю того, как деньги были заработаны 20 лет назад. Вам нужно будет показать, как были заработаны деньги, даже если дом принадлежит вам 30 или 40 лет. Все дело в том, что это проще, чем кажется, обычно вы можете обставить это так: «Вот, эти деньги были заработаны с моей зарплаты, а эти… Мой отец работал на компанию и зарабатывал примерно 20000 долларов в год в течении 10 лет и затем купил дом в 1992-ом.» Обычно все устанавливается таким образом, так что вы всегда можете все обосновать. Я считаю, что лучший способ объяснить то, что произошло 2 года назад – это чтобы вы были в состоянии найти и показать, откуда 2 года назад вы получили эти деньги. Если это было 15 или 20 лет назад, вы можете обосновать это тем, что называется вторичными свидетельствами, другими словами, не напрямую с банковских счетов, откуда были перечислены деньги, потому что люди, скорее всего, не имеют выписок с того банковского счета.

Я извиняюсь, это не совсем точный ответ. Нам нужно сделать все возможное, для того, чтобы продемонстрировать как можно более точный источник средств, а СГИ обычно принимает то, что выглядит разумно. Вполне разумно с помощью письменных показаний и изложения показать, как были заработаны деньги 30 лет назад, чтобы приобрести дом. Также разумно то, что, если дом был куплен 2 года назад, вам следует показать, с помощью каких средств вы их приобрели, с помощью выписок с банковских счетов.

  • 1
  • 2

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer