Tag: investor visa

E-2 VİZESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Belirli bir minimum yatırım miktarı şartı yoktur. Yasalar sadece yatırımın başarılı ve marjinal olmayan bir işletmenin geliştirilmesine yetecek kadar olması gerektiğini belirtmektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı kıstaslarına göre büyük çapta bir başlangıç yatırımı, bahsi geçen işletmenin geliştirilmesi için en azından 150,000$+ olmalıdır;

E-2 yatırımcısının eşi ve 21 yaşından küçük çocukları bağlı E-2 vizesi almaya hak kazanacaktır. E-2 eşi, bağlı E-2 vizesi temel alınarak çalışma izni için başvurabilir;

Bağlı E-2 vizesi alan 21 yaşından küçük çocuklar ABD’de istedikleri herhangi bir okula gidebilirler, ancak çalışma izni alamazlar;

E-2 vizesi sahipleri istedikleri kadar ABD dışında kalabilir ve vizeleri geçerli olduğu sürece bu vizeyle yeniden ABD’ye giriş yapabilirler; birçok eyalette E-2 vizesi sahiplerinin çocukları 21 yaşına gelip bağlı E-2 vizesi statülerine kaybedene dek devlet üniversitelerinde eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur.

E-2 VİZESİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

E-2 vize yenileme başvuruları, işletmenin zorluk yaşadığı durumlarda genellikle reddedilir;

E-2 vize başvurusunun ana ilkesi olarak E-2 vizesi sahipleri yalnızca yatırım yaptıkları işletmede çalışabilirler;

E-2 statülerinin süresi geçmemiş olsa dahi işletmeleri başarısız olduğu takdirde ABD’yi terk etmek durumundalardır;

Çocuklar 21 yaşına bastıklarında bağlı vize haklarını kaybeder ve ABD’de kalmak istiyorlarsa başka bir vizeye (Öğrenci vizesi veya Uzman vizesi) başvurmaları gerekir;

Göçmen olmayan bir vize türü olan E-2 vizesi, kalıcı oturum izni ile sonuçlanmaz.

Her ne kadar kişinin kalıcı oturma izni almasına engel olmasa da kalıcı oturma izni almaya hak kazanması için herhangi bir temel oluşturmaz. E-2 vizesi sahipleri sponsor oldukları işletmeyi sattıklarında ya da kapattıklarında ABD’yi terk etmeleri veya ABD’de kalmak istiyorlarsa başka tür bir vizeye başvurmaları gereklidir;

E-2 vizesi sahiplerine ve ailelerine ABD’ye her girişlerinde vizeleri daha uzun bir süre için geçerli olsa dahi yalnızca 2 yıllık bir E-2 statüsü verilmektedir.

E-2 vizesi sahipleri, devlet tarafından kişilerin arazilerinin korunması için tahsis edilen özel haklar, federal hükümet tarafından verilen öğrenim kredileri, üniversite eğitimi için yapılan bazı maddi yardım ve burs gibi birçok sosyal yardımdan faydalanamazlar.

EB-5 GÖÇMEN YATIRIMCI VİZESİ (eb-5 bölgesel merkez yeşİl kartı)

EB-5 vizesi bir göçmen vizesidir, yani kalıcı oturma izni ile sonuçlanır.

EB-5 vizesi, devlet tarafından onaylanmış bir bölgesel merkez projesine 500,000$ değerinde bir yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

Bölgesel bir merkez, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından Bölgesel Merkez olarak atanmış yasal bir kurum, organizasyon veya kentin ya da eyaletin kamu dairelerinden biridir. Yabancı uyruklu kişiler Bölgesel Merkez projesine yaptıkları yatırımlara göre kalıcı oturum izni edinmeye hak kazanmaktadır.

Bir bölgesel merkez, her biri kendi iş faaliyetlerine sahip sınırlı ortaklıklar kurar ve sınırsız sorumlu ortak tüm bu ortaklıkları yönetir. ABD’de kalıcı oturma izni almak isteyen yabancı yatırımcılar bir projeye 500,000$ değerinde bir yatırım yaparak sınırlı ortak haline gelebilir. Yatırımcı kişi, Bölgesel Merkezin günlük idaresine dahil değildir.

Yatırımcı para kaynaklarını bir iş, işyeri sahipliği, yatırım, miras veya hediye gibi yasal yollardan kazandığını kanıtlamak durumundadır. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcının kendi ülkesinden veya halihazırda yaşadığı ülkeden vergi beyannamelerini temin etmesini ve yatırımda kullanılan kaynakları nasıl elde ettiğini açık bir şekilde belgelemesini beklemektedir.

EB-5 GÖÇmenLİK SÜRECİ:

Yatırımcı kendi seçtiği Bölgesel Merkeze 500,000$ değerinde bir yatırım yaptıktan sonra göçmenlik uzmanı bir avukat, yatırımcının adına ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile birlikte Göçmenlik Başvurusunu gerçekleştirir.

İlk başvuru onaylandıktan sonra avukat, yatırımcının ve ailesinin göçmenlik vizesi alması veya yatırımcı uzun süreli bir vize ile ABD’de bulunuyorsa statü düzenlemesi için konsoloslukla ilgili işlemleri başlatır.

İlk şartlı Yeşil Kart 2 yıllıktır. 2 yıl dolmadan önce yatırımcının avukatının yeşil karttaki şartın kaldırılması için başvuruda bulunması gereklidir. Kalıcı yeşil kart edinmeye hak kazanmak için yatırımcının göçmenlik bürosuna yaptığı yatırımın ve Bölgesel Merkezin hala yürürlükte olması gerekmektedir.

EB-5 YATIRIMCI PROGRAMININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Yatırımcı dilediği ABD eyaletinde yaşayabilir ve yatırım yaptığı işletmeyi yönetmek zorunda değildir;

EB-5 yatırımcıları herhangi bir işverenin çatısı altında herhangi bir pozisyonda çalışabilir; kendi işini kurabilir veya emekliye ayrılabilir;

EB-5 yatırımcıları ve aile üyeleri ABD’de kalıcı oturum izninin getirdiği birçok sosyal haktan faydalanabilir;

EB-5 yeşil kart sahiplerinin çocukları istedikleri işe girebilir veya istedikleri okula gidebilir, burs alabilir ve eyalet için geçerli eğitim ücretlerine tabi tutulur;

EB-5 yeşil kart sahipleri için vize başvurularının sürekli reddedilmesi gibi bir endişe yoktur.

Yatırım vasıtasıyla Kalıcı Oturum İzni

EB-5 Yeşil Kart programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı oturum izni almanın hızlı yollarından biridir. EB-5 yatırım vizesi, yabancı yatırımcılar bu program ile istihdamı artırıp ülkeye sermaye yatırımı yaptıkları için ABD ekonomisini canlandırmak amacıyla 1990 yılında ABD Kongresi tarafından ortaya çıkarılmıştır.

EB-5 Vizesi, yatırımcının kendisi, eşi ve 21 yaşından küçük bekar çocukları için ABD’de doğrudan kalıcı oturum hakkı (Yeşil Kart) sağladığı için tüm diğer iş ve yatırımcı vizelerinin arasından sıyrılmaktadır.

EB-5 başvurusu onaylandıktan sonra yatırımcı ve aile üyeleri ABD’ye Şartlı Yasal Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edilirler. 2 yıllık Yeşil Kart’ın süresinin dolmasından 90 gün önce yatırımcı ve ailesi oturma izninin şartlılığını kaldırmak amacıyla başvuru yapmak ve 10 yıllık yeşil kart almak zorundadır. ABD’ye Şartlı Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edildikten beş yıl sonra EB-5 yatırımcısı, ABD Vatandaşlığına geçmek için başvuru yapmaya hak kazanır.

 

EB-5 Vizesi Nasıl Alınır?

EB-5 programına başvuran çoğu kişi bölgesel bir merkeze yatırım yapmayı tercih etmektedir. Bu şekilde yapılan yatırım miktarı, kişinin şahsen kuracağı EB-5 şirketine yapacağı yatırımın yüzde 50’sine tekabül eder.

ABD Bölgesel Merkezleri Nedir?

Bölgesel bir merkez, bulunduğu bölgenin verimliliğini, istihdamını artırıp ekonomik büyümeye ve yerel sermaye kaynaklarına katkı sağlayan, devlete ait ya da özel bir firmadır. Bir firmanın idare ve kontrolünü almak istemeyen ancak yatırım yoluyla Yeşil Kart edinmek isteyen göçmenler için uygun bir seçenektir.

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, Bölgesel Merkezleri “ekonomik büyümenin gelişmesine; bölgedeki üretkenliğin, istihdamın ve sermayenin artmasına katkı sağlayan devlete bağlı veya özel iktisadi kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır.

Diğer bir deyişle bu merkezler, yabancı yatırımcıların sermaye yatırımı yapıp dolaylı yoldan istihdam yaratmasının ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi tarafından uygun görüldüğü kuruluşlar olarak da adlandırılabilir.

500,000$’lık yabancı yatırımlar EB-5 başvurusu tamamlanmadan önce yapılmalıdır. Bu durum I-526 formunun onaylanması için zorunludur.

Yatırımcının sermayesi (EB-5 para kaynağı) yasal bir kaynaktan gelmelidir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi bu kaynak hakkında detaylı bilgi talep edecek ve inceleme yapacaktır. Bölgesel merkeze yapılacak yatırım miktarı en az 500,000$ olmalıdır. Genellikle bu paranın 5 ile 6 yıl arasında iade edileceğine dair bir kontrat da hazırlanır.

Üçüncü aşama olarak, I-526 (Yabancı Girişimci Başvurusu) ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi ile tamamlanmalıdır. I-526 başvuruları 14-18 ay sürmektedir.

ABD dışında yaşıyorsanız ülkenizdeki ABD Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’nda bir vize görüşmesi ayarlamanız gerekmektedir. Bu süreç Konsolosluk Süreci olarak adlandırılır ve ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte genellikle 6 ay veya daha fazla sürebilmektedir. Bu süreler kişinin durumuna göre de değişebilir.

Halihazırda geçerli ve süresi dolmamış göçmen olmayan bir vize ile ABD’de yaşıyorsanız “statü düzenlemesi” için I-485 formu ile ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’ne başvurabilirsiniz. ABD’de yaşayan eş ve çocukların her biri için farklı I-485 formu doldurularak onlar da bu başvuruya dahil edilebilir.

 

I-485 formunuzu beklerken ABD’de çalışma izni ve yeniden giriş izin belgesi almadan bir yıldan daha fazla ülkede kalabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

Statü düzenlemesi onaylandıktan sonra genellikle 12 ay içerisinde yatırımcı ve ailesinin ABD’ye girişi Şartlı Yasal Kalıcı Oturma İzni kapsamında kabul edilir. I-829 Formu (Şartlılığı Kaldırmak için Girişimci Başvurusu), yapılan yatırımın hala geçerli olduğunu kanıtlamak amacıyla EB-5 başvurusu yapan kişiye şartlı Yeşil Kartı verilmesinin ikinci yıldönümünden 90 gün önce tamamlanmalıdır. Burada üçüncü aşama çok önemlidir ve bu aşamada genellikle göçmenlik uzmanı bir avukatın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır

Bir göçmenlik avukatı bölgesel merkez seçiminde bana nasıl yardım edebilir?

Avukatınızın EB-5 süreci boyunca en önemli görevi başvurunuzu denetlemek ve size her adımda önerilerde bulunmaktır. Göçmenlik uzmanı avukatınız EB-5 başvuru sahibinin yatırımının korunması için seçeceğiniz merkezde gerekli koruma şartlarının olup olmadığına dair Bölgesel Merkez’in Özel Yerleşim Mutabakat Metnini (Private Placement Memorandum) detaylı bir şekilde inceleyebilir.
Bölgesel merkezinizde beklentileriniz neler olmalı?

Tüm bölgesel merkezler birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla sizin için doğru yeri seçmek çok önemli bir süreçtir. Bazı bölgesel merkezler yıllardır süregelen başarıları ile tanınırken, bazıları yeni kurulmuş firmalar olabilir. Ayrıca bazı bölgesel merkezler sertifikalı olmayabilirken bazıları aktifliğini yitirmiş veya yeniden sertifikalandırılmamış olabilir.

 

Bir Göçmenlik Avukatı ile İletişime Geçin

New York’ta bulunan göçmenlik uzmanı bir hukuk bürosu olarak Yatırım Vizesi, İşe Bağlı Vizeler, Yeşil Kart ve ABD Vatandaşlık başvuruları dahil olmak üzere tüm göçmenlik konuları ile ilgilenmekteyiz. Özellikle EB-5 başvuruları konusunda 15 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz. Daha önce Asya ve Avrupa’da birçok konferansa; New York’ta Birleşmiş Milletler elçileri, Washington DC’de ise ABD elçileri ile EB-5 programına dair konuşmak için etkinliklere davet edildik.

Ayrıca birçok podcast’te EB-5 yatırımı için nasıl kaynak gösterileceğine dair bilgi verdiğimiz röportajlar yaptık. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, bu para kaynaklarının kanıtlanmasında belirli şartlar koşmaktadır. Yeşil kart yatırım programlarına dair bilgi almak için ücretsiz olarak bize Skype’tan ulaşabilir veya bizzat firmamıza gelerek bize danışabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bize apjlaw@gmail.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

 

 

EB-5 kalıcıdır, fakat EB-5 Bölgesel Merkez programı başka bir bitiş tarihi ile karşı karşıyadır. Bölgesel Merkez’in mevcut yetkileri, önümüzdeki hafta 8 Aralık Cuma günü sona erecek olan tahsis kanunuyla bağlantılıdır. Washinton’da bir sonraki finansman kanunu gündemde. Temsilcilerimiz bir karara varana kadar kısa süreli bir çözümün uygulanması mümkün. Meclis’in karışık ve tartışmalı gündeminin içerisinde şuan EB-5 programına yer vermeleri pek mümkün görünmüyor ve EB-5 hakkında herhangi bir gelişme kulağıma gelmiyor. Tahminimce göreceklerimiz: (1) önümüzdeki hafta Bölgesel Merkez için yeni bir finansman kanunu çıkarılacak veya mevcut kanun devam ettirilecek (çünkü son iki yıldır gelişmeler bu yönde oluyor, ayriyetten şuan gündemi karışık olan Meclis’in ilk atacağı adımın bu olması büyük bir olasılık) (2) Bölgesel Merkez’in programının iptal edileceğini yada kanundan çıkarılacağını düşünmüyorum. Programı sonlandırmayla ilgili konuşulan yada gündemde olan bir konu yok ve böyle bir kararın alınabilmesi için Meclis’in toplanacak zamanı şuanki gündemden dolayı bulunmuyor.

We have been getting numerous injuries from our Turkish EB-5 clients regarding the new restrictions on non-immigrant visas at US embassies in Turkey. Our clients are asking question such question as: “Will the new non-immigrant visa restrictions jeopardize my EB-5 application?” The simple answer is no. The EB-5 green card application is an immigrant visa and the new restrictions at the US Embassies in Turkey are only regarding non-immigrant visas. Non-immigrant visas are F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, and E-2, which are not being issued at this time. However, EB-5 green cards are being normally processed at the US embassies in Ankara and Istanbul. Another question we have received regarding EB-5 is, “Will there be any problem with the regional center returning EB-5 applicant’s funds back to their personal account in Turkey?” First, there are no present restrictions regarding EB-5 funds being transferred back from the USA to a Turkish bank account.

In addition, after the EB-5 investor has received their green card, they can direct the regional center to transfer their investment funds to any account they may have throughout the world. The EB-5 green card holder can also keep the money in the United States and is under no obligation to move the investment funds back to Turkey. Our Turkish clients are concerned about the deteriorating relationship with the US government and the Turkish government; however, we have reminded our clients that EB-5 applications are still processed for countries such as Iran. Therefore, regardless of how bad the US-Turkish relations become, the EB-5 investment program for Turkish nationals will always be an avenue in which to obtain a green card relatively quickly for Turkish citizens.

Turkiye’de bulunan EB-5 yatırımcılarımızın bir kısmı Türkiye’deki ABD Konsolosluklarına getirilen göçmen olmayan vize kısıtlamalarıyla ilgili endişeler duyduklarını söylediler. Müvekkillerimiz, “Göçmen olmayan vizelere getirilen yeni uygulama EB-5 yatırım sürecini olumsuz yönde etkileyecek mi?” gibi sorular sordular. Bu sorunun net bir cevabı var: hayır. EB-5 Yeşil Kart başvurusu göçmen vizesidir ve konsolosluğa getirilen kısıtlamalar sadece göçmen olmayan vizeler için geçerlidir. Göçmen olmayan vizeler (F-1, O-1, B-1, B-2, L1A, H1B, P-1, J-1, E-1, E-2, I) şuanda konsolosluk tarafından verilmemektedir, fakat EB-5 yeşil kart başvurularının her zaman olduğu gibi Ankara ve İstanbul’da bulunan konsolosluklarında işlemleri devam etmektedir. Öncelikle, EB-5 başvuru sahiplerinin fonlarının ABD’den Türkiye’ye geri gönderilmesi gibi bir durum gündemde değildir ve böyle bir kısıtlama getirilmemiştir. Buna ek olarak, EB-5 yatırımcısı yeşil kartını aldıktan sonra, Bölgesel Merkez’e yatırım fonlarını dünyanın herhangi bir yerindeki hesaplarına transfer etmelerini talep etme hakkına sahiptir. EB-5 yeşil kart sahibi aynı zamanda parasını Amerika Birleşik Devletleri’nde tutma hakkına da sahiptir, parayı Türkiye’ye geri transfer etmeleri için herhangi bir yaptırım yoktur.

Türk müvekkillerimiz ABD ve Türkiye arasında bozulan ilişkiyle ilgili endişe duymaktadır, fakat müvekkillerimize genellikle hatırlattığımız şey İran’dan EB-5 yatırım programına başvuran şahısların da başvurularının normal süreç içerisinde değerlendirildiğidir. Dolayısıyla, Türkiye ve ABD arasındaki ilişki ne kadar bozulursa bozulsun, Türk müvekkiller her zaman EB-5 yatırımcı programına başvuru yapma hakkına sahip olacaktır ve başvuruları normal süreçte ilerleyecektir ve Türk vatandaşları her zaman diğer ülkelere göre daha hızlı yeşil kart alanlardan olacaktır.

A: Eventually your friend needs to wire the money from his personal account to your personal account.

For any money that your friend plans on using from any of his business accounts, we need to see a contract of some type where a transaction occurred showing how he earned that money that is in his bank account. If possible, we would like to see the contract and if there are any customs or duties tax payments on the contract. As much documentation as possible showing a contract in which he earned the money.

For example, we want to submit each transaction separately. We will give you a hypothetical of what we would want to submit to US CIS to show how the EB – 5 gift transfer was earned legally. Contract between shipping company A and shipping company B for the amount of $150,000. Upon the purchase of four large containers, by shipping company B, which will then wire $150,000 to shipping Company A’s Business account.

The $150,000 earned in this contract was then wired to Mr. X’s Personal bank account.

As you can see in the above example, the EB 5 source of funding needs to be tracked from a legal transaction. Gifted funds from a friend does not legalize the source of funding. We need to prove to US CIS how the friend was able to obtain the EB 5 funds through a legal source.

***Andrew P. Johnson, a New York Immigration Lawyer, practices immigration law and has litigated immigration cases throughout the country. His office handles all immigration issues and problems. The Law Offices of Andrew P. Johnson has submitted proposed regulations for Congress in order to help streamline the USCIS. In addition, Andrew P. Johnson, has been invited to speak in front of United States ambassadors and United Nations ambassadors regarding all aspects of immigration law. The law office can reach for comments regarding Immigration Reform at 212.693.3355 or apjlaw@gmail.com.

Q: Can I receive an O-1 visa as a hairstylist?

A: We have done numerous O-1 visas, and USCIS is often much more flexible on this visa than they are with other work visas. However it comes down to the quality of the recommendation letters. In addition, secondary evidence such as articles about you, any type of awards or prestigious invitations within your industry, pictures of prestigious salons using your hair styles as advertisements. (These are just ideas and not mandatory)

So what we would like on our side is for you to write a resume, and list the secondary evidence that you can eventually produce. In addition, the possible recommendation letters you can get, we just need their name their job title, and a couple of sentences which demonstrate that they have some expertise or some influence in the field.

With that we can do in an evaluation regarding the potential success of your O-1 visa case.

***Andrew P. Johnson, a New York Immigration Lawyer, practices immigration law and has litigated immigration cases throughout the country. His office handles all immigration issues and problems. The Law Offices of Andrew P. Johnson has submitted proposed regulations for Congress in order to help streamline the USCIS. In addition, Andrew P. Johnson, has been invited to speak in front of United States ambassadors and United Nations ambassadors regarding all aspects of immigration law. The law office can reach for comments regarding Immigration Reform at 212.693.3355 or apjlaw@gmail.com.

E2 visa is different because it does not lead to a green card. It is a temporary visa that can be renewed on a two or five year basis, and the requirements for an E2 visa is about $100,000 investment into United States where you have to set up a business and then to see the money spent in the United States. USCIS is getting much stricter with these visas, and is also requiring usually a minimum of two or three people on payroll along with making sure the hundred thousand dollars has been spent on the US business in United States.

What is the new countries added to TPS (temporary protective status)?

The TPS designations for the three countries are effective Nov. 21, 2014 and will be in effect for 18 months. The designations mean that eligible nationals of Liberia, Guinea, and Sierra Leone (and people without nationality who last habitually resided in one of those three countries) will not be removed from the United States and are authorized to work and obtain an Employment Authorization Document (EAD). The 180-day TPS registration period begins Nov. 21, 2014 and runs through May 20, 2015.

If an individual cannot prove how they obtained their $500,000, they can ask a wealthy friend to give them the $500,000. If the wealthy friend gifts the $500,000 for the EB-5 applicant, the wealthy friend will have to show how his $500,000 gift was legally obtained.

So hypothetically, the wealthy friend has a salary of $200,000 a year and deposited the money into his personal account. Once $500,000 from his salary is deposited into his personal bank account that should be enough proof of the legal source of funding. However if during that time money was taken out of that personal account and different money from different sources was deposited into the applicant’s personal account the legal source of funding has not been approved.

So even if $500,000 of legally earned money is deposited into the wealthy friend’s bank account that may not be enough to prove legal source of funding, if at any time money was taken out of that account and money was re-deposited from each separate source.

As you can see, to prove the EB-5 source of funding to the US government imposes is a higher burden of proof.

But as with every case we would look at the individual’s total financial situation and find the clearest path to prove the legal source of funding for the EB – 5 program.

One option is to file the EB – 5 relatively soon, and simply come to the United States on a B – 2 visa and come and go whenever you would like. You and your family will pick up EB-5 visa at the US embassy. If the children want to stay in the US while waiting for the EB-5, they can apply to private school and you can get a B – 2 extension, which is commonly granted when applied for the first time. (That would allow you and your children and your spouse 12 months stay in United States.

We prefer this option for the reason that there will never be an issue with the embassy as you will always be following the requirements of a B – 2 visa (i.e. your children never took any public funds, you followed your B – 2 visa within the requirements of US CIS regulation, etc.)

You may have negative stories about people getting their permanent residency card at the embassy. However, once an EB – 5 has been approved by the USCIS and been approved at the National Visa Center, there should be no issue at the embassy as every aspect of the case has been approved prior except for security evaluations.

And that will not be an issue in your case since you have already have gone through the security evaluations because you and your family were previously issued B – 2 visas.

  • 1
  • 2

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer