Tag: yatirim yoluyla yesil kart

EB-5 Yatırım Yeşil Kartı

Göçmen yatırımcı yeşil kartı, EB-5 yatırımcı programı çerçevesinde daimi oturum olanağı sunmaktadır. ABD’li işletmelere yatırım yaban yabancılar Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşlık ile sonuçlanan daimi oturum alabilirler. Buna kişinin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları da dahildir. USCIS ya da açık adıyla Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri EB-5 programını yürütmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu programı 1990 senesinde, ABD ekonomisine yapılan yatırımları artırmak amacıyla yürürlüğe koydu.

Yatırım Yeşil Kartı Gereklilikleri

Yabancı yatırımcı, EB-5 yatırım yeşil kart vizelerinin yatırımcı gerekliliklerini karşılamak için ABD’li bir ticari işletmeye sermaye yatırımı yaparak sermayesini risk altına almalıdır. Projeye bağlı olarak bu yatırım 500.000$ ya da 1 milyon dolar olmalıdır. Bir TEA ya da açık adıyla hedeflenen istihdam alanına yapılacak yatırım 500.000$ ve diğer tüm yatırımlar minimum 1 milyon ABD doları gerektirir. EB-5 yatırımları ABD’de minimum iki sene süreyle on tam zamanlı istihdam yaratmalıdır. Bu süreç oldukça karmaşıktır ve bir göçmenlik avukatına başvurulması şiddetle tavsiye olunur.

Yatırım Yeşil Kartı Sayısı

USCIS tarafından her mali yıl için 10.000 yatırım yeşil kartı ayrılmıştır ve bu rakama şimdiye kadar hiçbir yıl ulaşılmamıştır. 2011’de bu programın katılımcılarının yatırım yeşil kartına olan ilgileri büyük bir artış göstermiş ve programa 3 binin üzerinde yatırımcı başvurmuştur. 2011 mali yılı içerisinde yaklaşık 3.500 EB-5 yatırım yeşil kart vizesi verilmiştir. Bu rakam ise 2010 senesine göre yüzde seksen artışa tekabül etmektedir. Bu artış ise başvuru sürecinin etkinliğine bağlı olarak artan güven düzeyine, USCIS’in şeffaflığına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bölgesel merkezlerdeki artışa bağlanmıştır. 2005 mali yılı ile 2012 mali yılı arasındaki toplam EB-5 başvuru sayısı 12.410 iken bir yıl için en düşük rakam 2005 senesinde 332 ile gerçekleşmiştir. Bu rakamlar USCIS tarafından yayınlanan I-526 alındı raporlarına göre derlenmiştir.

EB-5 Yatırım Yeşil Kartı Bölgesel Merkezler

Yatırım yeşil kartı almak isteyen bir kişinin başlıca iki yatırım seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki doğrudan bölgesel merkeze yatırım yapılmasıdır. İkincisi ise, yatırımcı tarafından belirlenecek ve kişinin projenin tamamlanması için doğrudan yönetici rolü üstleneceği bir yatırım projesidir. Yatırımları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyen yatırımcılar için doğrudan yatırım idealdir. Her iki seçenek de etkilidir ancak yatırım yeşil kartı gerekliliklerinin karmaşık doğası hukuki yardım alınmasını gerektirir. Yatırımlarından en fazla kazancı elde etmek yerine EB-5 göçmenlik hedefleri belirlemiş olan kişilerin Bölgesel Merkezlere yatırım yapmaları tavsiye edilir. USCIS, EB-5 yatırım projeleri için bölgesel merkezleri belirlemektedir. EB-5 başvuru sahipleri tarafından yapılan yatırımların yaklaşık yüzde doksanı bir bölgesel merkez yoluyla yapılmıştır.

İstihdam Yaratma Gereklilikleri

Bölgesel Merkezler istihdam yaratma gerekliliklerini yerine getirmektedir. USCIS, EB-5 yatırımı ile vasıflı ABD’li işçiler için en az on tam zamanlı iş açılmasını öngörmektedir. Bütün bu işlerin oluşturulması ve devamlılığı, yatırımcının Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi ve şartlı daimi oturumunu almasını takip eden iki sene içerisinde gerçekleşmelidir. Bir EB-5 projesinin tanımı dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiştir. Doğrudan yatırımda, yatırım yeşil kartı başvuru sahibinin yatırdığı sermayenin doğrudan istihdam oluşturulmasını sağladığını kanıtlaması gerekir. Çalışanlar doğrudan EB-5 yatırımının yapıldığı işletme için çalışmalıdır. Bölgesel merkezler söz konusu olduğunda ise dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiş işlerin tümü başvuru sahibinin istihdam oluşturma hedefi kapsamında sayılır.

Bir Yatırım Yeşil Kartı için Başvuru Sürecine Genel Bakış

EB-5 vizesi başvurusu yapan kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi oturum alabilmek için izlemesi gereken üç temel adım bulunmaktadır. Söz konusu işletme tarafından, başvuru sahibinin doğrudan yatırımına bağlı olarak on adet tam zamanlı ve doğrudan istihdam yaratılmalıdır. Ya da USCIS tarafından belirlenen bölgesel merkez yatırımcı için on adet dolaylı, doğrudan ya da teşvik edilmiş istihdam yaratır. Kişinin bir DS-260 Statü Değişimi Başvurusu ya da Göçmenlik Vize Başvurusu yoluyla daimi oturum almak için başvurabilmesinden önce I-526’nın onaylanması gerekir. Bu başvuru, yatırımcı ve yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu tüm hak sahiplerine bu yatırımı geri verir. Bu formlar ve destekleyici kanıtlar son derece karmaşıktır ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır, bu nedenle bir göçmenlik avukatının hizmetlerine başvurulması tavsiye edilir. EB-5 vizesinin tüm gerekliliklerinin yerine getirildiğini kanıtlayan I-829 başvurusu, iki senelik sürenin sonunda teslim edilmelidir. Eğer bir göçmenlik avukatı ile EB-5 sürecini görüşmek istiyorsanız lütfen ücretsiz bir danışmanlık görüşme randevusu almak için Andrew P. Johnson Hukuk Bürosunu arayın (212-693-3355) ya da info@lawapj.com adresinden e-postayla iletişime geçin.

E-2 ile EB-5 vizeleri arasında çok sayıda fark bulunmaktadır. Örneğin, E-2 vizesi bir göçmen olmayan vizesidir, bu nedenle de E-2 vizesine başvurduğunuz zaman yeşil karta başvurmuş olmazsınız. Ayrıca, AB-5 göçmen (yeşil kart) vizesinin aksine E-2 vizesinin bir ülke zorunluluğu bulunur ve üye ülkelerden birinin vatandaşı değilseniz buna başvuramazsınız. Buna ek olarak, E-2 vizesi çok daha küçük bir yatırım meblağı gerektirir (firmamız 100.000$ kadar düşük yatırımlarla E-2 vizelerini işleme koymuştur) ve EB-5 göçmen vizesi, yatırım yaptığınız yere göre 500.000$ ile 1.000.000$ arasında yatırım gerektirir. Dahası E-2 yatırımcısının kurdukları ya da satın aldıkları şirkette aktif rol almaları gerekirken EB-5 vizesinde bölgesel merkezler yoluyla az çok daha pasif bir yatırım mümkündür.

Bir E-2 vizesi göz önünde bulundurulurken sıklıkla ele alınan dezavantajlardan biri de E-2 vizesinin “bir yeşil karta götürmemesidir”. Bu sıklıkla bir dezavantaj olarak görülse de, göçmen olmayan vizelerinin hiçbirinin yeşil kart alımına katkıda bulunmaması nedeniyle bu çok anlamlı bir beyan değildir. (Yani H1-B, L-1, O-1, TN, vb.). Bunun yerine, herhangi bir göçmen olmayan vize için başvuru sahibinin kendisine uygun bir yeşil kart kategorisi bulması (yani EB-5 ya da aile temelli) ve daha sonra yeşil kart başvurusu yapması gerekir. Dolayısıyla, E-2 vizesi için sıklıkla dile getirilen “sınırlama” aslında bir istisna değildir.  Uygun olabilecek bazı yeşil kart kategorileri arasında şunlar yer alır:

 • EB-5 (yatırımcı vizesi)
 • Evlilik temelli yeşil kart
 • Aile temelli yeşil kart
 • İstihdam temelli yeşil kart (yani bir şirketin size sponsor olması)
 • EB-1 (Olağanüstü yetenek; kendinize sponsor olabilirsiniz)
 • EB-2 Ulusal Çıkardan Feragat (kendinize sponsor olabilirsiniz)

Burada önemli olan ise hiçbir göçmen olmayan vizesinin bir yeşil kart ile sonuçlanmaması, ancak E-2 statünüz devam ederken yukarıdaki herhangi kategoride başvuru yapabilecek olmanızdır.

Bununla birlikte, E-2 vizesinin “çift amaçlı” bir vize olmadığını unutmamalısınız, bu nedenle E-2 statüsündeyken bir yeşil kart başvurusu yapacaksanız başvurularınızın zamanlamasını dikkatle ayarlamalı ve yenileme, ülkeye giriş ve çıkışlarınızı doğru şekilde planlamalısınız. Bunu belirttikten sonra, göçmenlik görevlileri yıllardan beri E-2 statüsündekiler için yeşil kart vizelerini işleme koymaktadır. Açıkça söylemek gerekirse, yatırımcının bir E-2 vizesi alarak kurduğu bir işletmenin nihayetinde 10 tam zamanlı elemanı olan bir milyon dolarlık kuruluşa dönüşecek başarıyı göstermesi halinde yatırımcı, vize statüsünü E-2 vizesinden EB-5 yeşil kart olarak değiştirmek için uygun olabilir. Benzer şekilde, E-2 vizesi sahibi kişi hak kazanabilecek olması halinde aile temelli yeşil kart kategorilerine de başvurabilir.

 

 

 

Nitelikli bir göçmenlik avukatı ile birlikte çalışmanın gerekliliğinin yanı sıra bu makalenin söylemek istediği şey, mevcut E-2 yatırımcısını herhangi diğer istihdam ya da aile temelli göçmenlik başvurusundan (yeşil kart) faydalanmaktan alıkoyan hiçbir şey olmadığıdır.

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilerin ve iş sahiplerinin iki seçeneği vardır. Öncelikle E-2 vizesi bir işi geliştirmek ve doğrudan operasyonlarını yönetmek adına ABD’de yaşamak isteyen girişimciler, yatırımcılar ve işyeri sahipleri için uygun göçmen olmayan (yeşil kart değil) bir vizedir. Yönetilecek iş yeri büyük veya küçük bir yer olabilir ve başvuru sahiplerinin bu vizeyi almaya hak kazanmaları için belirli koşulları sağlamaları gerekir. İkinci olarak yüksek miktarda sermayesi olanlar için EB-5 vizesi bir göçmen (yeşil kart) vizesidir ve bu vize genellikle milyon dolarlık Yeşil Kart olarak nitelendirilir. Her ne kadar E-2 vizesi EB-5 vizesinde olduğu gibi bir ABD devlet bölgesel merkezine 500,000$ yatırım yapılmasını şart koşmasa da E-2 yatırımcılarının da en az 100,000$ değerinde “yüklü” bir miktar yatırım yapması gerekmektedir.

Her iki vize türünde de yatırımcı, parasının “meşru bir kaynaktan” geldiğine ve paranın “yasal yollarla edinildiğine” dair devleti ikna etmek durumundadır. Bu şartı karşılamanın püf noktası belgelerden geçer. Bu belgeler şu soruları cevaplamalıdır: Para nereden geliyor? Para nereden kazanıldı? Kazanca kimler katkı sağladı? Dolar dolar hesap tutmak gerekli değildir, ancak bu şartı sağlamak için genellikle aşağıdaki belgeleri sunmanız gereklidir:

 1. Son 5 yıla ait yatırım miktarınızı destekleyecek kadar geliriniz olduğunu gösteren bireysel ve işe ait vergi beyannameleri
 2. Hesap Özetleri
 3. Halihazırda iş kurulmuşsa mali bilançolar
 4. İş yerinin meşruluğunu gösteren kayıt belgeleri
 5. Para kaynağını gösteren belgeler (ör: bir mülk sattıysanız (ev, hisse vb.) satış ile ilgili tüm detayları paylaşmanız gerekir)
 6. Size karşı açılmış olan devlet ile ilgili veya diğer tüm dava veya hükümlerin kopyaları

Bir E-2 veya EB-5 vizesi için fon kaynakları şartına dair (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) belgeleri hazırlarken şunları göz önünde bulundurmanız gerekir:

 • Sadece yatırımcının yatırım yapacağı miktarı nereden ve nasıl edindiğini kanıtlamak gereklidir, dolayısıyla yatırımcının her kazandığı doları kanıtlamasına gerek yoktur. 100,000$ gibi az bir miktar yatırım yapılması gereken E-2 vizesinde ise bölgesel merkeze 500,000$ yatırım şartı koyan EB-5 vizesine kıyasla bunu daha kolay kanıtlayabilirsiniz.
 • ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisinin fon kaynaklarını inceleme süreci genellikle ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Burada önemli olan fonların orijinal kaynağına kadar takip edilebiliyor olmasıdır. Fonların hediye olarak edinilmesi durumunda hediyeyi veren kişinin yasal kaynağı belgelenmelidir. Fon kaynakları borç olarak alınmışsa borç veren kişinin yasal kaynağı belgelenmelidir. Parayı başka birinden edinmeniz durumunda bu kişinin vergi beyannamelerini ve/veya bu şartı sağlamak adına gerekli diğer bilgileri paylaşmaya hazır olduğundan emin olun.
 • Çoğu EB-5 başvurusunda (bazen E-2 başvurularında da) fonların yasal kaynaklarını belgelemek sürecin en çok zaman alan kısmı olabilir. Ayrıca EB-5 yatırımlarında fon kaynağı belgeleme şartı yatırımın hem doğrudan hem bölgesel merkez yatırımı olduğu durumlar için aynıdır.

 

Siz de E-2 veya EB-5 vizesi almayı düşünüyorsanız Andrew P. Johnson Hukuk Büromuza ücretsiz danışma hizmetimizden faydalanmak için Skype veya telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için 212-693-3355 numarasından veya info@lawapj.com mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşveren-bazlı Beşinci Tercih (EB-5) göçmen vize kategorisi 1990 yılında Kongre tarafından yeni iş alanları oluşturmak ve yabancı yatırımcıların sermaye yatırımları ile ABD ekonomisini canlandırmak için oluşturulmuştur. Bu vizeyi alabilmek için EB-5 yatırımcısının yeni bir ticari kuruluşa en az 10 adet tam zamanlı iş pozisyonu yaratacak en az 500,000$ yatırım yapması gereklidir. EB-5 yatırımları iki gruba ayrılır: doğrudan yatırım ve bölgesel merkez yatırımları.

İlk EB-5 başvurusu, I-526 Formu, yeni ticari kuruluşa ve yatırımcının yatırım kaynaklarına dair belgelerle birlikte gönderilmelidir. Hem doğrudan yatırım hem de bölgesel merkez projesine yatırım yapan yatırımcılar için fon kaynakları şartı aynıdır.

EB-5 kurallarına göre yatırımcılar yatırımda kullandıkları kaynakları “yasal yollardan edindiklerini” kanıtlamak durumundadır. [1] Diğer bir deyişle yatırım kaynakları cezai aktiviteler aracılığıyla edinilmiş olmamalıdır. Kurallara göre yasal maddi kaynakları kanıtlamak için gerekli belgeler dört grupta toplanmıştır:

 1. Yabancı iş sicil kayıtları;
 2. Son 5 yıla ait kurumsal, ortaklık ve kişisel vergi beyannameleri veya dosyalanmış benzer belgeler;
 • Sermaye kaynaklarını tanımlayan kanıtlar; veya
 1. Son 15 yıla ait mahkeme kararlarının, henüz karara bağlanmamış davaların ve idari davaların tasdikli kopyaları.[2]

Bu liste çok uzun görünmese de pratikte ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi yasal kaynakların kanıtlanmasına dair bu kategorilere ek olarak çok daha fazla belge talep etmektedir. Her ne kadar EB-5 yönetmelikleri yatırımcılarının sermaye yatırımını aşan herhangi bir miktar göstermesini zorunlu kılmasa da ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, yatırımcıların projelerden aldıkları yasal idari ücretleri kanıtlaması gerektiğini belirtmektedir. Çoğu proje operasyon ücretlerini ve pazarlama harcamalarını karşılamak için idari ücret talep eder. Dolayısıyla, ticari işletmenin ek olarak 50,000$ değerinde bir idari ücret istemesi durumunda yatırımcının toplam değer olan 550,000$’ı yasal kaynaklardan edindiğine dair belge sunması gerekmektedir.

Yasal maddi kaynakları kanıtlamanın yanı sıra yatırımcıların bir diğer yükümlülüğü de fonlarının yasal yolunu göstermektir. Fon yolu, yatırımcının fonlara sahip olduğunu ve bu parayı ABD’deki yeni ticari işletmeye aktardığını belgelemek için kullanılan yöntemdir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi, paranın yatırım işletmesine yasal yollardan ulaştığını göstermek için yatırımcıların fon yolunu düzgün bir şekilde belgelemesini zorunlu kılmaktadır.

EB-5 yönetmeliğine göre yatırımcıların fon yolu ve kaynakları için gerekli standart kanıt, “kanıt üstünlüğü” standardıdır, ki bu da ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurunun başvuruda sunulanların “doğru olma ihtimalinin olmama ihtimalinden daha yüksek” olduğu kanaatine varması gerektiği anlamına gelir. [3] Bu standart, farklı durumlarda kullanılan “açık ve ikna edici” ve “makul bir şüphenin ötesinde” gibi standartlardan daha düşük bir standarttır. Ancak ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi hakimleri yatırımcıların fon yollarına ve kaynaklarına dair karara varırken genellikle bu yüksek standartları uygularlar. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’nin standartlarına uyum sağlamamak yatırımcının I-526 başvurusunun reddedilmesiyle sonuçlanır. Bu yüzden EB-5 yatırımcılarının ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi incelemelerinden başarıyla geçmek için yasal fon kaynaklarını ve yollarını detaylı belgelerle sunmaya hazır olmaları gerekmektedir.

Bu her ne kadar zorlu bir iş gibi görünse de bu görevi daha yönetilebilir hale getirmek için birkaç temel prensip vardır. Bu makalede EB-5 yatırımcılarının ve avukatlarının fon kaynağı ve yolu belgelerini hazırlarken dikkat etmesi gereken temel prensiplerden ve ilkelerden bazıları ele alınacaktır.

Dikkate Alınması Gereken İlk Sorular

Her yatırımcı birbirinden farklı olduğu gibi yatırım fonlarını biriktirme yolu da birbirinden farklı olmak durumundadır. Bunun yanı sıra bazı yatırımcıların yatırım fonlarından daha fazla mal varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla yatırımcının yasal fon kaynaklarını kanıtlayabileceği birçok yol vardır. Bir yatırımcının fon kaynaklarını kanıtlamanın en iyi yolunu bulmak için yatırımcılar ve avukatlar üç temel soruya cevap vermelidir:

 1. Fonlar şu anda nerede?
 2. Fonlar nereden geldi? Fonlar üçüncü bir şahıstan mı elde edildi? Eğer öyleyse üçüncü şahıstan fonların kanıtı edinilmelidir.
 3. Fonlar projeye veya projenin emanet hesabına nasıl aktarılacak?

Bu soruların yanıtları yatırımcı ve avukatının yatırımcının kendi durumunda gerekli belgelerin ne olduğuna karar vermek adına iyi bir başlangıç noktası oluşturabilir.

EB-5 fonları şu anda nerede?

Bazı yatırımcılar, yatırım fonlarını banka hesaplarında tutuyor olabilirken bazıları da hisse, gayrimenkul veya iş yeri şeklinde fonlara sahip olabilir. Bu tespit ile bir sonraki soruya geçilir.

EB-5 fonları nereden geldi?

Durum bu noktada biraz karmaşıklaşabilir, çünkü yatırım fonları birçok farklı kaynaktan gelebilir. Ayrıca bu soru, fonların orijinal kaynaklarına dek izleri sürülene dek tekrar tekrar sorulmalıdır.

Bu sorunun bilinen cevaplarından bazıları şunlardır:

 • İşten gelen kazançlar ve ikramiyeler
 • Yatırımcının işinden kazançları
 • İş yeri varlıklarının satılması
 • Miras
 • Hediye
 • Hisseler
 • Emeklilik fonları
 • Bir gayrimenkul alım satımından gelen kazanç
 • Konut kredisi
 • Yatırımcının işyerinden alınan borç/kredi
 • Finansal bir kuruluştan alınan borç/kredi
 • Bir arkadaş veya aileden alınan borç/kredi

Not: Kredi fonları yatırımcının teminatlı varlıkları ile güvence altına alınmış olmalıdır. Yatırımcı, güvence altına alınmış/teminatlı varlıkları elde etmek için kullanılan yasal fon kaynaklarını açıklamak ve belgelemek durumundadır. Borç verenin parası da yasal bir kaynaktan gelmeli ve belgelenmelidir.

Bu kategorilerin her birine özel bir belge listesi eşlik eder. Örneğin, borç/kredi yoluyla elde edilen yatırım fonları borç kontratları, ekonomik beyannameler, teminatlar (tahmin edilen değer ile) ve kredi mevduatlarını gösteren banka hesap özetini içermelidir. Fonları aile üyelerinden veya arkadaşlarından hediye olarak alan yatırımcılar hediye mektuplarını, hediye vergi sertifikalarını ve fonların yatırımcının hesabına geçtiğini gösteren banka hesap özetlerini de göstermelidir. Gelir veya iş yeri kaynaklı kazançlar için yatırımcılar işveren kontratlarını, şirket profillerini, birikmiş toplam geliri gösteren banka hesap özetlerini ve vergilerin ödendiğini gösteren vergi beyannamelerini sunmalıdır.

Yatırımcılar ve avukatlar kullanacakları kaynak konusunda stratejik kararlar almalıdır. Örneğin yatırımcının birikmiş gelirinin farklı kaynaklarla karıştığı durumlarda fonları takip etmek zordur. Böyle bir durumda yatırımcı fon kaynaklarının yasallığını kanıtlamak için alternatif kaynaklar kullanmayı düşünmelidir.

Öneri: ABD’ye aktarılan paranın her bir kısmı için yeni açılmış (steril) banka hesapları kullanın.

Daha önce de bahsedildiği gibi fonların orijinal kaynaklarına dek izleri sürülmelidir. Bu durum çok daha fazla belge gerektirebilir.

Örneğin, yatırımcı birikmiş gelirini bir gayrimenkul almak için kullanmış ve bu mülkü bankadan kredi çekerken teminat olarak göstermişse bu yatırımcı için gerekli belgeler üç farklı grupta toplanır:

 1. Yatırımcının birikmiş gelirine dair belgeler şunları içermelidir:
  1. İş kontratı
  2. Maaşını gösteren banka hesap özetleri; ve
  3. Vergi ödemelerinin kanıtı
 2. Yatırımcının satın aldığı gayrimenkule dair belgeler şunları içermelidir:
  1. Satın alma anlaşması;
  2. Mal varlığı sertifikası
  3. Mülke yapılan ödemeyi gösteren banka hesap özetleri;
  4. Ödenmiş emlak vergisi veya tapu vergisinin kanıtı

Bir ipotek söz konusuysa ve yatırımcı ipoteği ödemek için iş yeri kazançlarını kullandıysa, yatırımcı aynı zamanda ipotek kontratını ve işyeri kazançlarıyla yaptığı ipotek ödemelerinin kanıtlarını sunmalıdır.

 1. Gayrimenkulün bankadan alınan krediye teminat olarak kullanılmasına dair belgeler şunları içermelidir:
  1. Bankadan mülkü teminat olarak gösteren kredi veya ipotek anlaşması;
  2. Mülkün değer takdiri raporları; ve
  3. Kredi makbuzunu gösteren banka hesap özetleri

Bu örnek karışık bir fon kaynağı senaryosu değildir, çünkü sadece üç aşamalı bir takip süreci gerektirir. Daha fazla aşama ve işlem gerektiğinde senaryo daha karışık bir hal alır ve gerekli belge sayısında önemli bir artış gözlenir.

EB-5 fonları üçüncü bir şahıstan mı elde edildi?

Fonlar üçüncü bir şahıstan elde edildiyse üçüncü şahıstan fonların kanıtı alınmalıdır. Örneğin bu fonlar bir hediye olarak alınmışsa hediye veren kişinin kaynaklarının yasallığı belgelenmelidir. Fon kaynağı borç/kredi ise borç veren kişinin fon kaynağının yasallığı ve borcun teminatı belgelenmelidir. Borcu veren tarafın bilinen bir banka olması durumunda fon kaynağının yasallığını gösteren destekleyici belgeler muhtemelen gerekli olmayacaktır. Eğer fon kaynağı miras yolu ile edinildiyse vefat etmiş kişinin fon kaynaklarının da belgelenmesi gerekmektedir.

“Döviz bürosu” kullanımı özel şartları beraberinde getirir: Kişinin kendi ülkesindeki döviz bürosu ile ABD doları harcayan işletme veya kişi arasındaki ilişki açık olmalıdır. Aksi takdirde ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi paranın yasal bir kaynaktan geldiğini tanımaz.

Fon kaynaklarını kanıtlamak için hangi belgeler kullanılabilir?

Her ne kadar fon kaynakları belgelerinin eksiksiz bir şekilde orijinal kaynağa kadar gitmesi gerekse de yatırımcıların talep edilen belgelerden bazılarını sunamaması I-526 başvurularının reddedileceği anlamına gelmez. Belgelerin eksik olduğu noktalarda gerekli bilgili detaylandırarak ve istenen belgenin neden sunulamadığını açıklamak adına beyannameler verilebilir. Bu beyannameler yatırımcı tarafından veya açıklanan bilgileri tasdikleyebilecek kişiler tarafından hazırlanabilir. ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurları, beyanların inanılırlığının yüksek olduğu durumlarda eksik belgeler için verilmiş beyannameleri genellikle kabul etmektedir. Örneğin, bir yatırımcı ülkesinde vergi beyannamesi vermek zorunda olmadığı için herhangi bir vergi beyannamesi sunamıyorsa yatırımcının ülkesindeki bir vergi uzmanının duruma açıklık getirdiği bir belge yeterli olabilir.

Beyannameler eksik belgeleri açıklamak için kullanışlı bir alternatif oluştursa da yalnızca son seçenek olarak kullanılmaları gerektiği unutulmamalıdır. Gerekli belgelerin yerine kullanılmamalıdır. Lütfen ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi’ne verilecek belgelerin tamamının uygun olan yerlerde İngilizce tercümeleriyle birlikte sunulması gerektiğini unutmayın.

Fonlar projeye veya projenin emanet hesabına nasıl aktarılacak?

EB-5 Fon yolu nasıl gösterilir?

Aynı fon kaynaklarının kanıtında olduğu gibi fon yolu kanıtı da eksiksiz ve açık olmalıdır. Yol, açık bir şekilde fonların yasal yollardan yatırımcıdan ABD’deki yeni ticari kuruluşa aktarıldığını göstermelidir. Bu transfer, para çıkışında kısıtlamaları olan ülkeler için zor olabilir. Bu gibi durumlarda yatırımcının birkaç aşamalı işlemler gerçekleştirmesi gerekebilir.

Sonuç

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi memurları yatırımcının fon kaynaklarının ve yollarının yasallığını onaylamak için ileri düzeyde bir inceleme süreci yürüttükleri için yatırımcıların ve avukatların bu duruma hazırlıklı olmaları ve fon kaynağı ve yolu belgelerinin hazırlanması için çok zaman ve çaba harcamaya istekli olmaları gerekmektedir. Bu belgelerin İngilizce olmadığı durumlarda İngilizceye tam ve doğru bir şekilde tercüme edilmiş kopyaları ile sunulmalıdır.

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer