Tag: yeşil kart

EB-5 Yatırım Yeşil Kartı

Göçmen yatırımcı yeşil kartı, EB-5 yatırımcı programı çerçevesinde daimi oturum olanağı sunmaktadır. ABD’li işletmelere yatırım yaban yabancılar Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşlık ile sonuçlanan daimi oturum alabilirler. Buna kişinin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları da dahildir. USCIS ya da açık adıyla Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri EB-5 programını yürütmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu programı 1990 senesinde, ABD ekonomisine yapılan yatırımları artırmak amacıyla yürürlüğe koydu.

Yatırım Yeşil Kartı Gereklilikleri

Yabancı yatırımcı, EB-5 yatırım yeşil kart vizelerinin yatırımcı gerekliliklerini karşılamak için ABD’li bir ticari işletmeye sermaye yatırımı yaparak sermayesini risk altına almalıdır. Projeye bağlı olarak bu yatırım 500.000$ ya da 1 milyon dolar olmalıdır. Bir TEA ya da açık adıyla hedeflenen istihdam alanına yapılacak yatırım 500.000$ ve diğer tüm yatırımlar minimum 1 milyon ABD doları gerektirir. EB-5 yatırımları ABD’de minimum iki sene süreyle on tam zamanlı istihdam yaratmalıdır. Bu süreç oldukça karmaşıktır ve bir göçmenlik avukatına başvurulması şiddetle tavsiye olunur.

Yatırım Yeşil Kartı Sayısı

USCIS tarafından her mali yıl için 10.000 yatırım yeşil kartı ayrılmıştır ve bu rakama şimdiye kadar hiçbir yıl ulaşılmamıştır. 2011’de bu programın katılımcılarının yatırım yeşil kartına olan ilgileri büyük bir artış göstermiş ve programa 3 binin üzerinde yatırımcı başvurmuştur. 2011 mali yılı içerisinde yaklaşık 3.500 EB-5 yatırım yeşil kart vizesi verilmiştir. Bu rakam ise 2010 senesine göre yüzde seksen artışa tekabül etmektedir. Bu artış ise başvuru sürecinin etkinliğine bağlı olarak artan güven düzeyine, USCIS’in şeffaflığına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bölgesel merkezlerdeki artışa bağlanmıştır. 2005 mali yılı ile 2012 mali yılı arasındaki toplam EB-5 başvuru sayısı 12.410 iken bir yıl için en düşük rakam 2005 senesinde 332 ile gerçekleşmiştir. Bu rakamlar USCIS tarafından yayınlanan I-526 alındı raporlarına göre derlenmiştir.

EB-5 Yatırım Yeşil Kartı Bölgesel Merkezler

Yatırım yeşil kartı almak isteyen bir kişinin başlıca iki yatırım seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki doğrudan bölgesel merkeze yatırım yapılmasıdır. İkincisi ise, yatırımcı tarafından belirlenecek ve kişinin projenin tamamlanması için doğrudan yönetici rolü üstleneceği bir yatırım projesidir. Yatırımları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak isteyen yatırımcılar için doğrudan yatırım idealdir. Her iki seçenek de etkilidir ancak yatırım yeşil kartı gerekliliklerinin karmaşık doğası hukuki yardım alınmasını gerektirir. Yatırımlarından en fazla kazancı elde etmek yerine EB-5 göçmenlik hedefleri belirlemiş olan kişilerin Bölgesel Merkezlere yatırım yapmaları tavsiye edilir. USCIS, EB-5 yatırım projeleri için bölgesel merkezleri belirlemektedir. EB-5 başvuru sahipleri tarafından yapılan yatırımların yaklaşık yüzde doksanı bir bölgesel merkez yoluyla yapılmıştır.

İstihdam Yaratma Gereklilikleri

Bölgesel Merkezler istihdam yaratma gerekliliklerini yerine getirmektedir. USCIS, EB-5 yatırımı ile vasıflı ABD’li işçiler için en az on tam zamanlı iş açılmasını öngörmektedir. Bütün bu işlerin oluşturulması ve devamlılığı, yatırımcının Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi ve şartlı daimi oturumunu almasını takip eden iki sene içerisinde gerçekleşmelidir. Bir EB-5 projesinin tanımı dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiştir. Doğrudan yatırımda, yatırım yeşil kartı başvuru sahibinin yatırdığı sermayenin doğrudan istihdam oluşturulmasını sağladığını kanıtlaması gerekir. Çalışanlar doğrudan EB-5 yatırımının yapıldığı işletme için çalışmalıdır. Bölgesel merkezler söz konusu olduğunda ise dolaylı, doğrudan ve teşvik edilmiş işlerin tümü başvuru sahibinin istihdam oluşturma hedefi kapsamında sayılır.

Bir Yatırım Yeşil Kartı için Başvuru Sürecine Genel Bakış

EB-5 vizesi başvurusu yapan kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi oturum alabilmek için izlemesi gereken üç temel adım bulunmaktadır. Söz konusu işletme tarafından, başvuru sahibinin doğrudan yatırımına bağlı olarak on adet tam zamanlı ve doğrudan istihdam yaratılmalıdır. Ya da USCIS tarafından belirlenen bölgesel merkez yatırımcı için on adet dolaylı, doğrudan ya da teşvik edilmiş istihdam yaratır. Kişinin bir DS-260 Statü Değişimi Başvurusu ya da Göçmenlik Vize Başvurusu yoluyla daimi oturum almak için başvurabilmesinden önce I-526’nın onaylanması gerekir. Bu başvuru, yatırımcı ve yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu tüm hak sahiplerine bu yatırımı geri verir. Bu formlar ve destekleyici kanıtlar son derece karmaşıktır ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır, bu nedenle bir göçmenlik avukatının hizmetlerine başvurulması tavsiye edilir. EB-5 vizesinin tüm gerekliliklerinin yerine getirildiğini kanıtlayan I-829 başvurusu, iki senelik sürenin sonunda teslim edilmelidir. Eğer bir göçmenlik avukatı ile EB-5 sürecini görüşmek istiyorsanız lütfen ücretsiz bir danışmanlık görüşme randevusu almak için Andrew P. Johnson Hukuk Bürosunu arayın (212-693-3355) ya da info@lawapj.com adresinden e-postayla iletişime geçin.

Başvuran kişinin E2 yatırımcı vizesi almaya hak kazanmak için yüklü bir miktarda yatırım yapması gereklidir. Ancak yasalara göre vize için gerekli minimum bir değer belirlenmemiştir. Genellikle başvuru sahibinin sağlam bir E2 başvurusuna sahip olmak için işletmeye en az 100,000$ değerinde yatırım yapması beklenmektedir. Başvuru sahibinin yatırım yapmayı tercih ettiği işletmenin türüne göre yapması gereken yatırım miktarı değişiklik gösterebilir. 100,000$’dan düşük miktardaki yatırımlar bazı düşük maliyetli girişimcilik şirketleri için yeterli olabilmektedir.

Yüklü miktar yatırım, oransallık yasasına göre yatırımcının şirketin başarılı bir şekilde işletilmesi için göstereceği finansal bağlılığa yetecek miktar olarak tanımlanmaktadır. Bu oransallık yasası, şirkete yapılan tüm yatırım miktarıyla benzer bir şirket kurmanın maliyetlerini veya var olan bir şirketin satın alınması için gerekli miktarı karşılaştırır.

Bu karşılaştırma, başvuru sahibinin işletmeye yaptığı yatırım yüzdesini oluşturur. Bu yüzde, ters kaydırıcı mekanizma skalası biçiminde düşük maliyetli bir şirket için daha yüksek bir yatırım yüzdesinden başlamalıdır. İşletmenin maliyetleri arttıkça yatırım yüzdesi de yavaş yavaş düşer. Bir işletmeye yatırılan sermaye miktarı, aşağıda ABD doları cinsinden verilen örnekteki yüzdeleri karşıladığında veya bu değerleri geçtiğinde yüklü bir miktar olarak kabul edilmektedir.

 • 500,000$ veya daha az maliyeti olan bir işletmeye yüzde 75 yatırım. İşletme maliyetinin 500,000$’dan çok daha düşük olduğu durumlarda ise yüzde 85-100 değerinde bir yatırım gerekli olabilir.

Şirkete yapılan yatırım, yatırım yüzdesini işletme maliyetine göre değerlendirerek işletmenin maliyeti (değeri) ile karşılaştırılmalıdır. İki rakamın aynı olması, yatırımcının işletme için gerekli fonların yüzde 100’ünü yatırmış olduğu anlamına gelir. Bu tip bir yatırım yüklü miktar olarak kabul edilir.

Birçok durumda yüzdeler daha düşüktür. Oransallık yasası, en iyi şekilde ters kaydırıcı skalada anlaşılabilir. İşletme maliyeti düştükçe yapılması gereken yatırım yüzdesi artarken, çok pahalı bir işletme ise vizeye hak kazanmak için daha düşük bir yatırım yüzdesi gerektirir.

Bir yatırımın yüklü bir miktar olarak görülmesi için keskin çizgilerle ayrılmış belli yüzdeler yoktur. Ama yukarıda belirtildiği gibi, bir işletmenin maliyeti düştükçe daha yüksek bir yüzdede yatırım yapılması beklenmektedir. Dolayısıyla yüzde 100’lük bir yatırım genellikle otomatikman 100,000$ veya daha az maliyetli küçük bir işletme için yeterlidir, ancak bu şirket maliyeti 75,000$’dan düşük olmamalıdır. Ama iki eşit ortaklı ya da ortak girişimli ve bu büyüklükteki bir şirket E2 yatırımcı vize statüsü almak için hak kazanabilir.

S: O-1 vizesi ya da O-1 olağanüstü yetenek vizesi nedir?

C: O-1 vizesi, bilim, eğitim, işletme ya da spor alanlarında olağanüstü başarısını kanıtlayabilen ve ulusal ve uluslararası mecralarda bu başarısıyla tanınan yabancı ülke vatandaşları için bir göçmen olmayan istihdam temelli vize sınıfıdır. İşverenin göçmen olmayan bir işçi için, o kişinin olağanüstü yeteneğinin kanıtını belgeleyerek bir başvuru yapmasını gerektirir. Bilim, eğitim, işletme veya atletizm alanlarında olağanüstü yetenek, kişinin bu alanın en üst sırasına yükselmiş olan az sayıdaki kişiden biri olduğunu gösteren uzmanlık düzeyi anlamına gelmektedir.

O-1 vizesi, sanat, bilim, eğitim, atletizm, televizyon ve film endüstrisi alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip kişilere yöneliktir. Kişinin uzmanlık alanında “olağanüstü yeteneğe” sahip olması gerekir. Bu yetenek ise kişinin almış olduğu ödüller, medyada kişi hakkında yayınlanan haberler ve aynı alanda faaliyet gösteren tanınmış uzmanlarla birlikte yapılan çalışmalar ve/veya o alanda gerçekleştirdiği büyük yenilikler veya katkıların yanı sıra diğer kanıtlar ile kapsamlı olarak belgelenmiş ve doğrulanmış olmalıdır. Kişinin ulusal ve/veya uluslararası alanda almış olduğu övgü bu olağanüstü yeteneğin belirlenmesinde önemli rol oynar.

O-1 vizesi, sanat, film ve televizyon alanında ‘olağanüstü başarı’ kanıtı gösterebilen kişiler için uygundur.  USCIS, bu kanunu çoğu yaratıcı çalışma alanını içine alacak şekilde oldukça geniş yorumlamaktadır. ABD’ye giriş yapan kişi kendi meslek alanında çalışmak için gelmiş olmalıdır.

O-1 vizesi almak isteyen kişinin bir sponsoru olması gerekir ve bu sponsor, kendisine O-1 vizesi için sponsorluk yapan şirketin sahibi olabilir.

S: O-1 vizesi, olağanüstü yetenek için neler gerektirir?

O-1 vize sınıflandırması, bilim, sanat, eğitim, işletme veya atletizm alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip kişilere yöneliktir. Bu vizeye hak kazanabilmek için başvuru sahibinin genellikle ulusal ya da uluslararası övgü aldığını kanıtlayabilmesi gerekir. Televizyon ve sinema alanlarındaki sanatçılar ve kişiler biraz daha farklı bir muamele görür ve bu kişilerden olağanüstü başarının kaydını sunmaları beklenir. Bu objektif O-1 gereksinimleri, başvuru sahibinin olağanüstü yeteneklerini ve/veya başarılarını kendi alanlarında faaliyet gösteren nitelikli ve objektif kaynaklardan edindikleri tanınırlığı gösteren kapsamlı belgeler sunmaları gerektiği anlamına gelmektedir.

O-1 vizeleri ABD’de olağanüstü yeteneğe sahip bir kişi gerektiren belirli bir iş imkanı sunan ABD’li işveren tarafından bir dilekçe verilmesine dayanmaktadır. Olağanüstü başarı sağlamış bir grup ya da ekibe üyelik yeterli değildir; başvuru sahibinin bireysel yetenekleri ile nitelikli olması gerekir. Dilekçeyi veren işverenin işçi adayının mevcut O-1 kriterlerini karşıladığının kanıtını sunması, açılan iş pozisyonunun olağanüstü yeteneğe sahip bir kişi tarafından doldurulması gerektiğini ve kişinin Amerika Birleşik Devletleri’ne bu olağanüstü yetenek alanında çalışmaya devam etmek için geldiğinin kanıtını sunması gerekmektedir. O-1 statüsü her seferinde maksimum üç sene süre ile çıkarılabilir ve sınırsız sayıda yenilenebilir.

S: O-1 için aranan nitelikler nelerdir?

C: Açılan iş imkanı olağanüstü yetenek gerektirecek nitelikte olmalıdır. İş teklifi mektubunda kişinin gerçekleştireceği faaliyet ya da aktivitelerin doğası belirtilmeli ve çalışma izninin talep edildiği tarihler dahil edilmelidir; ilk başvuruda bu süre üç seneden fazla olamaz, takip eden tüm başvurularda ise bu süre bir sene olacaktır.

Bir meslektaş grubu ve başvuru sahibinin uzmanlık alanında uzman bir kişinin yazılı istişari fikri. Bu belgenin bir örneği, O-1 başvuru sahibinin nitelikleri ve yapacağı işe şahitlik eden tanınmış bir araştırmacının kaleme aldığı destek yazısı olabilir. Yabancı uyruklu şahsın ulusal ve uluslararası mecralarda kendi alanında olağanüstü başarısının kabul edildiğine dair kanıt başvuruya dahil edilmelidir. Bu kanıt şunlardan en az üçünü içermelidir:

(1) Yabancı uyruklu şahsın faaliyet alanında mükemmellik için ulusal ya da uluslararası kabul gören ödül ya da mükafatlar almış olduğuna dair belgeler;

(2) Yabancı uyruklu şahsın üyelik için üstün başarı gerektiren ve başarının o alanda ulusal ya da uluslararası ün yapmış uzmanlar tarafından değerlendirildiği birliklere üyeliği;

(3) Profesyonel ya da başlıca ticari yayınlar veya büyük medya kuruluşlarında yabancı uyruklu şahıs hakkında, ilgili alanda yapmış olduğu işler ile ilgili olarak yayınlanmış bültenler; bunlar yayınlanmış olan içeriğin başlığı, tarihi ve yazarının yanı sıra gerekli çevirisini içermelidir;

(4) Yabancı uyruklu şahsın bir panelde yer aldığının ya da bireysel olarak, aynı alanda faaliyet gösteren diğerlerinin eserlerine hakemlik yapmış olduğunun kanıtı;

(5) Orijinal bilimsel, akademik ya da ticari açıdan kendi alanına yapmış olduğu büyük öneme sahip katkılarının kanıtı;

(6) Yabancı uyruklu şahsın alanında profesyonel dergiler veya diğer büyük medya kuruluşlarında akademik makaleler yayınlamış olduğunun kanıtı;

(7) Yabancı uyruklu şahsın itibarlı kurum ya da kuruluşlarda kritik ya da önemli bir pozisyonda istihdam edilmiş olduğunun kanıtı ya da

(8) Yabancı uyruklu şahsın yüksek bir maaşla çalışmış olduğu ya da hizmetleri için yüksek bir maaş ya da diğer karşılığı alacak olduğunun sözleşme ya da diğer güvenilir yöntemlerle kanıtlanması.

Bir O-1 vizesine hak kazanabilmek için başvuru sahibinin olağanüstü yeteneğini kanıtlayan belgeler sunması gerekir. Olağanüstü yeteneğin kanıtlarının örnekleri arasında ulusal ya da uluslararası tanınmışlığa sahip mükemmeliyet ödülleri, üstün başarı gerektiren derneklere üyelik ve başvuru sahibi tarafından ya da onun hakkında yazılmış makaleler yer almaktadır.

İşveren, bu belgeleri desteklemek amacıyla başvuru sahibinin alanında faaliyet gösteren uzmanların, başvuru sahibinin alanındaki olağanüstü yeteneklerine şahitlik eden imzalı mektuplarını sunabilir.

S: Sanat alanında Olağanüstü Yetenek gereklilikleri nelerdir?

C: Sanat içerisinde güzel sanatlar, görsel sanatlar, mutfak sanatları ve performans sanatları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi yaratıcılık aktivitesi ya da faaliyeti gerektiren alan yer alır. Bu kategoriye dahil temel teknik veya yaratıcı personel arasında set tasarımcıları, koreograflar, müzik koçları ve ilgili profesyoneller de yer almaktadır.

İşveren, O-1 kapsamındaki sanatçının kendi alanında önemli olduğunu göstermelidir. Film veya televizyon endüstrilerini kapsayan özel durumda ise işverenlerin O-1 kapsamındaki sanatçının bu sektörlerde olağanüstü başarıya ulaştığının kabul edildiğini kanıtlaması gerekir.

Her iki durumda da bu kanıt, sanatçının Akademi Ödülleri, Emmy, Grammy ya da Yönetmenler Birliği Ödülleri gibi o alanda önemli bir ulusal ya da uluslararası ödül almış olduğunun gösterilmesiyle gerçekleştirilebilir. Çoğu kişi şu takip eden kategorilerden en az üçünün kanıtını sunarak bu vizeye hak kazanmaktadır:

(1) Eleştiri yazıları, reklamlar, tanıtım yayınları, promosyonlar, sözleşmeler ya da açıklamalarla kanıtlandığı üzere seçkin bir itibara sahip prodüksiyon ya da etkinliklerde başrol ya da önemli oyuncu olarak hizmetler sunmuş ya da sunacak olma;

(2) Eleştirmen yorumları ya da büyük gazeteler, ticari dergiler, dergiler ya da diğer yayınlarda yayımlanmış içerik ile kanıtlanacağı üzere başarıları için ulusal ya da uluslararası övgü almış olma;

(3) Medyada yayınlanan makaleler, açıklamalar, vb. ile kanıtlanacağı üzere seçkin bir itibara sahip kurum ve kuruluşlarda lider, başrol ya da önemli bir rolde oynamış olma;

(4) Önemli ticari başarı elde etmiş ya da olumlu eleştiriler almış olduğunun kaydına sahip olma;

(5) Kurumlar, eleştirmenler, devlet kuruluşları ya da diğer tanınmış uzmanlar tarafından anlamlı bir şekilde tanınmış olma;

(6) Aynı alandaki diğerlerine kıyasla yüksek bir maaşla ya da diğer karşılıkla çalışmış olma.

Eğer yukarıdaki kanıt kategorileri belirli bir kişiye kolaylıkla uygulanamıyorsa, olağanüstü yeteneğin “karşılaştırılabilir kanıtı” sunulabilir.

S: O-1 vize başvurusunu kim yapabilir?

C:  O-1 başvuruları sadece ABD’li bir işveren, herhangi ABD menşeli şirket, ABD’li bir temsilci ya da ABD’li temsilci yoluyla yabancı bir işveren tarafından işleme koyulabilir.

 

S: O-1 vizesinin H-1B vizesine göre avantajları nelerdir?

C: O-1 vizesi, bilim, sanat, atletizme, eğitim ve işletme alanlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlık gerektiren bir işte çalışacak olağanüstü yeteneğe sahip üstün yabancılara yönelik bir göçmen olmayan vizesidir. Başlıca gereklilik olarak, O-1 vizesine başvurmak için ABD’li işverenin iş teklifi gerekmektedir.  H-1B vizesinin aksine O-1 vizesi için hiçbir yıllık kota bulunmamaktadır. O-1 vizesinin bazı önemli hususları ve avantajları şunlardır:

O-1 vizesi sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde kendisine sponsor olan işveren için yasal olarak çalışabilir;

O-1 vize başvurusu genellikle oldukça kısa bir sürede onaylanır;

O-1 vizeleri, maksimum 3 yıl süreyle ve sınırsız sayıda 1 yıllık uzatma hakkı olmak üzere bir proje ya da etkinlik için gerekli süre için onaylanabilir;

O-1 vize sahibi ve kişinin aile üyeleri, O vizesi mührü ve statüsü geçerli olduğu sürece ABD’ye giriş çıkış yapabilir;

O-1 vizesi sahibinin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları, O-1 vizesi sahibine Amerika Birleşik Devletleri’nde eşlik edebilir ancak ABD’de çalışamazlar;

O-1 vizesine sahip işçi işini değiştirmek isterse yeni bir vize alması gerekir.

S: İstişari görüş nedir?

C: Bir O-1 vizesi kendisine verilmeden önce başvuru sahibinin özel bir danışmanlık sürecinden geçmesi gerekir. Başvuru sahibi, bir meslektaş grubu (yabancı uyruklu şahsın mesleğini icra eden profesyonellerden oluşan bir grup) ya da bir birlik, sendika veya yönetim kuruluşunun “istişari görüşünü” almalıdır. “İstişari görüş”, başvuru sahibinin dolduracağı pozisyonun olağanüstü yetenek gerektirdiğini belirten bir kurumdan alınmış mektuptur.

Bu meslektaş grubu görüşünü yazılı olarak USCIS’e sunmalıdır. Eğer hiçbir meslektaş grubu mevcut değilse, başvuru sahibi o alanda faaliyet gösteren bir kişinin hiçbir meslektaş grubunun mevcut olmadığını beyan eden mektubunu sunabilir.

USCIS, başvuru sahibinin daha önce temin edilmiş bir meslektaş grubu danışmanlığını takip eden iki sene içerisinde ABD’ye yeniden giriş yapması halinde yeni bir danışmanlık talep etmeyecektir. EB1-Olağanüstü Yetenek kategorisinin aksine O-1 kategorisi işverenden istihdam ve sponsorluk talep etmektedir.

S: Sanat alanında hiçbir uygun birlik olmaması halinde ne olur?

C: Uygun bir meslektaş grubu, sendika ve/veya yönetim örgütünün, söz konusu işin doğası ve başvuru sahibinin niteliklerine ilişkin danışmanlığı bir O-1 başvurusunun onaylanmasından önce zorunludur. Bu gereklilik özellikle sanat, eğlence sektörü ve atletizm alanlarında önemlidir.

İstişari danışmanlık, hiçbir uygun birliğin mevcut olmaması durumu dışında sendika danışmanlığıdır. Uygun birliğin bulunmaması halinde, işveren o alandaki bir uzman, bir meslektaş grubu ya da yönetim birliğinin başvuru sahibinin yetenek ve başarılarını, gerçekleştirilecek görevlerin doğasını ve bu hizmetlerin olağanüstü yetenek gerektirip gerektirmediğini tanımlayan istişari görüşünü sunabilir.

S: Bir temsilcinin O-1 vize başvurusu yapması için özel gereklilikler nelerdir?

C: Bir temsilci tarafından yapılan bir başvuru çeşitli şartlara tabidir.

Bu temsilcinin kendi başına hareket etmek yerine ne kadar küçük olursa olsun bir şirket sahibi olması gerekir.

USCIS, başvuru sahibi ile temsilcisi arasında bir sözleşmesi olmasını tercih eder.

Destekleyici belgeler arasında faaliyet veya faaliyetlerin gerçekleştirileceği yerin eksiksiz detayları olmalıdır.

S: O-1 vize başvurusunun gereklilikleri karşıladığı nasıl belirlenir?

C:  EB1 Olağanüstü Yetenek başvurusunun başlıca gerekliliği, alanınızda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunuzu kanıtlamanızı gerektirmesidir. O-1 vizesi, bir alanda olağanüstü olduğu kabul edilen ve bu alandaki çalışmalarına devam etmek için ABD’ye gelmekte olan yabancı uyruklu kişilere uygundur.

O-1 başvurusunun gereklilikleri karşıladığını belirlemek için yabancı uyruklu şahsın, O-1 Olağanüstü Yetenek vize kategorisi için sıralanan 8 kritere uygun olarak ulusal ya da uluslararası övgü aldığını ve başvuru sahibinin başarılarının alanında tanındığını kanıtlaması gerekmektedir.

O-1 vizesi için sunulan kanıtlar şu gereklilikleri karşılamalıdır:

O-1 vize başvurusu, yabancı uyruklu başvuru sahibinin bu 8 kriterden hangilerini karşılamaya çalıştığını belirtir nitelikte olmalı ve her bir kriter için ilgili bulguları sunmalıdır.

Bilim, eğitim, işletme veya atletizm alanlarındaki olağanüstü yetenek, başvuru sahibinin ulusal ya da uluslararası alanda almış olduğu övgü ile kanıtlanmalıdır.

S: Faaliyet alanında mükemmelik için ulusal ya da uluslararası kabul gören ödül ya da mükafatlar almış olma kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Alınmış olan ulusal ya da uluslararası ödüller arasında Nobel veya Pılitzer Ödülü gibi uluslararası kabul gören ödüller ya da alana ait diğer önemli ve ulusal ya da uluslararası tanınırlığa sahip ödüller olabilir.

O-1 vize kriteri prestij ödüllerini kapsamaktadır. Başvuruya sadece ödül kanıtı değil aynı zamanda bu ödülün bu alanda önemli olduğuna dair kanıtın da dahil edilmesi önemlidir. Bunlar içinde hakemlik kriterleri veya medyada yer aldığına dair kanıtlar ve bu ödülle bağdaştırılan prestij yer almalıdır.

S: Yabancı uyruklu şahsın alanda faaliyet gösteren birliklere üyeliği kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Belirli bir mesleğin tüm üyelerine açık birlikler göz önünde bulundurulabilir, ancak üyelik fırsatını sadece alanında en başarılı kişilerle sınırlayan birlikler elbette daha değerlidir.

Uzman akademisyenler sıklıkla birliklere üye olurlar. Bununla birlikte, uygun diplomaya sahip çoğu akademisyen belirli bir ücret karşılığında bu gibi birliklere katılma hakkını kazanır. Bir üyeliğin bu kategoride ağırlığa sahip olması için birlik üyeliği için yüksek bir seçim standardı bulunmalıdır. Yabancı uyruklu başvuru sahibi, bu seçimli üyelik kriterlerinin yanı sıra bu birliğe üyeliğinin belgesini sunmalıdır.

S: Yabancı uyruklu şahsın profesyonel ya da başlıca ticari yayınlar veya büyük medya kuruluşlarında yayınlanmış içeriğinin olması kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Yayınlanmış olan bu içerik, yabancı uyruklu şahsın alandaki çalışmalarını ilgilendirmelidir. Bu yayınlar alana özel dergiler ile yüksek tirajlı gazeteler arasında çeşitlilik göstermektedir.

Bu O-1 vize kriterini karşılayabilmek için yayınlanmış içeriğin ulusal ya da uluslararası düzeyde olması gerekmektedir. Yerel gazetelerde ya da şirket içi raporlarda yayınlanan yazılar bu niteliği karşılamaz. Bununla birlikte, standart akademik alıntılar yabancı uyruklu başvuru sahibi hakkında yayınlanmış içerik kabul edilmemektedir.

S: Yabancı uyruklu şahsın  aynı alanda faaliyet gösteren diğerlerinin eserlerine hakemlik yapmış olduğu kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Bir bilimsel makalenin meslektaş değerlendirmesi sürecinde yer almak ya da bir tez izleme komitesine üye olmak bu gerekliliği karşılayabilir.

Değerlendirme talebinin özellikle doğrudan başvuru sahibine yapılmış olması halinde burslar ya da makalelerin değerlendirmesi de bu kriteri sağlayabilir. Bir danışman ya da akıl hocası tarafından yönlendirilmiş olan genel mektuplar veya talepler dikkate alınmayacaktır.

S: Yabancı uyruklu şahsın orijinal bilimsel, akademik ya da ticari açıdan kendi alanına yapmış olduğu önemli katkılar kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Bu O-1 vize standardı çok geniş kapsamlıdır. Temelde USCIS, o alanda faaliyet gösteren diğer kişiler tarafından başvuru sahibine yazılmış destek mektuplarını baz alarak başvuru sahibinin katkılarını kararlaştıracaktır.

Bu kategoride sunulan kanıtlar uluslararası tanınırlık standardına uygun olmalıdır. Bir yabancı uyruklu şahsın çalışmalarının yayınlanması veya sunulması ya da bu çalışmalar için fon sağlanması araştırma çalışmalarında sık rastlanan bir durumdur ve akademi topluluğunun bu çalışmayı dikkate aldığını göstermemektedir.

S: Yabancı uyruklu şahsın alanında profesyonel dergiler veya diğer büyük medya kuruluşlarında akademik makaleler yayınlamış olduğunun kanıtı kriteri O-1 vizesi için nasıl karşılanır?

C: Bu O-1 vize kriteri, yabancı uyruklu şahsın kendi alanına ilişkin olarak kaleme aldığı makaleleri kapsamaktadır. Bunların yayınlandığı mecra ise önemli ticari dergilerden kitlesel medya organları arasında çeşitlilik gösterebilir. Her ne kadar bu düzenlemede özellikle “makale” ifadesi kullanılmış olsa da görsel medya gibi diğer yayın formları da bu gerekliliği karşılayabilir.

Bu yayınların hakemli akademik dergiler ve uluslararası alanda yayınlanıyor olması tercih edilir. Başvuruyu yapan kişi bu kategori altında kanıt sunarken bu yayının ortalama akademik yayınlardan daha üstün olduğunu gösterebilmelidir. Bunu göstermenin bir yolu, yabancı uyruklu kişi tarafından yazılan makalelere, o alandaki bağımsız araştırmacılar tarafından sıklıkla alıntı yapıldığını göstermektir.

S: Yabancı uyruklu başvuru sahibinin olağanüstü olduğunun düşünülebileceğine dair güçlü bir argüman sunmak için nasıl kanıt gösterilir?

C: USCIS’e göre aşağıdaki kanıtlar, yabancı uyruklu başvuru sahibinin O-1 vize başvurusu için olağanüstü olduğunun düşünüldüğüne dair güçlü bir argüman sunabilir:

1) Akademik sempozyumlarda yayınlanan hakemli sunumlar;

2) Dergilerde yayınlanan hakemli makaleler;

3) Diğer akademisyenlerin yabancı uyruklu başvuru sahibinin alana yapmış olduğu katkılar hakkındaki görüşleri;

4) Yabancı uyruklu başvuru sahibinin çalışmasının alanında güvenilir olduğunu gösteren alıntı indeksi giriş sayısı ya da

5) Yabancı uyruklu başvuru sahibinin bir hakemli akademik dergiye hakem olarak katılımı.

S: H-1B vize sayısı sınırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak için O-1 vizesine başvurabilir miyim?

C: H-1B vizesi için geçerli yıllık kota nedeniyle,O-1 vizesiyle başvuru yapacak yabancı ülke vatandaşlarının H-1B kotasının dolmasını beklemeleri gerekmektedir. Çok sayıda yeni yabancı ülke vatandaşı diğer seçenekler arıyor. O-1 vizesi, nitelikleri uygun olan olağanüstü yetenekli yabancı uyruklu kişiler için çok daha iyi bir seçenektir. O-1 vizesi için herhangi yıllık kota söz konusu değildir ve O-1 vizeleri kısa sürede çıkmaktadır.

 1. O-1 vizesine başvurmak istiyorum, O-1 vize başvuruma nasıl yardımcı olabilirsiniz?
 2. Geçtiğimiz 20 sene içerisinde yüzlerce O-1 vize başvurusu yaptık ve O-1 vizesi için niteliklerinizin uygunluğunu saptamak için size ücretsiz bir değerlendirme sunacağız.

S: Kişi birden fazla işveren için çalışabilir mi?

C: Bunun cevabı evet olacaktır.

 

S: O-1 vizesi başvurusu yapan kişinin daimi bir çalışma izni olması ya da daimi oturum için bir tercih dilekçesi vermiş olması halinde ne olur?

C: USCIS tüzüğüne göre, bir daimi çalışma izninin onaylanması ya da daimi oturum için bir tercih dilekçesi verilmiş olması O-1 başvurusunun reddinin, bu başvurunun uzatılması için bir talebin ya da yabancı uyruklu şahsın ülkeye giriş, statü değişimi ya da kalış süresi uzatma başvurusunun dayanağı olamaz.

S: Kişi O-1 statüsünü ne süreyle devam ettirebilir?

C: O-1 statüsü için herhangi bir maksimum süre yoktur. Teoride süresiz olabilir. Bununla birlikte statü süresi, yabancı uyruklu kişinin ABD’li işvereninin gerektirdiği görev veya aktiviteleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu sürenin uzunluğuna göre belirlenecektir.

Çıkacak ilk kalış süresi, O-1 başvuru sahibinin teklif edilen iş için ihtiyaç duyduğu sürenin bu olması şartıyla üç seneden uzun olamaz. Bu süre ise yabancı uyruklu şahsın O-1 vizesini almış olduğu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kanıtlaması üzerine bu tarihten sonra bir yıllık artışlarla uzatılabilir.

S: O-1 Vizesi için kalış süresi ne kadar uzatılabilir?

C: O-1 vizesi sınırlama olmaksızın her sene uzatılabilir. .

S: Aile üyelerine ne tip vize verilir?

C: O-1 vizesi sahibinin eşi ve yirmi bir yaş altı çocukları ABD’de ona eşlik etmek amacıyla O-3 vizesi ya da statüsüne başvurabilir. O-3 vize statüsü ABD’de çalışma izni sağlamamaktadır. O-1 vizesi sahibinin eşi ve (21 yaş altı) çocukları, vize sahibinin ABD’deki ataması sırasında ona eşlik etmek için O-3 kategorisinde türev vizeler alabilirler.

S: O-2 vizesi nedir?

C: O-2 vizesi, O-1 vizesi sahibine işlerini gerçekleştirmekte yardımcı olacak, eşlik eden kişiler tarafından alınabilir. Bir O-2 vizesine hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması gerekir:

Gerçek iş performansının ayrılmaz bir parçası olmak;

Başkaları tarafından gerçekleştirilemeyecek kritik beceri ve deneyime sahip olmak

Televizyon ve sinema sektöründe ise O-1 vizesi sahibi yabancı uyruklu kişi ile uzun süreli iş ilişkisine sahip olmak.

Başvuru sahibinin bu temel rolünü ve bir ABD’li işçide kolaylıkla bulunmayan beceri ve deneyime sahip olduklarını doğrulamak için kanıtlar sunulmalıdır.

S: O-1 ve EB1-Olağanüstü Yetenek arasındaki fark nedir?

C: O-1 vizesi ya da statüsünün gereklilikleri, EB1-EA (Olağanüstü Yetenekli Yabancı Ülke Vatandaşı) gerekliliklerine son derece benzerdir. İkisinin farkı ise O-1 standartlarının göçmen olmayan statüsü almak isteyenler için uygunken EB-1A standardının daimi göçmenlik statüsü almak isteyenler için uygun olmasıdır

S: İstihdama ilişkin bir göçmen olmayan statüsü olarak, O-1 ile H-1B gibi diğer istihdama ilişkin göçmen olmayan statüleri arasındaki fark nedir?

C: O-1 statüsü, diğerlerine kıyasla daha fazla iş çeşidine uygun olmasıyla diğer istihdama ilişkin statülerden ayrılmaktadır. Örneğin, H-1B statüsü, en azından lisans diploması sahibi  yabancı ülke vatandaşı profesyonelleri ile sınırlıdır ve böylesi bir eğitim geçmişi olmayan yabancı atlet veya şovmenler için uygun değildir. Bununla birlikte, bu atletler veya şovmenler O-1 statüsüne başvurabilir. Ayrıca, O-1 statüsünün gereklilikleri H-1B’ye göre çok daha fazladır. Buna ek olarak, 6 yıllık tam izinli kalış süresini dolduran H-1B statüsüne sahip kişiler O-1 statüsü edinebilir.

S: Bir O-1 vizesi nasıl edinirim?

C: Öncelikle, gelecekteki işvereniniz ya da temsilcinizin USCIS’e bir O-1 dilekçesi vermesi gerekir. Bundan sonra kendi ülkenizde ya da ABD’de O-1 vizesi/statüsü için başvuru yapabilirsiniz.

S: O-1 başvurumu yapmadan önce neler hazırlamalıyım?

C: Genellikle, O-1 başvurusu yapmadan önce bir meslektaş grubu, işçi birliği ya da yönetim örgütü gibi uygun bir danışmanlık kuruluşunun istişari görüşünün alınması gerekir. Bu istişari görüş sizin olağanüstü yeteneğe sahip bir yabancı olup olmadığınız ve bu olağanüstü yeteneklerin tarafınızca gerçekleştirilecek faaliyetler için gerekli olup olmadığının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bazı durumlarda bu gereklilik iptal edilebilir ya da böyle bir görüşün mevcut olmadığının kanıtı ile karşılanabilir.

S: Bir sanatçıyım ve O-1 statüsüne başvurmak istiyorum. Başvurumun gereklilikleri nelerdir?

C: Bir sanatçı olarak O-1 statüsüne başvurabilmek için, faaliyet gösterdiğiniz sanat alanında “ayrıcalık” sahibi olduğunuzu göstermelisiniz. “Ayrıcalık,” o sanat alanında bilinen, önde gelen ya da tanınmış olarak tasvir edilebilecek bir kişinin düzeyinden önemli ölçüde daha yüksek bir beceri ve tanınmışlık ile kanıtlanacağı üzere üst düzey başarım anlamına gelmektedir.

S: Bir oyuncuyum ve O-1 statüsüne başvurmak istiyorum. Bir sinema veya televizyon oyuncusu olarak başvurumun gereklilikleri nelerdir?

C: Film veya televizyon sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, film ve/veya televizyon alanında bilinen, önde gelen ya da tanınmış olarak tasvir edilebilecek bir kişinin ortalama düzeyinden önemli ölçüde daha yüksek bir beceri ve tanınmışlık ile kanıtlanacağı üzere üst düzey başarım göstermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, sinema veya televizyon endüstrisi kapsamında değerlendirilen gerekliliklerin diğer sanatlar için geçerli olanlardan biraz daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

S: O-1 vizesi sahibi bir film yıldızının asistanıyım. Ne tür vizeye başvurmalıyım.

C: Bir O-2 vizesine başvurabilirsiniz. O-2 statüsüne hak kazanmak için gerçek performansın “ayrılmaz bir parçası” olmalısınız ve O-1 vizesi sahibi yabancı ile genel olmayan ve ABD’li bir işçi tarafından gerçekleştirilemeyecek “kritik beceri ve deneyime” sahip olmalısınız.

S: Yabancı ülke vatandaşları ABD’de nasıl O-1 statüsüne geçiş yapar?

C: Yabancı uyruklu kişi zaten ABD’ye giriş yapmış ise ve O-1 yabancı uyruklu kişi niteliklerine sahipse bu kişi diğer göçmen olmayan statüsünü ABD’de O-1 statüsüyle değiştirebilir.

Bu seçenek, ABD’ye denetimsiz olarak giriş yapmış ya da daha önceki statüleri kapsamında izin verilen kalış süresini aşmış kişiler için geçerli değildir. Ayrıca, J1 iki yıl yabacı oturum gerekliliğine tabi olan bir yabancı uyruklu kişi statüsünü ABD’de değiştiremez ve O-1 dilekçesi onaylandıktan sonra O-1 vizesini ABD dışında almalıdır.

S: Kendim için O-1 vizesine başvurabilir miyim?

Bir temsilci ya da işverene ihtiyacınız bulunmaktadır, bununla birlikte bazı durumlarda size sponsor olan şirketin sahibi olabilirsiniz.

S: Birden fazla lokasyonda çalışabilir miyim?

C: Başvuru sahibinin birden fazla lokasyonda çalışmasını gerektiren bir dilekçe, performansların tarih ve lokasyonları ile bir yolculuk programını içermeli ve başvuru sahibinin bulunduğu bölgeden sorumlu bir hizmet merkezine verilmiş olmalıdır.

S: Kimler O-2 Vizesi alabilir?

C: Bir O-2 vizesine hak kazanabilmek için aşağıdaki kriterleri sağlamanız gerekir:

Esas performansta önemli role sahip olmak;

Standartların üzerinde bir beceri ve deneyim bütününe sahip olmak;

O-1 vizesi sahibi ile devam eden bir profesyonel ilişkiye sahip olmak;

Yabancı ülkede terk etmeyeceği bir oturuma sahip olduğunu kanıtlamalıdır. Kararlaştırılmış çıkış tarihi de belirtilmelidir;

İşçi Örgütünden, hiçbir Amerikalının yardımcı olamayacağını ve O-2 başvuru sahibinin O-1 vize sahibinin çalışmalarının tamamlanması için esas olduğunu beyan eden işçi danışmanlığını almalıdır.

S: O-2 Vizesi için kalış süresi ne kadardır?

C: Çıkacak ilk kalış süresi 3 senedir. Bu kalış süresi 1 yıla kadar artışlarla uzatılır. O-2 vizesi, O-1 vize sahibinin görevini tamamlamasına kadar geçerlidir.
S: O-2 vizesi kalış süremi nasıl uzatırım?

C: O-1 vizesi sahibine eşlik etmeniz nedeniyle, söz konusu işin tamamlanmasına kadar kalmaya izniniz bulunmaktadır. Uzatma süreleri her yıl yapılacak artırımlarla verilir. Bir uzatma süresi için işverenin I-129 Formu doldurması gerekmektedir. O-1 vizesi işverene bağlı olduğu ve O-2 vizesi sahiplerinin 0-1 vizesi sahiplerine destek çalışanı olarak hizmet vermesi nedeniyle işveren, bu görevin yerine getirileceği bölgeden sorumlu USCIS Hizmet Merkezine I-129 Formu ile başvuruda bulunmalıdır.

O-2 statüsü başvurusu ayrı bir dilekçe ile yapılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir işveren, ABD’li bir temsilci ya da ABD’li bir temsilci aracılığıyla yabancı bir işveren O-2 başvurusu yapabilir. Aynı O-1 başvurusu sahibine aynı zaman aralığında ve aynı lokasyonda, aynı etkinlikler ya da performanslarda eşlik etmeleri halinde bu başvuruya birden fazla personel eklenebilir.

S: O-3 Vizesi Nedir?

C: O-3 vizeleri, O-1 vizesi ve O-2 vizesi sahiplerinin birinci dereceden akrabaları, eşi ve evlenmemiş erişkin olmayan çocuklarına verilir. Çıkacak ilk kalış süresi 3 yıldır ve bu süre 1 yıllık uzatmalara tabidir. O-3 vizesi, birincil vize başvurusu sahibinin görevini tamamlamasına kadar geçerlidir.

S: O-3 Vizesi için kalış süresi ne kadar uzatılabilir?

C: O-1 veya O-2 vizesi sahiplerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, birincil vize başvurusu sahibinin görevini tamamlamasına kadar ABD’de ikamet edebilirler. Bir uzatma süresi için bu kişilerin I-539 Formu doldurarak dilekçe vermesi gerekmektedir. Uzatma süreleri her yıl yapılacak artırımlarla verilir. O-1 ve O-2 vizeleri işverene bağlı vizelerken O-3 vizesi sahipleri, O-1 vizesi sahiplerinin eşleri ve evlenmemiş erişkin olmayan çocukları gibi bakmakla yükümlü oldukları kişilerdir.

S: Gelecek bahar ayında Doktora diplomamı alacağım. O zamana kadar H-1B kotasının dolabileceğini biliyorum. Nitelik gerekliliklerini karşılamam halinde başvurumu O-1 statüsü ile değiştirebilir miyim?

C: Evet, H-1B kotası dolduğu zaman ve ABD’li bir işveren seni işe almak istiyorsa Doktora diploman ile O-1 statüsüne başvurmaya uygun olabilirsin. O-1 statüsü, diğerlerine kıyasla daha fazla iş çeşidine uygun olmasıyla diğer istihdama ilişkin statülerden ayrılmaktadır. Ama O-1 statüsünün gereklilikleri H-1B’ye göre çok daha fazladır. Buna ek olarak, 6 yıllık tam izinli kalış süresini dolduran H-1B statüsüne sahip kişiler O-1 statüsü edinebilir.

S: 2 yıllık ana vatanında oturum gerekliliğine tabi J-1 statüsündeyim ve bu 2 yıllık ana vatanında hizmet gerekliğinden feragat etmem artık mümkün değil. Vatanıma dönmek yerine ABD’de araştırma projeme devam etmek için O-1 statüsüne başvurabilir miyim?

C: Bir J-1 statüsü sahibi olarak O-1 vizesine geçiş yapabilirsiniz, ama O-1 vizesine yurt dışındaki bir ABD Konsolosluğundan başvurmanız gerekmektedir, çünkü iki yıllık ana vatanda oturum gerekliliğini yerine getirmeksizin ya da bu gereklilik için muafiyet kazanmaksızın göçmen olmayan statünüzü ABD içinde değiştiremezsiniz.

İşvereninizin USCIS’e bir O-1 dilekçesi vermesi gerekiyor. Bu dilekçe onaylandıktan sonra yurt dışındaki bir ABD konsolosluğundan O-1 vizesine başvurmalısınız. O-1 vizesini edindikten sonra, iki yıllık oturum gerekliğini tamamlamadan ya da bu gereklilik için muafiyet kazanmaksızın ABD’ye giriş yapabilirsiniz.   Bununla birlikte, bu kuralla ilgili bazı istisnalar olduğu için lütfen bir O-1 göçmenlik avukatı ile görüşün.

S: Bir üniversite H-1B vizesi ile araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. EB1 Olağanüstü Yetenek kategorisinde I-140 başvurusu yaptım ve hala USCIS’in onayını bekliyorum. Ama H-1B vizem çok yakında 6 yıl sınırına ulaşacak, H-1B vizemin 6 yıllık limit problemi yaşamamak için bir O-1 vizesine başvurmak için gerekli niteliklere sahip olup olmadığımı bilmek istiyorum.

C: O-1 vizesi bilim, eğitim, sanat, atletizm ve işletme alanlarında “olağanüstü yeteneğe” sahip kişilere yöneliktir. O-1 vizesi sahibi, diğer istihdam temelli göçmen olmayan kategorilerinde izin verilmeyen tüm avantajlardan faydalanır.

EB1 Olağanüstü Yetenek kategorisinde I-140 başvurusu yaptıysanız O-1 vizesine başvurmaya uygun olabilirsiniz. Böylece, H-1B vizesinin aksine bir işçi örgütü şartlı başvuruya tabi olmayacaksınız. Daha da önemlisi, O-1 vize statüsüne geçtikten sonra H-1B’nin 6 yıllık sınırı ortadan kalkacaktır.

S: O-1 vizesi başvurusu yapan kişinin daimi bir çalışma izni olması ya da daimi oturum için bir dilekçe vermiş olması halinde ne olur?

C: USCIS tüzüğüne göre, bir daimi çalışma izninin onaylanması ya da daimi oturum için bir tercih dilekçesi verilmiş olması O-1 başvurusunun reddinin, bu başvurunun uzatılması için bir talebin ya da yabancı uyruklu şahsın ülkeye giriş, statü değişimi ya da kalış süresi uzatma başvurusunun dayanağı olamaz.

S

S: Bir şirketten ABD’de devam eden bir araştırma projesinde çalışma teklifi aldım. Şimdi O-1 Vizesi için başvurma olanağını düşünüyorum. O-1 vize kalifikasyon kriterlerinde bulunan “faaliyet” terimini nasıl yorumlamalıyım? Ve O-1 vize başvurumda “olağanüstü yetenek” statümü nasıl göstereceğim?

C: O-1 vizesi kalifikasyon kriterlerine göre, yabancı ülke vatandaşı başvuru sahibinin ABD’ye olağanüstü yetenek gerektiren bir faaliyet ya da bir dizi faaliyeti gerçekleştirmek için geliyor olması gerekmektedir. Burada “faaliyet” sözcüğü sadece atletizm ya da sanat dallarında değil aynı zamanda ABD’li bir şirket için devam eden bir araştırma projesi de dahil olacak şekilde yorumlanabilir.

 

S: O-1 vizesi ve EB1-Olağanüstü Yetenek başvurusu arasındaki fark nedir? Ve O-1 ile H-1B gibi diğer istihdama ilişkin göçmen olmayan statüleri arasındaki fark nedir?

C: O-1 vizesi ya da statüsünün gereklilikleri, EB1 Olağanüstü Yetenekli Yabancı Ülke Vatandaşı (EB-1A ya da EB1-EA) istihdam temelli daimi oturum kategorisinin gerekliliklerine son derece benzerdir. İkisinin farkı ise O-1 vizesi/statüsünün göçmen olmayan statüsü almak isteyenler için uygunken EB-1A standardının daimi göçmenlik statüsü almak isteyenler için uygun olmasıdır

O-1 vizesi/statüsü, diğerlerine kıyasla daha fazla iş çeşidine uygun olmasıyla diğer istihdama ilişkin statülerden ayrılmaktadır. Örneğin, H-1B statüsü, en azından lisans diploması sahibi  yabancı ülke vatandaşı profesyonelleri ile sınırlıdır ve böylesi bir eğitim geçmişi olmayan yabancı sanatçı, atlet veya şovmenler için uygun değildir. Bununla birlikte, bu sanatçılar, atletler veya şovmenler O-1 statüsüne başvurabilir.

Ayrıca, O-1 statüsünün gereklilikleri H-1B’ye göre çok daha fazladır. Buna ek olarak, 6 yıllık tam izinli kalış süresini dolduran H-1B statüsüne sahip kişiler O-1 vizesi/statüsü edinebilir.

S: ABD’li bir işverenin yardımıyla bir O-1 vize başvurusu yapmak istiyorum. Ben görsel sanatlar uzmanıyım. O-1 vize başvurusu yapmak için bir “istişari görüş” almalı mıyım? Ve “istişari görüşü” nasıl alabilirim? Teşekkürler.

C: O-1 vize başvurusu yapmak için O-1 vize başvurusu belgeleri arasında bir İstişari Görüş olması gerekir. ABD’li işveren, yabancı uyruklu başvuru sahibi için istisnai yetenekleri hakkında istişari görüş edinmek için o alanda faaliyet gösteren uygun bir meslektaş grubu, işçi örgütü ya da yönetim örgütüne danışmalıdır. Genellikle, başvuru sahibinin alanında faaliyet gösteren ve uzmanlığa sahip danışmanlık örgütünden yazılı bir istişari görüş alınmalıdır.

Ancak, başvuru sahibinin İstişari Görüş verebilecek hiçbir danışmanlık örgütünün mevcut olmadığını kanıtlaması halinde böyle bir istişari görüş gerekli görülmeyebilir.

 

S: Ben alanında tanınmış bir Kostüm Tasarımcısıyım, sanat alanında olağanüstü yetenekli yabancı ülke vatandaşı olarak O-1 vizesine başvurabilir miyim? Teşekkürler.

C: Olağanüstü yetenekli bir yabancı ülke vatandaşı olarak O-1 vizesine başvururken, başvuru sahibi icra ettiği işin göçmenlik kanunda yapılmış olan sanat tanımına uygun olduğundan emin olmalıdır. USCIS tüzüğünde sanat tanımı oldukça geniştir ve “ güzel sanatlar, görsel sanatlar, mutfak sanatları ve performans sanatları gibi herhangi yaratıcılık aktivitesi ya da faaliyeti” şeklindedir.

Sanat ile meşgul olan yabancı ülke vatandaşı başvuru sahipleri arasında birincil yaratıcılar ve performans sanatçılarının yanı sıra ve yönetmen, set tasarımcısı, ışık tasarımcısı, ses tasarımcısı, koreograflar, orkestra şefleri, koçlar, aranjörler, müzik danışmanları, kostüm tasarımcıları, makyaj sanatçıları, sahne teknisyenleri ve hayvan terbiyecileri gibi temel görevler alan kişiler de yer almaktadır.

O-1 vizesi başvuru sahiplerinin olağanüstü yeteneklerini gerçekleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeleri gerekmelidir.  Çalışma alanlarında seçkin kişiler olarak tanımlanmalıdırlar. Böylesi bir tanımı hak etmek için yabancı uyruklu başvuru sahibinin bu alana yapmış olduğu katkılarla tanındığını gösteren belgeler sağlaması beklenir.

S: O-1 Vizesi Sahibi olarak Nasıl EB1 Olağanüstü Yetenek Yeşil Kartı için Hak Kazanabilirim?

C: Olağanüstü yetenekli kişiler olarak geçici O-1 vizeleri almaya hak kazanan insanların çoğu, her ne kadar standartları birbirine yakın olsa da AB1-Olağanüstü Yetenek (EB-1A) Yeşil Kart kategorisinde ABD’de Daimi Oturum iznine otomatik olarak hak kazanmaz. Dolayısıyla, bir Kanıt Talebi’nden kaçınmak için düzenlemeler ve tüzüklerde yer alan ilkeler doğrultusunda olağanüstü yetenekli kişi için bir I-140 dilekçesi hazırlanmalıdır:

1) Tüm formların eksiksiz doldurulduğundan emin olun;

2) Yabancı uyruklu başvuru sahibinin bu saygın kategori için neden uygun olduğunu başvuruyu yapan kişi tarafından ya da yabancı uyruklu kişinin kendisi başvuruyorsa kendi ağzından yazılmış mektubuyla açıkça belgeleyin;

3) Yabancı uyruklu başvuru sahibinin gerekli kriterlerin en az üçünü sağladığından emin olun. Her ne kadar bu on kriterden üçünü sağlamak yabancı uyruklu kişinin sanat, bilim, eğitim, işletme ya da atletizm alanındaki olağanüstü yeteneğini ortaya koyarak EB-1A statüsünü garanti etmese de, bu kişinin EB-1A kriterlerinden en az üçünü sağlayamaması halinde başka bir yeşil kart başvuru kategorisini göz önünde bulundurması akıllıca olacaktır.

S: Mükemmel bir sporcu olarak nasıl Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel spor için vizeye başvurabilirim?

C: ABD’ye gelen sporcular O-1 vizesi ya da P-1 vizesi başvurusu için uygun olabilir. O-1 vize kategorisi bireysel olarak sporcunun kendisiyle sınırlıdır ve hak kazanma standardı oldukça yüksektir. Sporcunun alanında olağanüstü yetenek göstermesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı alanda çalışmaya devam etme niyetinde olması gerekir. Sporcular için O-1 vize başvurusu düşünüldüğü zaman hem sporcunun geçmişteki başarılarını hem de ABD’de teklif edilen faaliyetleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Örneğin, sporcu daha önce bir basketbolcu olarak olağanüstü başarıya erişmişse, ancak artık bu alanda faaliyet göstermiyorsa, o halde bir basketbol koçu olarak O-1 sınıflandırmasına uygun bulunmayabilir. Bir kişinin daha önceki tarihte olağanüstü atletik yeteneklere sahip olmuş olması ve koçluk yapmak için ABD’ye O-1 statüsünde giriş yapmak istemesi halinde o kişinin bir koç olarak olağanüstü yetenek kaydını göstermesi gerekecektir.

S: Bir seneyi aşkın süredir O-1 vizesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorum. O-1 vizesi, H-1B ya da L-1 vizeleri gibi “çift amaçlı” bir vize midir? Ya da O-1 statüsü ile Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi oturum almak için ABD Yeşil Karta başvurabilir miyim?

C: “Çift amaç,” O-1 olağanüstü yetenek vizesi sahipleri için USCIS tarafından tanınan bir uygulama gibi görünmektedir. Her ne kadar H-1B ve L1 vizeleri gibi tüzükte “çift amaçlı” olarak tanınmış olmasa da, O-1 vize başvuru sahiplerinin kendi ana vatanlarında oturumlarını sürdürmeleri gerekmemektedir.  ABD göçmenlik yasalarına göre, daimi Çalışma İzni belgesinin onaylanması ya da göçmenlik tercihli vize başvurusunun yapılması O-1 vize başvurusunun ya da O-1 vize süresinin uzatılma başvurusunun reddi için gerekçe sayılamaz.

Bununla birlikte, bu “çift amaç” hükmü O-2 vizesi başvuru sahipleri için geçerli değildir. O-1 olağanüstü yetenek göçmen olmayan vizesinin aksine, O-2 vizesi başvurusu yapmış kişilerin ABD dışında ikametinin devam ettiğini ve ana vatanlarındaki bu ikametten vazgeçme niyetinde olmadıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Her he kadar bir O-1 vize başvurusu sahibinin ana vatanında vazgeçmeye niyeti olmadığı bir ikameti olması gerekmese de O-1 vizesiyle devam etme niyetinin bulunması gerekir. Dolayısıyla, yabancı ülke vatandaşı yasal yollarla O-1 vizesi ile ABD’ye gelebilir ve izin verilen süre sonunda ABD’den ayrılır ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi oturum almak için ABD Yeşil Kartına başvurabilir.

S: İşverenim H-1B vizesinin her yıl kotasının dolması nedeniyle benim için H-1B vizesi yerine O-1 vizesine başvurmayı düşünüyor. O-1 vizesinin H-1B vizesine göre başlıca avantajları nelerdir? O-1 statüsü almam halinde eşim ABD’de yasal olarak çalışabilir mi?

C: O-1 vizesi ve H-1B vizesi bazı ortak gereklilikler ve özelliklere sahiptir. H-1B vizesi, yabancı profesyonellerin uzmanlık gerektiren bir iş için 6 sene sınırıyla ABD’li bir işveren için çalışmasına imkan tanır. H-1B vizesi sahipleri sıklıkla mühendislik, matematik, bilim, biyoteknoloji ve işletmeler de dahil çeşitli alanlarda çalışır.

O-1 vizesi, bilim, sanat, işletme veya atletizm alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip yabancı uyruklu kişilere yönelik bir çalışma vizesidir Bu olağanüstü yetenek, akademik yayınlar ya da ilgi alanın en yüksek seviyesinde olduklarını gösteren yüksek bir maaş ile kanıtlanabilir. H-1B vizesi almak isteyen yabancı uyruklu başvuru sahibi, olağanüstü yetenekleri hakkında gerekli belgeleri sağlaması halinde O-1 vizesine aday olabilir.

O-1 vizesinin avantajlarına gelince, USCIS’in her sene onaylayabileceği bir O-1 vize başvurusu üst sınırı bulunmamaktadır ve kişinin O-1 statüsünde kalabileceği maksimum yıl sayısı mevcut değildir. H-1B’nin aksine O-1 vize başvurusu ABD Çalışma Bakanlığına (DOL) İşçi Durum Başvurusu (LCA) yapılmasını gerektirmez.
.

S: Güzel sanatlar alanında çalışan tanınmış bir sanatçıyım. Durumum O-1 Vizesine uygun mu? Ve O-1 vize başvurum için bir “danışmanlık mektubuna” ihtiyacım var mı?

C: Bir O-1 vizesine hak kazanmak için yabancı uyruklu kişinin ulusal ya da uluslararası övgü alarak olağanüstü yeteneğini ortaya koyması ve bu alanda çalışmalarına devam etmek için ABD’ye geliyor olması gerekmektedir. Bilim, eğitim, işletme veya atletizm alanlarında olağanüstü yetenek, kişinin bu alanın en üst sırasına yükselmiş olan az sayıdaki kişiden biri olduğunu gösteren uzmanlık düzeyi anlamına gelmektedir.

Sanat alanında olağanüstü başarı ise ayort edici özellik anlamına gelmektedir. Bu ayırt edici özellik ise, o sanat alanında bilinen, önde gelen ya da tanınmış olarak tasvir edilebilecek bir kişinin ortalama düzeyinden önemli ölçüde daha yüksek bir beceri ve tanınmışlık ile anlaşılacağı üzere üst düzeyde başarım anlamına gelmektedir.

Film veya televizyon sektöründe O-1 vizesine hak kazanabilmek için başvuru sahibinin, film ve/veya televizyon alanında bilinen, önde gelen ya da tanınmış olarak tasvir edilebilecek bir kişinin ortalama düzeyinden önemli ölçüde daha yüksek bir beceri ve tanınmışlık ile anlaşılacağı üzere üst düzeyde başarım anlamına gelmektedir.

Bir meslektaş grubu (çalışma örgütleri de dahil) ya da bu grup tarafından belirlenen ve başvuru sahibinin uzmanlık alanında uzmanlığa sahip bir kişinin yazılı istişari fikri.

O-1 başvurusunun film veya televizyon alanında olağanüstü başarı kazanmış bir kişiye ait olması halinde, bu uzman görüşü uygun bir çalışma örgütünden ve başvuru sahibinin uzmanlık alanında uzmanlığa sahip bir yönetim örgütünden gelmelidir.

S: Özel bir firmada lisansüstü diplomasına sahip bir araştırma görevlisi olarak vize kotası nedeniyle H-1B vizesi alamadım. O-1 vizesine başvurabilir miyim? Ve kalifikasyon için gereklilikler nelerdir?

C: O-1 vizesi, bilim, sanat, atletizme, eğitim ve işletme alanlarında kanıtlanmış olağanüstü yeteneklere sahip ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bir iş teklifi almış olan yabancı ülke vatandaşlarına verilmektedir. O-1 vize başvurusu yapan kişi belirli bir alanda ulusal ya da uluslararası övgü toplamış olmalı ya da sinema ve televizyon prodüksiyonlarında çalışıyorsa olağanüstü başarı göstermiş olmalıdır.

O-1 vizeleri sadece yabanı ülke vatandaşı başvuru sahibinin bireysel nitelikleri baz alınarak verilebilir. Bir grup ya da ekibin bir üyesi olmak kendi başına O-1 vizesi için gerekli nitelikleri sağlamaz. Yabancı ülke vatandaşı başvuru sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’ne olağanüstü yetenek gerektiren bir faaliyet ya da bir dizi faaliyeti gerçekleştirmek için geliyor olması gerekmektedir. Burada “faaliyet” sözcüğü sadece atletizm ya da sanat dallarında değil aynı zamanda özel bir şirket ya da üniversite için devam eden bir araştırma projesi de dahil olacak şekilde yorumlanabilir.

ABD’li bir işverenin yapmış olduğu iş teklifi O-1 vize başvurusunun temel gerekliliğidir. O-1 vizesi alabilecek yabancı ülke vatandaşı sayısına hiçbir yıllık vize kotası getirilmemiştir. O-1 vizesinin bazı avantajları ve dezavantajları şunlardır:

1) O-1 vizeleri USCIS tarafından hızla çıkarılabilir. O-1 vizesi sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde O-1 vizesi işvereni için yasal olarak çalışabilir. O-1 vizesine sahip işçi işini değiştirmek isterse yeni bir vize başvurusu yapması gerekir.

2) O-1 vizeleri, maksimum 3 yıl süreyle ve sınırsız sayıda 1 yıllık uzatma hakkı olmak üzere bir Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek bir proje ya da etkinlik için gerekli olan süreye göre çıkarılacaktır.

3) O-1 vize sahibi ve aile üyeleri Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş ve çıkış yapabilir veya O-1 statüsü geçerli olduğu süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde kalabilir.

4) O-1 vizesi sahibinin eşi ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları kendisine eşlik edebilir ancak bu kişiler 0-2 vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışamazlar.

S: Benim için O-1 başvurusu yapacak ABD’li bir temsilcim var ve bu temsilci aynı zamanda işveren görevini yüklenecek. ABD’li bir temsilcinin başvurusuna dahil etmesi gereken kanıtlar nelerdir? Bir temsilci, bir işveren olarak işlev gören bir temsilci olduğunu USCIS’e nasıl anlatır?

C: O1 vize düzenlemeleri, temsilcilerin şu durumlarda O1 vizesi için başvuru yapmalarına imkan tanır: 1) ABD’li bir temsilci yaygın olarak bağımsız çalışan ya da birçok işveren ile kısa dönemli istihdamlarını düzenlemesi için temsilci kullanan işçiler için başvuru yapabilir ya da 2) yabancı bir işveren, kendi adına hareket etmesi üzerine bir temsilciye vekalet verir.

ABD’li bir temsilci başvuru sahibinin gerçek işvereni ya da başvuru sahibinin temsilcisi olabilir.

Taraflar arasındaki sözleşme temsilci ile başvuru sahibi arasındaki iş ilişkisinin türünü belirlemeli ve başvuru sahibinin ödemesini nasıl alacağını açıkça ortaya koymalıdır. Eğer istihdam hüküm ve koşulları, başvuru sahibinin çalışmaları üzerinde temsilciye kontrol bırakıldığını gösterirse, o halde temsilci bir işveren olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayabilir. Bu, sözlü ya da yazılı sözleşmeye bağlı olarak her vaka için ayrıca belirlenecektir.

S: Kısmen ya da tamamen bağımsız çalışan bir kişi kendisi için O-1 vizesine başvurabilir mi? Ayrıca, yabancı bir işveren, O-1 vizesi başvuru sahibi mülkiyetindeki bir kurum olabilir mi?

O-1 vize başvurusu için yabancı işveren O-1 vizesi başvuru sahibi mülkiyetindeki bir şirket olabilir ancak O-1 başvurusunun ABD’li bir temsilci tarafından yapılması gerekir. Yabancı işveren, O-1 vizesi başvuru sahibinin kısmen ya da tamamen mülkiyetinde olabilir, ancak O-1 vize başvurusunu yapmak için ABD’li bir temsilci kullanmalıdır.

S: O1 Vizesi için Öncelikli İşlem Başvurusu Yapabilir miyim?

C: Bir birey olarak O1 vizesine başvuramazsınız. O1 vizenize ABD’li bir işverenin sponsor olması gerekir. Size sponsor olmak için bu ABD’li işverenin I-129 O/P eki ile birlikte I-129 Formu, Göçmen Olmayan İşçi Başvurusu, ve destekleyici belgeleri sunması gerekir.

Bu başvuru, işin gerçekleştirileceği konum üzerinde yetki sahibi ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Hizmet Merkezine yapılır. USCIS bu O1 vize başvurusunu onayladıktan sonra başka bir ülkedeki Amerikan Konsolosluğunda O1 vizesine başvurabilirsiniz.

O1 vizesinin öncelikli işlemine gelince, O1 başvurusu öncelikli işleme başvurularak 15 takvim günü içerisinde sonuçlandırılabilmektedir. Ek ücret karşılığında USCIS O1 başvurunuz ile ilgili hızlı karar verilmesini garanti eder. Ya bir onay bildirimi, bir ek kanıt talebi ya da O1 vizesi için öncelikli işleme başvurduğunuz tarihten itibaren 15 takvim günü içerisinde başvurunun reddine yönelik bir niyet bildirimi alırsınız. USCIS’in 15 takvim günü içerisinde yanıt vermemesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilir ve başvurunuz bu hızlandırılmış süreç kapsamında işlenmeye devam edilir.

O1 başvurusu I-129 formu ve I-129 O/P Eki ile birlikte USCIS’e yapılır. O1 başvurunuza alanınızda faaliyet gösteren bir meslektaş grubunun yazılı danışmanlık notunu ve siz ve işvereniniz arasındaki herhangi yazılı sözleşmeyi veya işe alımınızın gerçekleşeceği herhangi sözlü anlaşma hükümlerinin bir özetini eklemelisiniz.

S: O-1 vizesine sahip bir araştırmacıyım, mevcut O-1 statümü riske atmadan Olağanüstü Yetenek (EB-1A) kategorisinde göçmenlik başvurusu yapabilir miyim?

C: O-1 vizesi, bilim, sanat, işletme veya atletizm alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip yabancı uyruklu kişilere yönelik bir göçmen olmayan vizesidir. Bu, yabancı uyruklu kişilerin ABD’de yaşamalarına ve çalışmalarına imkan tanıyan bir istihdam temelli vizedir. O-1 vizesi ile yabancı uyruklu kişi “çifte amaca” sahip olabilir.  Bir yabancının Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmenlik yapmak ve aynı zamanda da göçmen olmayan statüsünü korumak istemesi halinde bu “çifte amaç” ortaya çıkar. Birçok göçmen olmayan statüsü, yabancı uyruklu kişinin göçmen olmayan niyetini sürdürmesini gerektirir.

“Çifte amaç” söz konusu olduğunda, onaylanmış bir çalışma izni ya da yapılmış olan bir göçmenlik başvurusu kişinin O-1 statüsünü a da O-1 vizesi alabilirliğini riske atmaz. Ayrıca, O-1 statüsünü uzatma haklarını da riske atmayacaktır. Ayrıca, O-1 statüsünde olan yabancı ülke vatandaşının terk etme niyetinde olduğu, yabancı ülkedeki bir oturumu bulunmamaktadır.

Örneğin, O-1 vizesi kapsamında başvuru sahibi yabancı ülke vatandaşı bir göçmenlik başvurusu yapıyor olsa dahi ABD’de kalabilir ve çalışabilir. Bununla birlikte, göçmenlik niyeti ortaya koyulduğu zaman O-1 statüsü riske girmez. Aslında, O-1 vizesini alır almaz göçmenlik başvurusu yapılabilir, çünkü B, F-1 veya TN statüsü sahiplerinin aksine, ABD’ye giriş yaptıktan 60 gün öncesinde göçmenlik başvurusu yapmak, O-1 statüsüne sahip olduğunuz sürece ABD’ye giriş için vize başvurusunda dolandırıcılık teşkil etmeyecektir.  Bunun yerine, O-1 statüsü altında hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşmaksızın göçmenlik başvurusu yapabilir ve EB-1A göçmenlik başvurunuzun onaylanmasını beklerken O-1 vizesi kapsamında yasal olarak çalışmaya devam edebilirsiniz.

S: İşten Çıkarıldıktan Sonra Diğer Vize Tiplerine Geçiş Yapabilir miyim?

C :    H-1B vizesi sahiplerine benzer şekilde, L1 vizesi ve O1 vizesi sahiplerinin de istihdamlarının sonlandırıldığı gün itibarıyla geçerli bir statüye sahip oldukları düşünülmez.  ABD göçmenlik düzenlemeleri, iş akdi sonlandırılmış olan H, L, O ve P göçmen olmayan statüsündeki kişilere bir hoşgörü süresi tanımaz, dolayısıyla da göçmen olmayan vizesi sahibi artık yasal olarak göçmen olmayan statüsünde değildir ve ABD’den ayrılması gerekmektedir.

Herkesin koşullarının farklı olduğu düşünülecek olursa, göçmen olmayan vizesi sahipleri, hala statüleri devam ederken yapmış oldukları I-485 Formu başvurusu ya da diğer vizeye geçiş başvurusu gibi statü değişimi talebine bağlı olarak ABD’de kalmaya hak kazanabilirler.

USCIS, herhangi göçmen olmayan kişinin statü değişimi ya da uzatmayı onaylamaya karar verirken statünün korunmamasına rağmen uzatma ya da statü değişimini onaylamak için her vakaya ayrıca özen göstermektedir.

S: Yeşil Kart Başvurusu Yaptıktan sonra Göçmen Olmayan Statümü O-1 Olarak Değiştirebilir miyim?

C: H-1B statüsündeki kişiler, hem O-1 hem de H-1B vizelerinin yabancı uyruklu başvuru sahibinin çifte amaç gütmesine izin vermesi nedeniyle ortaya koyulan göçmenlik niyetine bağlı olarak ret alma riski olmaksızın statü değişimine başvurabilir.

Her ne kadar maksimum süre belirlenmiş olsa da H-1B vizesi ve L-1 vizesi çifte amaca izin vermektedir. H-1B statüsündeki bir işçinin ABD’de kalma süresi genellikle altı yılken, L-1A vizesinde ilk olarak verilen süre bir ile üç yıl arasındadır ve toplamda ABD’de kalma süresi yedi yıla ulaşana kadar iki yıllık sürelerle uzatılabilir.

Buna karşılık, O-1 statüsü için hiçbir maksimum süre bulunmamaktadır, teoride sınırsız uzatılabilir. O-1 vizelerinde statünün uzunluğunu, yabancı uyruklu kişinin başvuruyu yapan işverene karşı görevlerini veya faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli sürenin uzunluğu belirler, ancak bu süre gerekli kalifikasyonların karşılanması halinde sayısız defa uzatılabilir. Dolayısıyla O-1 statüsü, bir göçmenlik başvurusunun sonucunu beklerken ABD’de yasal bir statüyle kalmanın ve çalışmaya devam etmenin geçerli bir yolunu sunmaktadır.

 

O-1 Vizesi ve O-1 ve O-2 Vize Sahiplerinin Aileleri için Başvuru Yapan Temsilciler için Gereklilikler Nelerdir?

 

1. O-1 Vizesine Başvuran Temsilciler için USCIS Gereklilikleri 

O-1 vizesi, sanat, bilim, eğitim, atletizm, televizyon ve film endüstrisi alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip kişilere yöneliktir. USCIS mevzuatı kapsamında, O-1 başvuruları sadece ABD’li bir işveren, ABD’li bir temsilci ya da ABD’li temsilci yoluyla yabancı bir işveren tarafından işleme koyulabilir. O-1 başvuru sahibi.

Bir temsilci tarafından yapılan bir başvuru çeşitli şartlara tabidir:

Destekleyici belgeler arasında faaliyet veya faaliyetlerin gerçekleştirileceği yerin eksiksiz detayları ye alır.

Etkinlik programı, her bir hizmet veya etkinliğin tarihi, işverenlerin adları ve adresleri ve hizmetlerin sunulacağı etkinlik yeri, mahali ya da lokasyonlarının adları ve adresleri de dahil olmak üzere destekleyici belgeleri içermektedir.

İşverenler ve başvuru sahibi arasındaki sözleşme sunulur.

Temsilci istenen belgelerle birlikte istihdamın hüküm ve koşullarının bir açıklamasını yapar.

O-1 vize başvuruları gerçekleştirerek 20 yılın üzerindeki deneyimimizle, O-1 vizesi için uygun olup olmadığınızı değerlendirmek amacıyla size ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz.  Lütfen sorularınız için info@lawapj.com adresinden bizimle iletişime geçin ya da ücretsiz değerlendirme için 212 693 3355 no.lu telefondan bizi arayın.

E Anlaşma Vizeleri Nedir?

E Anlaşma Vizeleri göçmen olmayan vize türleridir. Bu da vize sahibinin ABD’ye yasal yollarla girebileceği ve tanımlanmış işverenleri için çalışabilecekleri anlamına gelmektedir, ancak bu vize sahibini daimi oturum ve ABD vatandaşlığı yoluna sokmamaktadır. Buna ek olarak, vize sahibi anlaşmalı bir ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.

İki tip E vizesi bulunur: E-1 Anlaşmalı Tüccar Vizesi ve E-2 Anlaşmalı Yatırımcı Vizesi. Genel anlamda konuşmak gerekirse E-1 Vizesi, ABD ile yabancı şirketin menşe ülkesi olan anlaşmalı ülke arasında önemli ticaret hacmine sahip yabancı şirketlerin yabancı çalışanlarına yöneliktir. E-2 Vizesi ise, ABD’de faaliyet gösteren bir şirketin %50 mülkiyeti ya da operasyonel kontrolüne önemli ölçüde sermaye yatırımı yapmış olan yabancı ülke vatandaşlarına yöneliktir.

E Vizesi kapsamında gerekli işçi vasıfları nelerdir?

Vizeye aday yabancı işçilerin belirli kriterleri karşılaması gerekir. Öncelikle işçi, işvereni ile aynı ülke vatandaşı olmalıdır. Buna ek olarak, ya müdür/üst düzey yönetici ya da özel yeteneklere sahip işçi kategorilerinden bir altında değerlendiriliyor olmalıdır.

E Vizesi süresi ne kadar?

E Anlaşmalı Vize başvurusu yapan kişinin bu başvuruyu yapmak için iki yolu kullanabileceğini belirtmekte fayda var: 1) ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (“USCIS”) ve 2) Yabancı anlaşmalı ülkedeki ABD Büyükelçiliği. E Vizesinin süresi, başvuru için kullanılan alana ve ABD ile bu yabancı ülke arasındaki mütekabiliyet anlaşmasına bağlıdır. Neyse ki bu program kapsamında sınırsız sayıda çok yıllı uzatma alınabilmektedir.

E Vizesi kapsamındaki bir işçi ABD’de kalmak zorunda mıdır?

E Vize programı kapsamında hiçbir seyahat kısıtlaması bulunmamaktadır, bu da işçinin kendi ülkesini istediği sıklıkta ziyaret edebileceği ve ABD’ye geri dönebileceği anlamına gelir – programdaki iyi statülerini devam ettirdikleri sürece.

Başvuru sahibi ile birlikte ABD’ye kim giriş yapabilir?

E Vize programının en iyi yanı da işçinin kendileriyle birlikte aile üyelerini de ABD’ye getirebilmesidir. Eş ve 21 yaş altı evlenmemiş çocuklar beraberinde getirilebilir ve ABD’de çalışma imkanına sahip olabilirler.

E Vize programı başvurusunun birçok hareketli parçası bulunmaktadır ve olumlu sonuç alacağınızdan emin olmak için yanınızda mutlaka deneyimli bir göçmenlik avukatı olmalıdır.

Adından da anlaşılacağı üzere statü değişimi (AOS), ABD’de ikamet eden ve statüsünü göçmen olmayan yerine göçmen olarak değiştirmek isteyen yabancı uyruklu kişi tarafından doldurulan başvurudur (daimi oturum statüsü). Bazıları için bu işlem kendilerine sponsor olan bir aile üyesi yoluyla gerçekleşir. Bununla birlikte, yasal daimi oturum almanın bir diğer popüler yolu da işveren sponsorluğudur. İstihdam temelli yeşil kart süreci hakkında daha fazlası için okumaya devam edin. Düzenlemelere göre, kişi statüsünü sadece daimi oturum gereksinimlerini karşıladığı ve ABD’ye denetimli giriş yapmış/kabul edilmiş ya da şartlı giriş-çıkışına izin verilmiş olması halinde statüsünü değiştirebilir. Statü Değişikliği başvuru süreci aynı zamanda yeşil kart sürecinin son adımıdır. Aşağıda istihdam temelli statü değişimi süreci ve gerekliliklerini tartışacağız.

İstihdam Temelli Statü Değişiminin Avantajları

İstihdam temelli statü değişimi aşamasına ulaştıysanız sizi birçok kolaylık belliyor. Özellikle bunun yeşil kartınızı almadan önceki son adım olduğunu söyleyebiliriz. Görüşmeye girmenizi gerektiren aile temelli göçmenlik gibi kategorilerin aksine, statü değişimi başvurunuz kabul edildikten sonra genellikle önünüzde hiçbir engel kalmaz.

Aynı Anda Advance Parole için Başvurun 

İstihdam temelli statü değişiminin getirdiği ikinci kolaylık ise aynı anda Advance Parole, yani ön izinle ülke dışına çıkıp geri girebilme izni için başvurulabilmesidir. Advance parole, ABD dışına seyahat yaptıktan sonra size herhangi göçmen olmayan/göçmen vizeniz olmaksızın tekrar ABD’ye girebilme imkanı sağlamaktadır. Bu statü aynı zamanda işlemdeki statü değişimi başvurunuzu terk ettiğinizin düşünülmesini de önler. Bazı istihdam temelli yeşil kart süreçlerinde bekleme süresinin yıllara ulaşabilmesi nedeniyle bu oldukça avantajlıdır.

Bir Çalışma İzin için Başvuru Yapın 

İstihdam temelli statü değişiminin bir diğer kolaylığı ise aynı anda Çalışma İzni (EAD) için de başvurulabilmesidir. Bu belge ile geçici bir süre için (genellikle bir sene) ABD’de yasal olarak çalışabilirsiniz.

Başvuru Sonrası İşveren Değiştirme 

Eğer I-485 başvurunuz EB-1EB-2 ya da EB-3 yeşil kartlarında olduğu gibi bir işveren sponsorluğunda yapılmış ise, statü değişiklik başvurusunun yapılmasından altı ay sonra işveren değiştirme seçeneğine sahipsiniz. Buna istisna olan tek husus ise EB-2 başvurusunun bir ulusal menfaatlerden feragat (NIW) durumu altında gerçekleştirilmesidir.

İstihdam Temelli Yeşil Kart Sürecinin Gereklilikleri Nelerdir?

Çoğu durumda statü değişimi kapsamında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Statü değişimi için I-485Başvurusu
 • I-693Sağlık Raporu ve Aşılar
 • I-140 formunun USCIS tarafından alındığı ve onaylandığını gösteren I-797’nin bir Kopyası. Öncelik tarihiniz güncel mi? Eğer öyleyse, aynı anda hem I-485 hem de I-140 başvurusu yapabilirsiniz.
 • Onaylanmış Çalışma Belgesinin Kopyası
 • İşveren tarafından düzenlenmiş ve pozisyon/işin hala devam ettiğini doğrulayan çalışma mektubu. Bu mektup antetli kağıda yazılmalı ve işçinin maaşı ile ilgili detayları da içermelidir.
 • Geçmiş aylara ait maaş makbuzlarının kopyaları
 • Eğer aynı anda başvurusu yapılmıyorsa onaylanmış I-140 başvurusunun kopyası

Bazı durumların ilave belgeler gerektirdiği unutulmamalıdır, nitelikli bir istihdam temelli göçmenlik avukatı ile görüşülmesi en iyi seçenektir.

 İstihdam Temelli Yeşil Kart almak ne kadar sürer?

Statünüzü istihdam temelli yeşil kart ile değiştirme yolunda ilerliyorsanız atmanız gereken adımlar şu şekildedir:

 1. İşiniz ya da aileniz yoluyla göçmen olmayan statüsü almalı ve bu statü ile ABD’ye giriş yapmalısınız. Alabileceğiniz en yaygın kullanılan çalışma vizeleri H1B, L1, J1 ya da E-2’dir.
  1. Bu göçmen olmayan sınıfları genellikle sponsor olacak bir işveren ya da bir program bulmanızı gerektirecektir.
  2. Bu adım için gerekli süre büyük ölçüde kullanmaya karar verdiğiniz vizeye bağlıdır.
 2. Ya işvereninizden yeşil kart için size sponsor olmasını istemeli ya da bunu yapmayı kabul eden başka bir işveren bulmalısınız.
  1. İşvereniniz sizin adınıza Daimi Çalışma İzni (PERM) almak zorundadır. Bu süreçte ise herhangi nitelikli ABD vatandaşı işçinin yerini almadığınızdan emin olunmalıdır. Bununla birlikte, EB-1 yeşil kart veya Ulusal Menfaatlerden Feragat ile EB-2 için PERM gerekmemektedir.
  2. PERM başvurusunun sonuçlanması altı ay ile bir sene arasında zaman alabilir.
 3. İşvereninizin adınıza bir I-140 başvurusu yapması gerekmektedir.
  1. USCIS bu başvuruyu aldığı tarih, öncelik tarihiniz olacaktır.
  2. I-140 başvurusunun sonuçlanması ortalama olarak altı ay sürmektedir ve öncelikli işlem seçeneği ile bu süre kısaltılabilir.
 4. Öncelik tarihinizin, Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan son eylem tarihleri ile mütedavil olmasına kadar beklemelisiniz.
  1. Bu işlem için istihdam temelli yeşil kart süresi uygun olduğunuz tercih düzeyine ve vatandaşı olduğunuz ülkeye göre değişmektedir.
  2. Bazı tercih düzeylerinde bekleme süresi bulunmazken diğerlerine yıllar süren bekleme süreleri söz konusudur. Daha iyi bir fikir edinmek için son yayınlanan Vize Bültenine göz atın.
 5. Öncelik tarihiniz mütedavil olduğu zaman bir I-485 formu doldurarak Statü Değişikliği başvurusu yapabilirsiniz.
  1. I-485 işlem süresi, hangi servis merkezi ile çalıştığınıza bağlı olarak değişmektedir. Ortalama olarak ise bu adım 4 ile 8 ay arası zaman alabilir.
 6. I-485 başvurunuz onaylandıktan sonra USCIS adınıza bir istihdam temelli yeşil kart çıkartacak ve statünüzü başarıyla değiştirmiş olacaksınız.

İstihdam temelli yeşil kart süreci tam olarak en iyi ihtimalle on ay ile en kötü ihtimalle 2 senesi arasında bir zaman alabilmektedir. İstihdam temelli göçmenlik avukatınız size ne bekleyebileceğiniz hakkında daha iyi bir fikir verebilir.

Maliyeti Ne Kadar Olacak?

Göçmen olmayan vizesi almanın önemli boyutlarda olabilecek maliyetlerine ek olarak, statü değişiminin getireceği bazı ilave maliyetler bulunmaktadır.20

 • I-140 Başvuru Ücreti – 700$
 • I-485 Başvuru Ücreti – Bu ücret, yaşınıza ve biyometrik hizmet ücreti alınıp alınmayacağına göre değişiklik göstermektedir. I-485 maliyetlerini açıklayan detaylı bir tablo için USCIS web sitesini ziyaret edin.
 • Öncelikli İşlem Ücreti – 1.225$

İyi haber ise Çalışma Bakanlığını PERM Çalışma İzni için hiçbir ücret talep etmemesidir. Bununla birlikte bir ilan yayınlamak ve işe alınma sürecinden kaynaklanan maliyetler olabilir.

İstihdam Temelli Statü Değişimi için Yeşil Kart Görüşmesi

Birçok durumda istihdam temelli başvurular için statü değişimi görüşmesinden feragat edilse de bir görüşme bildirimi alabileceğiniz bazı durumlar mevcuttur. Eğer bu bildirimi aldıysanız görüşmeye profesyonel bir görünümle girmeniz ve gerekli evrakları yanınızda getirmeniz önemlidir.

Bu evraklar içerisinde pasaportunuzun orijinali, geçerli ya da süresi dolmuş Çalışma İzni (EAD) kartları, görüşme mektupları, maaş bordroları, vergi beyannameleri, transfer bildirimleri, seyahat izinleri (advance parole), vb. yer almaktadır. Başvuru sonrası dönemde istihdama ilişkin herhangi koşulun değişmesi halinde gerekli belgeleri bu görüşmeye getirmenin son derece önemli olduğu unutulmamalıdır.

Göçmen Olmayan Statümü Devam Ettirmeli miyim?

Statü değişimi sürecinin genel olarak bazı dezavantajları bulunmaktadır. Önemli dezavantajlardan biri de işlem sürelerinin tutarlı olmayabilmesidir. Diğer bir olumsuzluk da I-140 başvurunuzun reddedilmesi riskidir. Bu nedenle birçok uzman, Statü Değişimi başvurusu sahiplerinin I-140 başvuruları onaylanana kadar göçmen olmayan statülerini devam ettirmelerini tavsiye etmektedir.

Başkan Trump Yönetiminde Yeşil Kart

Son yayınlanan yasa tasarısı Yabancı İşçi Vizesi Programlarının Güçlendirilmesi ile Amerika’da İstihdam ve Amerikalı İşçilerin Korunmasına dair Başkanlık Emrinde Başkan Trump İç Güvenlikten Sorumlu Bakanı, “göçmen vizelerinin tahsis edilmesinde kullanılan yöntemlerin verimsizliğini azaltmak amacıyla” yeşil kart sürecini hızlandırmak için bir plan sunmaya davet etti.

Ayrıca, Trump yönetimi istihdam temelli vizeler için yeşil kart görüşmesinden feragat edilme uygulamasını etkin bir şekilde ortadan kaldıracak daha katı bir göçmenlik sistemi istiyor. Bu da tüm yeşil kart başvuru sahiplerinin ABD’ye giriş yapmadan önce bir göçmenlik görevlisi ile görüşme yapması gerekebileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte Trump yönetimi, H-1B sahiplerinin işlemde olan bir I-140 istihdam temelli yeşil kart başvurusu olması halinde eşlerinin ABD’de çalışmak için Çalışma İzni (EAD) başvurusu yapmalarına imkan tanıyan H-4 EAD kuralına da tereddütle bakıyor.

Statü Değişimine Alternatifler

Statü değişiminden önce ABD’ye giriş yapmak için göçmen olmayan vizesi alamıyorsanız, istihdam temelli yeşil kart almak için diğer seçenek konsolosluk işlemleri (consular processing) adı verilen süreçten geçmektir.

Bu da göçmen olmayan statünüzü göçmen olarak değiştirmek yerine, bir ABD Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğine giderek bir konsolosluk görevlisiyle birebir görüşme yoluyla doğrudan yeşil kart başvurusu yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yöntemde I-485 yerine DS-260 online göçmenlik vizesi başvurusunun doldurulması ve görüşmede bu formun yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

Konsolosluk işlemlerinin, göçmen olmayan vize statüsü altında değerlendirilenler için bir seçenek olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu statüde değerlendirilmiyorsanız konsolosluk işlemlerinden başka seçeneğiniz bulunmamaktadır. Bu yöntem, statü değişiminden daha hızlı ve daha az maliyetli olabilir ancak bunlar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Durumunuzu etkileyebilecek bazı dezavantajları olması nedeniyle konsolosluk işlemlerini kullanmaya karar vermeden önce bir göçmenlik avukatıyla görüşmeyi unutmayın.

İstihdam Temelli Yeşil Kart Avukatımız Size Nasıl Yardımcı Olabilir

Son olarak, bir statü değişiminin nihayetinde USCIS görevlisinin takdirine kalmış olduğu unutulmamalıdır. Bu süreci başlatmaya hazır mısınız? İstihdam ile göçmenlik avukatlarımız, istihdam temelli yeşil kart süreciniz için izlenecek en hızlı yolu belirlemenin yanı sıra başvuru için gereken belgeleri hızla belirlemenizi sağlayacaktır.

Avukatlarımızla iletişime geçmek isterseniz bir ön danışmanlık görüşmesi randevusu almak için bizimle iletişime geçin ve seçeneklerinizin tam olarak ne olduğunu öğrenin.   Ücretsiz danışmanlık hizmetleri için bizi 212-693-3355 nolu telefondan bizi arayabilir ya da info@lawapj.com adresinden e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

 

EB-1A bir iş teklifi ya da çalışma belgesi gerektirir mi?
EB-1A bir iş teklifi ya da Çalışma belgesi gerektirmemektedir ancak bu kategoriye dahil olmak için standartlar oldukça yüksektir. Bu kategori, alanlarında en iyi konumundaki kişiler için tasarlanmıştır.

EB-1 yeşil kart kategorisi her türlü iş alanına açık mıdır?
USCIS düzenlemeleri içerisinde bilim, sanat, eğitim, işletme veya atletizmde bu alanlar özellikle listelenmiş olsa da belirli mesleklerin bu alanlara uygun olarak geniş bir bağlamda yorumlanması da söz konusudur; olağanüstü yetenek standartlarını karşılamış olan hayvan terbiyecileri dahi “sanat” alanında olağanüstü yetenekli yabancı uyruklu kişi olarak kabul edilmiştir.

EB-1 yeşil kart başvurusunun kriterleri nelerdir?
“Olağanüstü Yetenekli Yabancı Uyruklu Kişi” olarak nitelendirilmesi için kişinin ya bir defaya mahsus başarı (Nobel Ödülü ya da Olimpiyat Madalyası ile aynı düzeyde uluslararası kabul gören büyük bir ödül almış olmak gibi) ya da daha genel olarak takip eden şu 3 kriteri sağlaması gerekmektedir:

 • İlgili alanda üstün başarı için ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan daha küçük ödüller ve madalyalar almış olmak
 • Bir alanda faaliyet gösteren uzmanlarca değerlendirildiği üzere üyesi olmak için üstün başarı gerektiren bir dernek Üyeliği
 • Profesyonel ya da önemli ticari yayınlarda kişi hakkında yayınlanmış içerikveya diğer önemli mecralarda kişi hakkında yayınlanmış içerik/şahsen katılımı
 • Bireysel ya da bir panel üyesi olarak o alanda faaliyet gösteren diğerlerinin eserlerini değerlendiren hakem olarak katılımı (yayınlanacak makaleleri değerlendirme/hakemlik faaliyetinde bulunma talepleri, tartışma ve danışma panellerine katılma daveti, vb.)
 • O alana orijinal bilimsel, akademik, sanatsal, atletik ya da ticari açıdan büyük öneme sahip katkılar
 • Profesyonel ya da önemli ticari yayınlarda veya diğer önemli mecralarda yayınlanmış ve alana ait akademik makalelerin Yazarlığı
 • Sanat sergileri veya gösterimlerde kişinin o alandaki eserinin sergilenmesi
 • Seçkin itibara sahip kurum ya da kuruluşlardaöncü ya da kritik pozisyonda hizmet vermek
 • Alanda faaliyet gösteren diğerleriyle karşılaştırıldığında, hizmetleri içinyüksek maaş ya da diğer önemli ölçüde yüksek karşılık alması
 • Gişe başarısı gibi sahne sanatları ya da albüm, kaset, kompakt disk ve video satışlarında ticari başarı

Eğer yukarıda belirtilen faktörler ilk bakışta kişinin uzmanlık alanı için geçerli değilse, USCIS ek belge tiplerini de kabul edebilir.

EB-1 yeşil kart için ne tür kanıtlar gerekiyor?
Başvuru sahibinin faaliyet alanı ve karşıladığı kriterlere bağlı olarak bu kanıtlar büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Tüm iddiaların somut ve belgelere dayalı olması esastır. Örneğin, “alana ait akademik makalelerin yazarlığı” belgesi o kişi tarafından yayınlanmış makale ve/veya kitapların kopyalarının yanı sıra bu eserin alanda görmüş olduğu kabulün delilini (alıntı sayısı, eleştiriler, vb.) de içermelidir. Dahil edilen her bir belge bireyin ulusal ya da uluslararası itibara sahip olduğunu göstermeye yardımcı olmalıdır.

Tüm başvurular kişinin uzmanlık alanındaki meslektaşları ve akranlarının yazmış olduğu mektuplar ile desteklenmelidir ve eğer mümkünse başvuru sahibiyle daha önce çalışmamış bağımsız referanslar içermelidir.

EB-1 dosyası işlemleri ne kadar sürer? Hızlandırılmış hizmet mevcut mu?
USCIS I-140 formu doldurularak yapılan Olağanüstü Yetenek başvurusunun onaylanması günümüzde başvurunun USCIS’e teslim edildiği ilk tarihi takip eden en az 4-6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

“Ayrıcalıklı İşlemler” olarak da bilinen hızlandırılmış hizmet EB-1A başvuruları için mevcuttur. Ayrıcalıklı İşlemler 1.225 ABD doları ek ücret gerektirmektedir ve buna karşılık USCIS 15 gün içerisinde ilk kararını verecektir.  Ek kanıt istenmesi halinde, bu kanıtın teslim edilmesini takip eden 15 gün içerisinde son karar verilecektir. İlk başta 1.225 ABD doları ek ücret ile birlikte yapılmamış olsa dahi herhangi başvurunun Ayrıcalıklı İşlemlere yükselmesinin mümkün olduğunu unutmayın.

Çalış ve gez iznine ne zaman başvurabilirim? Ve yeşil kart ne zaman çıkar?
Şu ikisi mümkündür; 1) EB-1A başvurusu onaylandıktan sonra kalıcı oturum izni başvurusu yapmak için bekleyebilir ya da 2) EB-1A başvurusu ile aynı anda kalıcı oturum izni başvurusu yapabilirsiniz. Bunlardan herhangi biri ABD toprakları içinde ya da yurt dışındaki bir ABD konsolosluğunda işleme koyulabilir.

Her iki başvuruyu da aynı zamanda yapmanın getirdiği fayda, EB-1A başvurunuzun onaylanmasını beklerken USCIS’in çalış ve gez izninizi işleme alacak olmasıdır. EB-1A başvurunuz onaylandıktan sonra yeşil kart işlemleri gerçekleştirilir. Bununla birlikte, EB-1A başvurusu herhangi nedenle reddedilirse çalış ve gez izniniz iptal edilecek ve yeşil kart başvurunuz reddedilecektir. Bu süreç maliyetli olabilir, bu nedenle pek çok kişi EB-1A onayını aldıktan sonra başvuru yapmak için beklemeyi tercih eder.

Buna eşdeğer geçici bir vize seçeneği mevcut mu?
O-1, Olağanüstü Yeteneğe bağlı olarak kalıcı oturum almak için iyi bir ilk adım olan bir geçici çalışma vizesidir.

EB-1 yeşil kart başvuruma yardımcı olacak başka ne yapabilirim?
Bize uzmanlık alanınızı açıklamanız için ücretsiz danışmanlığın yanı sıra, özellikle bir araştırmacı/akademisyen iseniz başvurunuzun başarı olasılığını artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler mevcut. Bkz. Sayfanın devamı;

Aşağıda geçmişteki bilim insanı müvekkillerimizin O-1, EB-1 ya da E-2 NIV için kullanışlı olduğunu gördükleri kaynakların bir listesini bulacaksınız.

 • ResearchGatemakale görüntüleme, indirme, alıntılar gibi istatistikler ve ölçümler sunmaktadır. *Google Akademik’te indekslenmemiş alıntılar da içerebilir.
 • Thomson Reuters & Web of Knowledgealanınız için daha önemli olabilecek Eigenfactor sıralaması gibi bir dizi analiz sunmaktadır. Web of Knowledge aynı zamanda belirli bir araştırmacıdan alıntı yapılan lokasyonların tümünü gösteren bir harita çıkaran Research ID Labs ile çalışmaktadır. *Google Akademik’te indekslenmemiş alıntılar da içerebilir.
 • Academiaaraştırmacı profilleri ve çalışma analizleri sunmaktadır.
 • Google Akademikaraştırmacı profilleri sunar ve H İndeksinizi hesaplar.
 • Faculty of 1000makalelerinizi değerlendirir.
 • Altmetric kişileri çevrimiçi haber raporları, tweetler, alıntılar, Facebook paylaşımları, vb. de dahil olmak üzere ve bunların lokasyonlarının haritalarıyla birlikte kişiler ve çalışmalarına skor verir.
 • comçalışmalarınızı yayımlayan dergiler hakkında kabul görme, SNIP ölçütü ve diğer verileri sunmaktadır.
 • Eğer çalışmalarınızdan alıntı yapan patentler, beyaz bültenler, konferans sunumları, vb. biliyorsanız ve bunlar Google Akademik’te indekslenmemişse bunların kopyalarını sağladığınızdan emin olun.
 • Scopushakemli literatür için bir özet ve alıntı veritabanıdır. Dergi ölçümleri ve alıntı sayıları gibi bir dizi analize yer vermektedir.
 • Publish or Perishçeşitli veritabanlarından akademik alıntıları getiren ve sonuçları analiz eden ücretsiz bir yazılımdır. Bir araştırmacının H-indeksi, G-indeksi, yıllık ortalama alıntı sayısı ve daha fazlasına erişim sağlar.

New York Office

65 Broadway Suite 1603
New York, New York 10006

Andrew P. Johnson - Immigration Lawyer